Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Kompletní zprávy


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <73>     >5>     >>
(celkem 729 příspěvků na 73 stránkách)

ÚS: Změna ustálené judikatury ohledně promlčitelnosti práva (17.01.2020)

V horizontálních právních vztazích se zpravidla uplatní zásada incidentní retrospektivity judikaturního odklonu a změněný právní názor bude aplikován na všechna již probíhající a ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2020 00:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Rozšíření styku dítěte s rodičem (17.01.2020)

Při rozhodování o styku dítěte s rodičem, který jej nemá v péči, je proto třeba vycházet z pravidla, že oba rodiče by se v zásadě měli podílet stejnou měrou na péči a výchově d...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2020 00:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Náležité poučení o vadách žaloby (17.01.2020)

Z práva na spravedlivý proces plyne, že se soudy musí vypořádat s argumenty účastníků řízení způsobem, který odpovídá míře závažnosti těchto argumentů [nález ze dne 9. 4. 2008 ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2020 00:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Extradiční řízení a řízení o udělení mezinárodní ochrany (17.01.2020)

Trvání předběžné vazby je souladné s čl. 8 odst. 1 a 5 Listiny a čl. 5 odst. 1 písm. f) Úmluvy pouze v případě, že je předběžnou vazbou sledováno zajištění účelu extradičního...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2020 00:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: K rozhodnutí Nejvyššího soudu o vazbě obviněného (17.01.2020)

Rozhoduje-li Nejvyšší soud o vazbě obviněného dle § 265l odst. 4 trestního řádu bez osobního slyšení obviněného, aniž by mu či jeho obhájci umožnil jakkoliv se vyjádřit k důvodů...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2020 00:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Upuštění od výkonu trestu vyhoštění na dobu neurčitou (17.01.2020)

I. Jelikož trestněprávní předpisy považují prognózu nápravy pachatele za jedno z kritérií, jež musí soud zvažovat při ukládání trestu vyhoštění na dobu neurčitou, pak pokud by n...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2020 00:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

NSS: Žaloba podaná osobou z řad dotčené veřejnosti (10.01.2020)

Osoba z řad dotčené veřejnosti dle § 3 písm. i) bod 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, se může domáhat soudního přezkumu rozhodnutí správního org...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 1. 2020 00:06:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

NSS: Stanovení daňové povinnosti při směně nemovitostí (10.01.2020)

Absentuje-li v právním předpisu (zákonném opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném do 31. 10. 2016) pravidlo, kterým se určuje v případ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 1. 2020 00:05:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

NSS: Rozhodování o právech a povinnostech z poštovní smlouvy (10.01.2020)

Je-li předmětem smlouvy poskytnutí poštovní služby, jedná se vždy o poštovní smlouvu (§ 5 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách). Příslušný k rozhodnutí o právech...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 1. 2020 00:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

NSS: Přítomnost dalších osob v neveřejném jednání (10.01.2020)

Zásada neveřejnosti jednání ve správním řízení (§ 49 odst. 2 správního řádu) neznamená, že by úkonu nemohl být ze strany správního orgánu přítomen někdo jiný než úřední os...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 1. 2020 00:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <73>     >5>     >>

( celkem 729 příspěvků na 73 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,1964)