Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <512>     >5>     >>
(celkem 5112 příspěvků na 512 stránkách)

ÚS: Nález Ústavního soudu jako důvod pro obnovu řízení (19.10.2018)

Pokud Ústavní soud zaujme v určité věci právní názor, který by mohl být ku prospěchu stěžovatelům v dřívějších, již ukončených, řízeních před Ústavním soudem, resp. ku pros...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 10. 2018 01:05:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Aplikace faktoru tzv. sdílené újmy (19.10.2018)

Analytická právní věta Neposoudí-li obecný soud náležitě otázku možné aplikace faktoru tzv. sdílené újmy při rozhodování o zadostiučinění za nemajetkovou újmu dle zák. č. 82/1...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 10. 2018 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Neveřejné projednání stížnosti proti zamítnutí obnovy řízení (19.10.2018)

Zamítne-li soud v neveřejném zasedání jako nedůvodnou stížnost [§ 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu] proti rozhodnutí, kterým se zamítá návrh na povolení obnovy řízení [§ 283 ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 10. 2018 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Doručení doplnění blanketní stížnosti (19.10.2018)

Analytická právní věta Pokud orgán rozhodující o stížnosti nemá její doplnění k dispozici, přestože toto bylo avizováno a přestože již navržená lhůta k jejímu doplnění uplynu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 10. 2018 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Rozhodování o náhradě nákladů řízení dle § 142 (2) o.s.ř. (19.10.2018)

Spor o náhradu nákladů řízení zpravidla nedosahuje intenzity opodstatňující porušení základních práv a svobod. K zásahu do práva na soudní ochranu chráněného čl. 36 odst. 1 Listin...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 10. 2018 01:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

Krátce k problematice vendor lock-in

Minimálně od roku 2017 lze vysledovat větší snahu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jakož i dalších orgánů s dohledovou funkcí, zaměřit se v rámci sv...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 10. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

K výši škody způsobené na vozidle v důsledku dopravní nehody

Dne 31.7.2018 byl zveřejněn rozsudek ze dne 11.10.2017, sp.zn 25 Cdo 2782/2017 Nejvyššího soudu České republiky, v jehož rámci se vyjádřil k rozsahu náhrady škody hrazené poškozenému v...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 10. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Propadná zástava v novém občanském zákoníku

Občanský zákoník umožňuje věřiteli, jehož pohledávky jsou zajištěny zástavním právem, ponechat si zástavu, jestliže je dlužník v prodlení s úhradou zajištěného dluhu, za stanov...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 10. 2018 00:11:00 - Eprvo.cz)

Odpovědnost odpovědného zástupce dle živnostenského zákona vs. odpovědnost statutárního orgánu

Odpovědný zástupce dle zákona č. 455/1991 Sb., zákona o živnostenském podnikání, ve znění změn a doplňků (dále jen „živnostenský zákon“) je fyzická osoba ustanovená podnikate...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 10. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Organizační změna a její největší úskalí

V praxi se lze běžně setkat s tím, že je potřeba rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem pro jeho nadbytečnost, například z důvodu zrušení jeho pracovního místa. V následujícím č...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 10. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <512>     >5>     >>

( celkem 5112 příspěvků na 512 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,0743)