Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Kompletní zprávy


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <64>     >5>     >>
(celkem 632 příspěvků na 64 stránkách)

ÚS: Výše výživného a právo na svobodnou volbu povolání (25.05.2018)

Východiskem pro určení rozsahu výživného za situace, kdy tvrzená změna majetkových poměrů povinného neovlivnila jeho schopnost platit výživné v nadprůměrných částkách – a jde o ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(25. 5. 2018 01:05:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Lhůta pro vykonání trestu obecně prospěšných prací (25.05.2018)

V rámci plynutí zákonné lhůty k vykonání trestu obecně prospěšných prací v jiném než v nyní projednávaném trestním řízení nelze stěžovateli při rozhodování o přeměně podm...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(25. 5. 2018 01:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Výkon rodičovských práv vazebně stíhaného rodiče (25.05.2018)

I. Vazba jako zajišťovací institut zajišťuje dosažení účelu trestního řízení podle § 1 odst. 1 trestního řádu, takže její uvalení musí sloužit k tomu, aby tento účel nebyl v ro...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(25. 5. 2018 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Kasační závaznost nálezu Ústavního soudu (25.05.2018)

Vykonatelný nález Ústavního soudu je závazný pro všechny orgány i osoby včetně samotného Ústavního soudu a zakládá nepominutelnou procesní překážku věci rozhodnuté, která brání...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(25. 5. 2018 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: K právu na alespoň jeden plně hrazený léčivý přípravek (11.05.2018)

I. Právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost je třeba vykládat v souladu se zásadou koherence ústavního pořádku, což znamená, že porušením tohoto práva (a svobody) je i o...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 5. 2018 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Náhrada DPH pro znalce a tlumočníky (11.05.2018)

Jsou-li znalcům a tlumočníkům, jež jsou plátci DPH, náhrady účelně vynaložených nákladů následně kráceny o daň z přidané hodnoty, aniž by jim soud za toto krácení přiznal náhr...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 5. 2018 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Náhrada nákladů právního zastoupení statutárního města (11.05.2018)

Jestliže obecný soud nerespektuje právní názor Ústavního soudu vymezující ústavně konformní pravidla výkladu ustanovení občanského soudního řádu o účelu a pravidlech pro přiznán...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 5. 2018 01:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: K přepočtení kurzu výše pohledávky (20.04.2018)

Ustanovení § 87 až 89 exekučního řádu nelze interpretovat bez souvislostí vyplývajících z obecné úpravy nákladů řízení o výkon rozhodnutí (tj. z ustanovení § 270 a 271 o. s. ř.)...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 4. 2018 01:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Ke splnění podmínek pro postup dle § 114b o.s.ř. (20.04.2018)

K použití § 114b občanského soudního řádu nutno přistupovat, jen vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, přičemž tyto podmínky musí být interpretovány restriktivně (exc...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 4. 2018 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Důvodné pochybnosti o vině obžalovaného (20.04.2018)

Jestliže byl na pístu injekční stříkačky, která vypadla pachateli při činu z kapsy, identifikován profil DNA obžalovaného, jde o nepřímý důkaz, který sám o sobě nemůže postačova...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 4. 2018 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <64>     >5>     >>

( celkem 632 příspěvků na 64 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,638)