Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Kompletní zprávy


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <78>     >5>     >>
(celkem 777 příspěvků na 78 stránkách)

ÚS: Princip ochrany dobré víry nového nabyvatele (18.09.2020)

Závěr o neexistenci dobré víry podle § 984 odst. 1 občanského zákoníku musí být řádně odůvodněn, jinak dochází k porušení práva na soudní ochranu i práva vlastnického zaručen...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 9. 2020 01:06:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: K odůvodnění rozhodnutí o výživném pro dítě (18.09.2020)

Jestliže z rozsudku obecného soudu není patrný vztah mezi důkazy provedenými v řízení a skutkovým závěrem ohledně otcem dosahovaného příjmu, který měl vliv na stanovení výše výž...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 9. 2020 01:05:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Odůvodnění rozhodnutí o předběžném opatření (18.09.2020)

I. Ústavní soud rozhodnutí o předběžných opatřeních věcně přezkoumává pouze výjimečně, neboť jde o rozhodnutí, která do práv a povinností účastníků nezasahují konečným zp...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 9. 2020 01:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Odůvodnění rozhodnutí o vyloučení soudce pro podjatost (18.09.2020)

Při rozhodování o vyloučení soudce musí soud vycházet nejen ze subjektivního přesvědčení účastníka řízení, ale je jeho povinností veškeré námitky objektivně prověřit a řádn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 9. 2020 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Nesprávné poučení o nepřípustnosti dovolání (18.09.2020)

Povinnost poskytnout řádné poučení účastníkům řízení o procesních právech a povinnostech vyplývá jak z ustanovení § 5 o. s. ř., tak z čl. 36 odst. 1 Listiny, a je naplněním jedno...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 9. 2020 01:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Náhrada nákladů řízení o zadostiučinění za nemajetkovou újmu (18.09.2020)

V případě, že žalobce ve sporu o přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu prokáže základ svého nároku (existenci nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci rozho...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 9. 2020 01:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Rozhodování o změně dosavadního uspořádání péče o dítě (11.09.2020)

I. Podle čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte má být předním hlediskem nejlepší zájem dítěte při jakékoli činnosti, která se jej týká, tím spíše se toto hledisko uplatní v sou...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 9. 2020 01:06:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Právo na přístup k soudu a bagatelní spory (11.09.2020)

Stanoví-li zákon pro přípustnost opravného prostředku hranici odvozenou od hodnoty předmětu žaloby, nemůže být opravný prostředek odmítnut jako bagatelní, byl-li současně vyměřen s...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 9. 2020 01:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s přibráním zmocněnce (11.09.2020)

Analytická právní věta Neodůvodní-li náležitě odvolací soud svůj postup, jímž se odklonil od § 154 odst. 2 trestního řádu, a nevysvětlí-li, proč přiznanou náhradu poškozenému ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 9. 2020 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Zpětvzetí žaloby po vyhlášení rozhodnutí odvolacího soudu (11.09.2020)

Dojde-li ke zpětvzetí žaloby až po vyhlášení (vydání) rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, je soud prvního stupně příslušný k rozhodnutí o tom, zda s ohledem na zpětvzetí m...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 9. 2020 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <78>     >5>     >>

( celkem 777 příspěvků na 78 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,3628)