Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <610>     >5>     >>
(celkem 6098 příspěvků na 610 stránkách)

Facebook a Google opět v hledáčku Soudního dvora Evropské Unie

Není nikterak překvapivé, že právě internetoví obři Facebook a Google se v posledních letech čím dál tím častěji potýkají se soudními spory, které mají tendenci být řešeny na ú...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 12. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Změny parametrů pro výpočet nemocenských dávek zaměstnanců čili Valorizace redukčních hranic vyměřovacího základu pro rok 2020

K 1. lednu 2020 dochází k pravidelné valorizaci redukčních hranic vyměřovacího základu, z něhož se stanoví nemocenské dávky vyplácené státem (resp. v prvních 14 dnech dočasné praco...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 12. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Prokazování pravosti a správnosti plné moci, další komplikace pro věřitele?

Plná moc neboli osvědčení či prokázání existence smluvního zastoupení. Jde o listinu, která má v praxi téměř vždy písemnou formu s označením zmocněnce a zmocnitele, rozsahem zástu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 12. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Vztah náhrady dle § 50 písm. c) a § 59a zákona o vodách a kreativní výklad Ministerstva zemědělství

Ve výkladu č. 97 k vodnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům č. j. 61823/2019-MZE-15120, ze dne 25. 11. 2019 podaného Ministerstvem zemědělství se lze dočíst, že: „Ustanoven...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 12. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Umělá inteligence ve světle ochrany soukromí – 1. díl

Právní limity pro vývoj a používání umělé inteligence v oblasti marketingu: princip minimalizace a účelového omezení zpracování...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 12. 2019 08:20:00 - Eprvo.cz)

Recyklační společnost v právu EU – směrnice o odpadech

V polovině roku 2018 byl na evropské úrovni schválen balíček předpisů k oběhovému hospodářství. Jde o provázaný systém pro nakládání s odpady, řešení obalové problematiky, sklá...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 12. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

K zamítnutí návrhu na zrušení § 26 zákona o státním občanství Ústavním soudem

Tento příspěvek je reakcí na aktuální nález Ústavního soudu České republiky, kterým byl zamítnut návrh na zrušení ustanovení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství Č...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 12. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Ohlas na článek "K potřebnosti adhezní smlouvy"

Dne 29. října 2019 publikoval na stránkách epravo.cz svůj názor na existenci adhezních smluv JUDr.Martin Rimek. Z článku není zřejmé, zda autor se k těmto formám smluv staví kriticky ne...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 12. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Trestněprávní prověrka jako součást Due Diligence

Náležitá právní prověrka neboli Due Diligence je nezbytnou součástí každé větší obchodní transakce, zejména při převodu obchodního podílu. Opomíjenou součástí právní prověrk...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 12. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Návrh na delegaci v trestním řízení

Návrh na odnětí věci příslušnému soudu a přikázání jinému soudu (v praxi zkráceně označován jako návrh na delegaci) bývá v trestněprávní praxi často opomíjeným procesním ins...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 12. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <610>     >5>     >>

( celkem 6098 příspěvků na 610 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,1497)