Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <498>     >5>     >>
(celkem 4976 příspěvků na 498 stránkách)

ÚS: K pojmu osoby blízké v souvislosti s právem odepřít výpověď (17.08.2018)

1. Pojem „osoba blízká“ podle čl. 37 odst. 1 Listiny základních práv a svobod znamená, že osoba může odmítnout vypovídat jako svědek i tehdy, není-li mezi dotčenými osobami vztah r...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 8. 2018 01:06:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Ochrana před nezákonným zásahem správního orgánu (17.08.2018)

Nejvyšší správní soud porušil ústavně zaručená práva tím, že v odůvodnění rozsudku dospěl k závěru o nutnosti počítat objektivní i subjektivní lhůtu k podání zásahové žalo...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 8. 2018 01:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Formalistické posouzení práva na náhradu nákladů řízení (17.08.2018)

Závěry Nejvyššího a vrchního soudu, podle kterých zpětvzetí části žaloby před zaplacením soudního poplatku z jiných důvodů, než pro chování žalovaného a následné zastavení so...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 8. 2018 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Absence vypořádání se s napadeným výrokem o vině (17.08.2018)

V napadeném usnesení chybí rozhodnutí o vině stěžovatele (dovolatelů) a ani není patrné, zrušil-li Nejvyšší soud výrok o trestu k dovolání státního zástupce nebo dovolatelů, a jak...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 8. 2018 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: K právu vyjádřit se k použití tzv. moderačního práva (17.08.2018)

Pokud soud dospěje ke zjištění, že v konkrétním případě jsou dány důvody zvláštního zřetele hodné (k nepřiznání práva na náhradu nákladů řízení), musí vytvořit účastník...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 8. 2018 01:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

Může být zmocněnec či společník vlivnou osobou?

Tento článek se primárně zabývá otázkou, zda lze osobu zmocněnou obchodní korporací považovat za vlivnou osobu ve smyslu § 71 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platné...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 8. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Možné problémy v oblasti e-commerce z pohledu soutěžního práva

Drtivá většina z nás spotřebitelů už alespoň jednou v životě nakupovala zboží nebo služby online. Nákup z domova je nejenom rychlý a pohodlný, ale navíc umožňuje vyhledat požadovan...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 8. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Úvěrový podvod

Financování nejrůznějších záměrů pomocí úvěru je běžnou realitou. Vždy je však třeba jednat poctivě a transparentně, zejména pokud jde o údaje uváděné v souvislosti s poskytnut...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 8. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

K moderačnímu právu soudu

Dle ustanovení § 150 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“) nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo z...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 8. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

K úhradám společného dluhu manželů po rozvodu

Žijeme v době, kdy manželské svazky statisticky nejsou příliš stabilní a velká část jich končí rozvodem. Tato nepříjemná událost s sebou přitom kromě náporu na psychiku přináší...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 8. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <498>     >5>     >>

( celkem 4976 příspěvků na 498 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (0,9357)