Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Kompletní zprávy


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <65>     >5>     >>
(celkem 647 příspěvků na 65 stránkách)

ÚS: K pojmu osoby blízké v souvislosti s právem odepřít výpověď (17.08.2018)

1. Pojem „osoba blízká“ podle čl. 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod znamená, že osoba může odmítnout vypovídat jako svědek i tehdy, není-li mezi dotčenými osobami vztah r...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 8. 2018 01:06:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Ochrana před nezákonným zásahem správního orgánu (17.08.2018)

Nejvyšší správní soud porušil ústavně zaručená práva tím, že v odůvodnění rozsudku dospěl k závěru o nutnosti počítat objektivní i subjektivní lhůtu k podání zásahové žalo...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 8. 2018 01:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Formalistické posouzení práva na náhradu nákladů řízení (17.08.2018)

Závěry Nejvyššího a vrchního soudu, podle kterých zpětvzetí části žaloby před zaplacením soudního poplatku z jiných důvodů, než pro chování žalovaného a následné zastavení so...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 8. 2018 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Absence vypořádání se s napadeným výrokem o vině (17.08.2018)

V napadeném usnesení chybí rozhodnutí o vině stěžovatele (dovolatelů) a ani není patrné, zrušil-li Nejvyšší soud výrok o trestu k dovolání státního zástupce nebo dovolatelů, a jak...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 8. 2018 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: K právu vyjádřit se k použití tzv. moderačního práva (17.08.2018)

Pokud soud dospěje ke zjištění, že v konkrétním případě jsou dány důvody zvláštního zřetele hodné (k nepřiznání práva na náhradu nákladů řízení), musí vytvořit účastník...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 8. 2018 01:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Tzv. pravidlo desetinásobku pro kampeličky (03.08.2018)

Tzv. pravidlo desetinásobku pro kampeličky (družstevní záložny) není protiústavní. Má-li družstevní záložna efektivně plnit funkce, jež ji odlišují od bank na jedné straně a od neb...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 8. 2018 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Nesprávné posouzení včasnosti podaného dovolání (03.08.2018)

Článek 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod zaručuje základní právo osoby na soudní ochranu a v jeho rámci též právo na přístup k soudu. Porušení tohoto práva se orgán činn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 8. 2018 01:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Odmítnutí dovolání pro vady, kterými ve skutečnosti netrpělo (03.08.2018)

Odmítne-li Nejvyšší soud dovolání pro vady, kterými však dovolání ve skutečnosti netrpí, poruší tím ústavně zaručené právo oprávněného dovolatele na soudní ochranu podle čl. 3...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 8. 2018 01:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Zrušení tzv. druhé restituční tečky (13.07.2018)

Stanovení data, po jehož uplynutí již oprávněné osoby nemohou požádat o bezúplatné převedení náhradního pozemku, by mohlo představovat legitimní cíl v tom smyslu, že zájem na práv...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 7. 2018 01:06:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Rozhodování o porušení amnestijní podmínky (13.07.2018)

Právo na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny, právo na obhajobu a kontradiktornost řízení dle čl. 38 odst. 2 a čl. 40 odst. 3 Listiny a právo na ochranu osobní svobody dle čl. 8 odst...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 7. 2018 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <65>     >5>     >>

( celkem 647 příspěvků na 65 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,6852)