Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Kompletní zprávy


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <76>     >5>     >>
(celkem 759 příspěvků na 76 stránkách)

ÚS: Právo na odpověď a právo na dodatečné sdělení (07.08.2020)

Analytická právní věta Bylo by ústavně nepřijatelné, kdyby v některých situacích mediální právo ochranu poskytovalo, a v jiných srovnatelných (obdobných) situacích, s ještě záva...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 8. 2020 01:06:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Konfiskace majetku na základě dekretu č. 12/1945 Sb. (07.08.2020)

Analytická právní věta Pro posouzení uplatněných nároků na obnovu vlastnického práva k majetku konfiskovanému na základě dekretu presidenta republiky č. 12/1945 Sb. podle zákona č. 4...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 8. 2020 01:05:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Posuzování "úspěchu ve věci" při aplikaci § 142 odst. 1 OSŘ (07.08.2020)

I. Má-li být rozhodnutí o náhradě nákladů řízení zřejmým a logickým ukončením celého soudního řízení, nelze zásadu „úspěchu ve věci“ podle § 142 odst. 1 občanského soudn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 8. 2020 01:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Náklady řízení při zastavení řízení pro zpětvzetí návrhu (07.08.2020)

Dopustí-li se obecný soud při výkladu § 146 odst. 2 věty druhé o. s. ř. interpretační libovůle, která vede k zjevné nespravedlnosti, a v důsledku toho nepřizná účastníkovi řízení...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 8. 2020 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Volba zmocněnce právnické osoby v trestním řízení (07.08.2020)

Je-li jediná osoba, která je oprávněna za obviněnou právnickou osobu v trestním řízení jednat, vyloučena dle § 34 odst. 4 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických o...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 8. 2020 01:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Běh lhůty pro podání instanční stížnosti v trestních věcech (07.08.2020)

Počátek běhu lhůty pro podání instanční stížnosti v trestních věcech při rozhodování o osobní svobodě (zejména o vazbě, podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 8. 2020 01:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Náhrada nákladů řízení a právo na efektivní soudní ochranu (06.08.2020)

Ač jde o rozhodování o nákladech řízení, i taková rozhodnutí mají potenciál, jde-li o vadnost kvalifikovanou, svým významem zasáhnout do sféry práva účastníka na efektivní soudní ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 8. 2020 00:59:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Ochrana práv spotřebitele při šetření pojistných událostí (17.07.2020)

I. Jedním z omezení autonomie vůle, jež lze dovodit z ústavního principu rovnosti podle čl. 1 Listiny, je požadavek ochrany slabší strany. Typickým příkladem je ochrana spotřebitele, kte...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 7. 2020 01:05:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Neúplnost daňového spisu; důkazní břemeno (17.07.2020)

I. Existence kompletní, nezměněné a věrohodné spisové dokumentace je základním předpokladem řádně vedeného daňového řízení a rozhodnutí v něm přijímaných. Mají-li správní so...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 7. 2020 01:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Přepjatý formalismus při posuzování obsahu dovolání (17.07.2020)

Analytická právní věta Klade-li soud důraz jen na určitě systematické, logické či formulační nedostatky (nepřesnosti) podání, a ty pak přičítá k tíži účastníkovi řízení, a...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 7. 2020 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <76>     >5>     >>

( celkem 759 příspěvků na 76 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,4488)