Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <618>     >5>     >>
(celkem 6173 příspěvků na 618 stránkách)

Je zaměstnancovo porušení smlouvy sjednané se zaměstnavatelem méně závažné než nesplnění jeho příkazu?

Nejvyšší soud při řešení sporu o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, když se musel vypořádat s ojedinělou úvahou odvolacího soudu relativizující porušení pracovníc...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Nejvyšší soud k odpovědnosti jednatele za škodu vzniklou porušením péče řádného hospodáře

Záměrem tohoto článku je seznámit čtenáře se závěry Nejvyššího soudu, který se ve svém rozsudku sp. zn. 27 Cdo 90/2019, ze dne 30. září 2019, zabýval otázkou péče řádného hosp...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)

ÚS: Změna ustálené judikatury ohledně promlčitelnosti práva (17.01.2020)

V horizontálních právních vztazích se zpravidla uplatní zásada incidentní retrospektivity judikaturního odklonu a změněný právní názor bude aplikován na všechna již probíhající a ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2020 00:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Rozšíření styku dítěte s rodičem (17.01.2020)

Při rozhodování o styku dítěte s rodičem, který jej nemá v péči, je proto třeba vycházet z pravidla, že oba rodiče by se v zásadě měli podílet stejnou měrou na péči a výchově d...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2020 00:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Náležité poučení o vadách žaloby (17.01.2020)

Z práva na spravedlivý proces plyne, že se soudy musí vypořádat s argumenty účastníků řízení způsobem, který odpovídá míře závažnosti těchto argumentů [nález ze dne 9. 4. 2008 ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2020 00:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Extradiční řízení a řízení o udělení mezinárodní ochrany (17.01.2020)

Trvání předběžné vazby je souladné s čl. 8 odst. 1 a 5 Listiny a čl. 5 odst. 1 písm. f) Úmluvy pouze v případě, že je předběžnou vazbou sledováno zajištění účelu extradičního...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2020 00:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: K rozhodnutí Nejvyššího soudu o vazbě obviněného (17.01.2020)

Rozhoduje-li Nejvyšší soud o vazbě obviněného dle § 265l odst. 4 trestního řádu bez osobního slyšení obviněného, aniž by mu či jeho obhájci umožnil jakkoliv se vyjádřit k důvodů...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2020 00:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Upuštění od výkonu trestu vyhoštění na dobu neurčitou (17.01.2020)

I. Jelikož trestněprávní předpisy považují prognózu nápravy pachatele za jedno z kritérií, jež musí soud zvažovat při ukládání trestu vyhoštění na dobu neurčitou, pak pokud by n...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2020 00:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (2/2020) (16.01.2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 1. 2020 23:14:00 - Profiprvo - ?lnky)

Návrh zákona upravující podmínky pro vznik bankovní identity

Dne 4. prosince 2019 Poslanecká sněmovna ve třetím čtení téměř jednohlasně schválila poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdější...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 1. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <618>     >5>     >>

( celkem 6173 příspěvků na 618 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,3631)