Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <461>     >5>     >>
(celkem 4610 příspěvků na 461 stránkách)

Dohoda o vině a trestu z pohledu poškozeného

Cílem článku není detailní rozbor celkové právní úpravy institutu dohody o vině a trestu, ale jde zejména o přiblížení pozice poškozeného, kterému zákon v souvislosti se sjednáván...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 3. 2018 00:11:00 - Eprvo.cz)

Česká republika: veřejné wifi sítě a GDPR

Čím více se přibližuje květnové datum účinnosti nového evropského nařízení týkajícího se ochrany osobních dat (GDPR), tím častěji se v různých médiích objevují více či mén...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 3. 2018 00:11:00 - Eprvo.cz)

Za jakých podmínek je možné kontrolovat e-maily zaměstnance?

Možnost monitorovat e-maily zaměstnanců je již dlouho diskutovaným tématem. Monitoring na jedné straně zasahuje do práva zaměstnance na soukromí, na druhou stranu zaměstnavatel zpravidla m...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 3. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Nový právní rámec sekuritizace na Evropské úrovni

Dne 28. prosince 2017 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno dlouho očekávané nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se sta...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 3. 2018 00:06:00 - Eprvo.cz)

ÚS: Náležitosti odporu proti trestnímu příkazu (16.03.2018)

Žádost stěžovatele o navrácení lhůty k podání odporu proti trestnímu příkazu je třeba posoudit podle § 61 odst. 3 tr. řádu, podle něhož se ustanovení odstavců 1 a 2 (upravující p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 3. 2018 00:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Osvobození od soudního poplatku účastníka ve výkonu trestu (16.03.2018)

Právo na přístup k soudu nesmí skončit za mřížemi věznice. Přístup obecných soudů by však přesně k tomuto důsledku vedl. Obecné soudy sledovaly primárně jen zájem na zajištění ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 3. 2018 00:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Dostupnost služby sociální péče pro zdravotně postižené (16.03.2018)

Osoby se zdravotním postižením nacházející se v nepříznivé sociální situaci mají veřejné subjektivní právo na dostupnost vhodných služeb sociální péče. Toto právo vyplývá z §...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 3. 2018 00:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

Náhrada škody způsobené trestným činem pojistného podvodu uplatněná v civilním řízení

Škodou způsobenou trestným činem pojistného podvodu je částka, která se rovná rozdílu mezi skutečně vyplaceným pojistným plněním na straně jedné a pojistným plněním, které by ná...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 3. 2018 00:12:00 - Eprvo.cz)

Kdy správně provést vstupní lékařskou prohlídku v rámci pracovněprávních vztahů?

Tímto příspěvkem by jeho autor chtěl při příležitosti relativně nedávné novelizace zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.)[1] připomenout, v jakých případech a kdy má být správn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 3. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Společné řízení o přestupku – důsledky nesprávné aplikace v praxi

I když se jedná o zdánlivě jednoduchou záležitost, dochází v praxi k situaci, kterou chceme v tomto článku popsat, když v důsledku nesprávné aplikace tohoto institutu policií, došlo k ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 3. 2018 00:07:00 - Eprvo.cz)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <461>     >5>     >>

( celkem 4610 příspěvků na 461 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (0,8289)