Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <525>     >5>     >>
(celkem 5245 příspěvků na 525 stránkách)

Vztah dispozičního omezení dlužníka v konkurzu a jeho povinnosti zaplatit soudní poplatek

Ústavní soud se zabýval ústavní stížností muže (stěžovatele), kterému Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, uložil zaplatit žalobkyni částku přesahující 8 milionů Kč s p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 12. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Ke smluvnímu zastoupení zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve světle nového nálezu Ústavního soudu

Pro zadavatele je s ohledem na formálnost zadávacího řízení a nutnost odborných znalostí často nemožné, aby realizovali celý zadávací proces vlastními kapacitami. Za účelem zajištěn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 12. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Informace požadované zaměstnavatelem a paragrafy

Nedávno jsem se setkal s dotazem, známá popisovala situaci, že její manžel je tzv. neuvolněným obecním zastupitelem, což jej (resp. rodinu) samozřejmě neuživí, pobírá zde relativně n...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 12. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (49/2018) (10.12.2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 12. 2018 00:01:00 - Profiprvo - ?lnky)

Jednostranné snížení základní sazby zahraničního stravného

Nejvyšší soud ČR v rozsudku spis. zn. 21 Cdo 4469/2017, ze dne 30. 5. 2018, významném pro zaměstnavatelskou praxi, vyložil, že zaměstnavatel je podle ust. § 170 odst. 2 zákoníku práce op...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 12. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Volba jednatele se zpětnou účinností

V usnesení sp. zn. 14 Cmo 300/2013, ze dne 4. 9. 2018 se zabýval Vrchní soud v Praze otázkou (v poměrech právní úpravy účinné do 31. 12. 2013, tedy v režimu obchodního zákoníku), zda-li...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 12. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Vypořádání investic do nemovitého majetku jiné osoby, zejména bývalého manžela, z titulu bezdůvodného obohacení

Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 28 Cdo 1374/2018, ze dne 16. 7. 2018, vyložil, od kdy se počítá promlčecí lhůta pro vydání bezdůvodného obohacení, z - v praxi nikoliv ojedinělého...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 12. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

ÚS: Pozastavení řidičského oprávnění za účelem vymožení dluhu (07.12.2018)

Zastavení exekuce pozastavením řidičského oprávnění povinného z důvodu nabytí zletilosti oprávněnými, kteří se domáhají vymožení nedoplatku na výživném za dobu jejich nezletilos...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 12. 2018 00:05:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Vícepráce podle smlouvy o dílo vs. samostatné plnění (07.12.2018)

I. Rozpor mezi obecnými soudy provedenými důkazy a jejich skutkovými zjištěními nebo mezi jejich skutkovými zjištěními a právními závěry má za následek porušení základního práva ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 12. 2018 00:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Nábor klientů advokátem prostřednictvím jiných osob (07.12.2018)

Etický kodex advokáta je jedním za základních stavovských předpisů, jehož naplnění musí být primárním zájmem každého advokáta. Namítá-li stěžovatel, že ustanovení § 32 etick...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 12. 2018 00:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <525>     >5>     >>

( celkem 5245 příspěvků na 525 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,8141)