Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Ekonomika


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <5900>     >5>     >>
(celkem 58999 příspěvků na 5900 stránkách)

ÚS: Nález Ústavního soudu jako důvod pro obnovu řízení (19.10.2018)

Pokud Ústavní soud zaujme v určité věci právní názor, který by mohl být ku prospěchu stěžovatelům v dřívějších, již ukončených, řízeních před Ústavním soudem, resp. ku pros...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 10. 2018 01:05:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Aplikace faktoru tzv. sdílené újmy (19.10.2018)

Analytická právní věta Neposoudí-li obecný soud náležitě otázku možné aplikace faktoru tzv. sdílené újmy při rozhodování o zadostiučinění za nemajetkovou újmu dle zák. č. 82/1...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 10. 2018 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Neveřejné projednání stížnosti proti zamítnutí obnovy řízení (19.10.2018)

Zamítne-li soud v neveřejném zasedání jako nedůvodnou stížnost [§ 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu] proti rozhodnutí, kterým se zamítá návrh na povolení obnovy řízení [§ 283 ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 10. 2018 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Doručení doplnění blanketní stížnosti (19.10.2018)

Analytická právní věta Pokud orgán rozhodující o stížnosti nemá její doplnění k dispozici, přestože toto bylo avizováno a přestože již navržená lhůta k jejímu doplnění uplynu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 10. 2018 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Rozhodování o náhradě nákladů řízení dle § 142 (2) o.s.ř. (19.10.2018)

Spor o náhradu nákladů řízení zpravidla nedosahuje intenzity opodstatňující porušení základních práv a svobod. K zásahu do práva na soudní ochranu chráněného čl. 36 odst. 1 Listin...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 10. 2018 01:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

Z továren s prošlým jídlem a miliardami much udělali dva Britové byznys

Miliardy much a hnijící jídlo jsou pro bratry Jasona a Davida Drewovi z Velké Británie jádrem podnikání. V Jižní Africe vybudovali dvě továrny, které denně produkují tuny hmyzích larev...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 10. 2018 01:00:00 - iDNES.cz - Ekonomika)

Krátce k problematice vendor lock-in

Minimálně od roku 2017 lze vysledovat větší snahu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jakož i dalších orgánů s dohledovou funkcí, zaměřit se v rámci sv...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 10. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

K výši škody způsobené na vozidle v důsledku dopravní nehody

Dne 31.7.2018 byl zveřejněn rozsudek ze dne 11.10.2017, sp.zn 25 Cdo 2782/2017 Nejvyššího soudu České republiky, v jehož rámci se vyjádřil k rozsahu náhrady škody hrazené poškozenému v...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 10. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Kolik ušetří senioři od určitého věku za MHD, vlak a autobus

Jedním z výrazných bonusů seniorského věku je levnější cestování. Přinášíme servis informací, kolik a kde senioři ušetří a kdy se jich slevy týkají. Nejviditelnější změna v j...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 10. 2018 00:00:00 - iDNES.cz - Fin centrum)

Unikátní výzkum: kam investují čeští milionáři a co je znepokojuje

V Česku je podle odhadů 28 tisíc dolarových milionářů. Své soukromí si však střeží. Dozvědět se, kam investují a jak se chovají například ke svým dětem, není jednoduché. Už poo...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 10. 2018 00:00:00 - iDNES.cz - Fin centrum)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <5900>     >5>     >>

( celkem 58999 příspěvků na 5900 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,9265)