Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Kompletní zprávy


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <69>     >5>     >>
(celkem 687 příspěvků na 69 stránkách)

ÚS: Pozastavení řidičského oprávnění za účelem vymožení dluhu (07.12.2018)

Zastavení exekuce pozastavením řidičského oprávnění povinného z důvodu nabytí zletilosti oprávněnými, kteří se domáhají vymožení nedoplatku na výživném za dobu jejich nezletilos...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 12. 2018 00:05:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Vícepráce podle smlouvy o dílo vs. samostatné plnění (07.12.2018)

I. Rozpor mezi obecnými soudy provedenými důkazy a jejich skutkovými zjištěními nebo mezi jejich skutkovými zjištěními a právními závěry má za následek porušení základního práva ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 12. 2018 00:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Nábor klientů advokátem prostřednictvím jiných osob (07.12.2018)

Etický kodex advokáta je jedním za základních stavovských předpisů, jehož naplnění musí být primárním zájmem každého advokáta. Namítá-li stěžovatel, že ustanovení § 32 etick...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 12. 2018 00:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Námitky obce proti zásadám územního rozvoje (07.12.2018)

I. Určení rozsahu účasti zastupitelstev územně samosprávných celků na územním plánování a řešení případné kolize působnosti je stanovením působnosti zastupitelstva ve smyslu čl...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 12. 2018 00:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Dokončení umělého oplodnění po smrti manžela (07.12.2018)

Právní úprava související s umělým oplodňováním vychází z morálních, kulturních, náboženských a etických hodnot dané společnosti. Podle Ústavního soudu je tak především na z...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 12. 2018 00:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Nesoulad mezi skutkovými zjištěními a hodnocením důkazů (07.12.2018)

Ústavní soud často opakuje, že mu nepřísluší přehodnocovat důkazy, provedené obecnými soudy. Může (a musí) tak ale učinit, pokud dospěje k závěru, že došlo k extrémnímu nesoulad...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 12. 2018 00:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

NSS: Zánik odpovědnosti za přestupek (06.12.2018)

Ustanovení § 20 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 204/2015 Sb., část první, čl. I, bod 6. a 7. (o zániku odpovědnosti za přestupek) se aplikuje na přestupky s...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 12. 2018 00:05:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

NSS: Řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci (06.12.2018)

V řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci dle § 7 odst. 1 věta druhá zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je nutné zvažovat a poměřovat práva a opr...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 12. 2018 00:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

NSS: Nezákonný zásah do práv na zasedání zastupitelstva obce (06.12.2018)

Skutečnost, že předsedající při zasedání zastupitelstva obce nevyzve přítomnou veřejnost k vyjádření k programu, není sama o sobě nezákonným zásahem ve smyslu § 82 a násl. s. ř. ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 12. 2018 00:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

NSS: Nárok na zahájení daňového přezkumného řízení (06.12.2018)

Na zahájení přezkumného řízení dle § 121 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, není právní nárok. Nezahájením přezkumného řízení tak nelze zasáhnout do práv daňov...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 12. 2018 00:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <69>     >5>     >>

( celkem 687 příspěvků na 69 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,7794)