Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <485>     >5>     >>
(celkem 4841 příspěvků na 485 stránkách)

K pojmu „obchodního rizika“ jako podstatné náležitosti koncesí ve smyslu zákona o veřejných službách v přepravě cestujících

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících (dále jen „ZVS“), je významným předpisem v oblasti veřejného zadávání, protože dle pravidel v něm obsažený...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 6. 2018 00:15:00 - Eprvo.cz)

Moderace smluvní pokuty po provedení zápočtu

Obchodní zákoník umožňoval soudu do 31. 12. 2013, aby snížil nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu. Konkrétně tak obchodní zákoník v § 301 stanovil následující:...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 6. 2018 00:14:00 - Eprvo.cz)

30. červen – kritické datum pro určení nástupu nevyčerpané loňské dovolené

Poslední červnový den by měl být varováním všem zaměstnavatelům, kteří při určování dovolené svým zaměstnancům nedodržují literu zákoníku práce. Dobu čerpání dovolené urč...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 6. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Specifika žaloby z rušené držby

Rekodifikace občanského práva v roce 2014 přinesla rovněž i nový způsob možné ochrany vlastnictví – žaloby z rušené držby. Ačkoliv se jedná o velmi účinný prostředek právní oc...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 6. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Co by mohlo být znovelizováno - Návrh do nového trestního řádu

Na podobné téma jsem psal již v EPRAVU.CZ, Magazín č. 4/2017. Profesní život advokáta ovšem přináší stále nové poznatky o možnostech vylepšit pozici občana ve vztahu ke státu a stá...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(21. 6. 2018 00:15:00 - Eprvo.cz)

Pojem provozu vozidla ve světle revize směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel

Dne 24. 5. 2018 publikovala Evropská komise návrh[1] nového znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(21. 6. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Úskalí výpovědi z nájmu bytu na dobu neurčitou

Občanský zákoník (dále též jen „obč. zák.“) upravuje v ustanovení § 2288 odst. 2 specifické důvody výpovědi nájmu bytu, sjednaného na dobu neurčitou (potažmo též na dobu delš...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(21. 6. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Marně vynaložená mzda jako součást náhrady škody

V obchodní praxi (zejména v případě dlouhodobějších a komplikovanějších závazkových vztahů) se lze často setkat se situací, kdy v důsledku porušení povinností jedné strany nedosá...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(21. 6. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (24/2018) (20.06.2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 6. 2018 11:38:00 - Profiprvo - ?lnky)

Nulové oddlužení - zpeněžení majetku nízké hodnoty a posílení role insolvenčního správce

Návrh novely zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeno (dále pouze „Insolvenční zákon“ nebo „IZ“) obsažený ve sněmovním tisku č. 71/0 (dále pouze „Navrhovaná...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 6. 2018 00:17:00 - Eprvo.cz)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <485>     >5>     >>

( celkem 4841 příspěvků na 485 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (0,8512)