Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <499>     >5>     >>
(celkem 4981 příspěvků na 499 stránkách)

Práva Energetického regulačního úřadu při šetření na místě v obchodních prostorách podle § 18b energetického zákona a jejich meze (Díl III.)

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“) přiznává v ust. ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(21. 8. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Inkorporování zvláštní povinnosti do akcie

Zatímco v případě společnosti s ručením omezeným panuje v doktríně shoda na tom, že zvláštní podíl může být vytvořen mj. i pomocí zvláštní (zákonem společníkům neuložené) ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(21. 8. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (33/2018) (20.08.2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 8. 2018 01:01:00 - Profiprvo - ?lnky)

Nejvyšší soud k rovnosti odměňování zaměstnanců

V rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, v řízení pod sp. zn. 21 Cdo 436/2016, se tento soud zabýval otázkou (ne)rovného zacházení se zaměstnanci v souvislosti s odměňováním v oblasti živo...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 8. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Právo na ochranu soukromí versus právo na informace

Musí rozhodovat soudy, ne ulice. Dne 20.7.2018 jsem mj. poslouchal zprávy na ČRo Plus. Na této veřejnoprávní stanci mě zaujalo, že tam uváděli (opakovaně) plné jméno a příjmení jakéh...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 8. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

ÚS: K pojmu osoby blízké v souvislosti s právem odepřít výpověď (17.08.2018)

1. Pojem „osoba blízká“ podle čl. 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod znamená, že osoba může odmítnout vypovídat jako svědek i tehdy, není-li mezi dotčenými osobami vztah r...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 8. 2018 01:06:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Ochrana před nezákonným zásahem správního orgánu (17.08.2018)

Nejvyšší správní soud porušil ústavně zaručená práva tím, že v odůvodnění rozsudku dospěl k závěru o nutnosti počítat objektivní i subjektivní lhůtu k podání zásahové žalo...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 8. 2018 01:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Formalistické posouzení práva na náhradu nákladů řízení (17.08.2018)

Závěry Nejvyššího a vrchního soudu, podle kterých zpětvzetí části žaloby před zaplacením soudního poplatku z jiných důvodů, než pro chování žalovaného a následné zastavení so...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 8. 2018 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Absence vypořádání se s napadeným výrokem o vině (17.08.2018)

V napadeném usnesení chybí rozhodnutí o vině stěžovatele (dovolatelů) a ani není patrné, zrušil-li Nejvyšší soud výrok o trestu k dovolání státního zástupce nebo dovolatelů, a jak...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 8. 2018 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: K právu vyjádřit se k použití tzv. moderačního práva (17.08.2018)

Pokud soud dospěje ke zjištění, že v konkrétním případě jsou dány důvody zvláštního zřetele hodné (k nepřiznání práva na náhradu nákladů řízení), musí vytvořit účastník...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 8. 2018 01:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <499>     >5>     >>

( celkem 4981 příspěvků na 499 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,7418)