Logo

Přihlášení - email: heslo:
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Kompletní zprávy


<1> <2> <3> <4> <5> <6>
(celkem 52 příspěvků na 6 stránkách)

ÚS: Kolize povinnosti mlčenlivosti s právem na obhajobu (20.11.2020)

Vyžaduje-li účinná obhajoba advokáta prolomení povinnosti mlčenlivosti advokáta dle § 21 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, pak právo advokát...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 11. 2020 00:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Právo na projednání věci bez zbytečných průtahů (20.11.2020)

Z ústavního pořádku vyplývá, že každý má v řízení, v jehož rámci rozhodují orgány veřejné správy o jeho základních právech a svobodách, právo na projednání věci bez zbyteč...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 11. 2020 00:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Soudní přezkum rozhodnutí o vazbě (20.11.2020)

Zárukou proti oslabení práva obhajoby na dostatečnou možnost odůvodnění své stížnosti je omezení, které soudu druhého stupně brání v rozhodnutí o podané stížnosti dříve, než m...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 11. 2020 00:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Nepřiměřeně dlouhé trvání předběžného opatření (06.11.2020)

S ohledem na samotnou povahu procesního institutu předběžného opatření Ústavní soud s postupným plynutím času hodnotí kritičtěji jeho další trvání. Jestliže totiž na počátku ř...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 11. 2020 00:06:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Neudělení státního občanství z důvodu bezpečnosti státu (06.11.2020)

Analytická právní věta Byť v případě řízení o žádosti o udělení státního občanství neexistuje základní právo na jeho nabytí („právo na výsledek“), plyne z čl. 36 odst. 1...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 11. 2020 00:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Objasnění tzv. předsudečné pohnutky trestného činu (06.11.2020)

1. Právo na účinné vyšetřování v souvislosti se zásahem do fyzické integrity jednotlivce je odvozováno od práva na život zaručeného čl. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 11. 2020 00:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Nezohlednění doplnění blanketní stížnosti (06.11.2020)

O porušení práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod jde i tehdy, vybočuje-li procesní postup soudu ze zákonných pravidel, jež řízení před ním upr...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 11. 2020 00:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Meze přezkumu v dovolacím řízení (06.11.2020)

Nejvyšší soud je vázán otázkami hmotného nebo procesního práva uplatněnými dovolatelem, přičemž při jejich řešení není oprávněn přezkoumávat dovoláním neuplatněnou (a nerozpo...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 11. 2020 00:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Pochybení soudu spočívající v přehlédnutí zpětvzetí žaloby (06.11.2020)

K porušení práva účastníka na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny dojde i tehdy, pokud tento účastník jako odvolatel vezme včas a řádně své odvolání zpět, avšak odvolac...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 11. 2020 00:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

NSS: Dotčenost subjektivních práv vlastníka pozemku (30.10.2020)

Subjektivní práva navrhovatele – vlastníka dotčeného pozemku – nejsou dotčena (§ 2 s. ř. s.), jestliže navrhuje zrušit změnu platného územního plánu ve formě opatření obecné pov...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 10. 2020 00:06:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)


<1> <2> <3> <4> <5> <6>

( celkem 52 příspěvků na 6 stránkách )

Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (0,218)