Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <620>     >5>     >>
(celkem 6198 příspěvků na 620 stránkách)

Lze smlouvy na veřejné zakázky považovat za smlouvy uzavřené adhezním způsobem?

Smlouvu uzavíranou adhezním způsobem vymezuje § 1798 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) jako smlouvu, jejíž základní podm...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 1. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Nové parametry nejen exekučních srážek ze mzdy pro rok 2020

Od 1. 1. 2020 se jako každý rok změní parametry rozhodné pro výpočet srážek ze mzdy. Základní nezabavitelná částka na osobu povinného se zvyšuje z 6 428,67 Kč na 6 608 Kč, nezabavite...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 1. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Účinnost zákona o realitním zprostředkování (realitního zákona) v červenci 2020?

Prezident republiky podepsal dne 8. 1. 2020 zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) (dále jen „Realitní zákon“).[1] ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 1. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

ÚS: Úroky z prodlení s plněním náhrady nemajetkové újmy (24.01.2020)

Ústavní soud konstatuje, že přístup obecných soudů v nyní rozhodované věci stojí v příkrém rozporu se zásadou účinné ochrany základních práv. Do interpretace zásady ochrany práv...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 1. 2020 00:05:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Postup odvolacího soudu v řízení o svěření dítěte do péče (24.01.2020)

Odvolací soud v řízení o svěření dítěte do péče poruší čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, pokud se nevypořádá se všemi okolnostmi, které v řízení vyšly najevo, ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 1. 2020 00:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Právo na účinné vyšetřování a prokazování hájitelných tvrzení (24.01.2020)

Analytická právní věta Vznese-li jednotlivec v případě omezení na svobodě (za které je nutno považovat též předvedení) alespoň tzv. hájitelné tvrzení o tom, že byl podroben ze str...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 1. 2020 00:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Přiměřenost trestu propadnutí věci (24.01.2020)

Analytická právní věta Účelem trestu propadnutí věci dle § 70 trestního zákoníku je odebrání zisků z trestné činnosti nebo zabránění páchání obdobné trestné činnosti pomocí...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 1. 2020 00:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Stížnost proti usnesení o přeměně obecně prospěšných prací (24.01.2020)

Analytická právní věta Lhůta k podání stížnosti proti usnesení, jímž byl přeměněn zbytek trestu obecně prospěšných prací na nepodmíněný trest odnětí svobody, běží až od d...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 1. 2020 00:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

Seznamování se s listinami zajištěnými v rámci prohlídky advokátní kanceláře mimo veřejné zasedání ve světle nového nálezu Ústavního soudu

V celku nedávno byl vyhlášen jeden z nejnovějších nálezů Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 702/17 ze dne 22. 10. 2019, který se zabýval otázkou, zda seznamování se s listinami zajištěn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(23. 1. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Právní zajištění povinností zaměstnanců

Závazky zaměstnanců vůči zaměstnavatelům vznikají zejména ze smluv a dohod upravených zákoníkem práce (dále ZP), např. z pracovní smlouvy, z dohody o provedení práce, z dohody o odpo...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(23. 1. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <620>     >5>     >>

( celkem 6198 příspěvků na 620 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,3217)