Logo

Přihlášení - email: heslo:
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <63>     >5>     >>
(celkem 624 příspěvků na 63 stránkách)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (47/2020) (24.11.2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 11. 2020 10:49:00 - Profiprvo - ?lnky)

Lustrace a obhlídka nemovitých věcí ze strany insolvenčního správce

Jedním ze základních úkolů insolvenčního správce je provést důkladnou lustraci a související obhlídku nemovitých věcí. Cílem je získat co největší množství informací ohledně n...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 11. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a její význam pro trestní praxi

1. října 2020 nabyla účinnosti novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Novela je vstřícná vůči právnickým osobám, neboť významně zkracuje dobu, po kterou trvají neg...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 11. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Zneužití práva v pracovněprávních vztazích

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 1815/2018 ze dne 31. 10. 2019 uvedl, že neshledává důvody ke změně svého právního názoru, dle kterého v pracovněprávních vztazích je...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 11. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

10 otázek pro ... Blanku Vlachovou

JUDr. Blanka Vlachová vystudovala práva na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti je advokátkou brněnské pobočky advokátní kanceláře Taylor Wessing, kde se specia...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(23. 11. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Může povinná osoba dle AML zákona kopírovat občanský průkaz a cestovní doklad klienta bez jeho prokazatelného souhlasu?

V praxi v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu tzv. povinné osoby často řeší otázku, zda mohou pro účely identifikace a kontroly klienta poří...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(23. 11. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Úskalí spojená s během a koncem lhůty k úhradě soudního poplatku

Jednou z procesních podmínek v civilním řízení je úhrada soudního poplatku, přičemž jeho řádné uhrazení je podmínkou samotného projednání žaloby nebo jiného návrhu na zahájení ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(23. 11. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

K platnosti ústně sjednané dohody o mimořádné odměně za práci vykonávanou na základě dohody o provedení práce

Pracovněprávní vztah lze v souladu se zákoníkem práce založit nejen pracovní smlouvou, ale běžně a z nejrůznějších důvodů rovněž dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr,...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 11. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Pracovní volno z důvodu obecného zájmu v novele zákoníku práce

Při realizaci pracovněprávního vztahu se někdy objeví okolnosti, které dočasně zabraňují plynulému výkonu práce. Jedná se o překážky v práci. Někdy jsou to důležité osobní dův...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 11. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Povinnosti a práva rozhodce v českém právním řádu

Příspěvek se věnuje povinnostem a právům rozhodce v českém právním řádu. S ohledem na skutečnost, že rozhodce je osobou, která v arbitrabilních sporech, u kterých je platně uzavřen...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 11. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <63>     >5>     >>

( celkem 624 příspěvků na 63 stránkách )

Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (0,0036)