Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Kompletní zprávy


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <67>     >5>     >>
(celkem 661 příspěvků na 67 stránkách)

ÚS: Aplikace zásady acte claire při odlišném výkladu (12.10.2018)

I. Pokud obecný soud, proti jehož rozhodnutí není k dispozici opravný prostředek, nemá rozumné pochybnosti o výkladu ustanovení unijního práva, není povinen podat předběžnou otázku So...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 10. 2018 01:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Novela zákona o ochraně přírody a krajiny (národní parky) (12.10.2018)

Existence národních parků a pravidel, jak se v nich chovat, je otázka politicko-odborně-ekologická. Jde o ideový střet (zejména) tzv. environmentalistů s podnikateli, vlastníky nemovitostí...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 10. 2018 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Náležité odůvodnění rozhodnutí v případě restituce pozemků (12.10.2018)

Obecné soudy pochybily, když se řádně nevypořádaly s důvody, pro které považovaly pozemek p. č. 1321/38 v k. ú. Bohunice za součást sídliště jako celku. Napadenými usneseními tak do...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 10. 2018 01:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Návrh na předložení předběžné otázky SDEU (05.10.2018)

Analytická právní věta Nevypořádání se s návrhem stěžovatelky na předložení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské Unie ze strany Nejvyššího soudu je porušením práva stě...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 10. 2018 01:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Nesprávné posouzení přípustnosti dovolání (05.10.2018)

V posuzované věci Nejvyšší soud nebral ohledně jednotlivých dovolacích bodů (vliv složitosti trestní věci na délku řízení, snížení zadostiučinění z důvodu průběhu řízení p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 10. 2018 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Právo právnické osoby zvolit si obhájce (07.09.2018)

Stát může zákonem svobodnou volbu obhájce omezit ve vybraných případech; jedná se však o mimořádně významný zásah. Proto tak může činit pouze tehdy, pokud takový zásah sleduje leg...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 9. 2018 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Princip předvídatelnosti soudního rozhodování (07.09.2018)

Ani ve skutkově podobných věcech není vyloučeno odchýlení se soudu od předchozí judikatury, avšak dojde-li k němu a navíc to účastník v řízení namítá, musí soud důvody tohoto sv...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 9. 2018 01:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Uzavření smlouvy o převodu tzv. náhradních pozemků (07.09.2018)

Postup obecných soudů nerespektující vady převodu tzv. náhradních pozemků podle § 11 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému maje...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 9. 2018 01:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Náhrada škody v souvislosti s vedením trestního řízení (31.08.2018)

Ústavní soud dospěl k závěru, že krajský soud pochybil, když při aplikaci zákona o odpovědnosti státu dostatečně nezohlednil podstatu a účel garance práva na náhradu škody způsoben...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 8. 2018 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: K nároku na náhradní vozidlo po totální škodě (24.08.2018)

Analytická právní věta Automatické omezení náhrady nákladů vynaložených na nájem náhradního vozidla z důvodu způsobení totální škody při dopravní nehodě pouze do času sdělen...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 8. 2018 01:06:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <67>     >5>     >>

( celkem 661 příspěvků na 67 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,8082)