Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <541>     >5>     >>
(celkem 5404 příspěvků na 541 stránkách)

Základní podmínky odepření nároku na odpočet DPH v současné judikatuře Nejvyššího správního soudu

Problematika úniků na DPH a s tím související odpovědnosti poctivých plátců za tyto úniky patří k evergreenům vzrušených debat mezi finanční správou na straně jedné a zástupci da...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 2. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Nekolidující zaměstnání v r. 2019 s novými výdělkovými možnostmi

Podmínky výkonu nekolidujícího zaměstnání v r. 2019 budou ovlivněny zejména zvýšením minimální mzdy, tedy maximálního povoleného výdělku, což může mít vliv na jeho hrubou výši...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 2. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Porušení důležité povinnosti v dopravě jako předpoklad vzniku trestní odpovědnosti podle § 143 odst. 2 a § 148 odst. 1 trestního zákoníku

S pojmem porušení důležité povinnosti se lze v praxi nejčastěji setkat u trestných činů spáchaných v rámci provozu na pozemních komunikacích. Ačkoliv je tento pojem obsažen ve skutkov...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(14. 2. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Preventivní obrana slabší strany při uzavírání adhezních smluv [1]

Jednou z mnoha podmínek pro podřazení smlouvy pod režim ust. § 1798-1801 OZ je naplnění zákonného předpokladu dle § 1798 odst. 1 OZ v tom smyslu, že o „základních podmínkách smlouvy...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(14. 2. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

(NE)možnost odstoupení od smlouvy uzavřené se spotřebitelem distančním způsobem

Pokud podnikatel uzavírá smlouvy se spotřebitelem s použitím prostředku komunikace na dálku, má spotřebitel obecně právo od smlouvy odstoupit v 14denní lhůtě od převzetí zboží. Důvo...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 2. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Předkupní právo ke garážovému stání vyřeší až novela

Opětovné zavedení časově neomezeného zákonného předkupního práva spoluvlastníků nemovitých věcí vedlo vedle zamýšlených účinků též k problémům s jeho uplatňováním ohledně...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 2. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Stručně k zakročovací povinnosti zaměstnance

Dle § 249 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákoník práce“) je zaměstnanec povinen počínat si tak, aby nedocház...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 2. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Vyjasnění pozice členů orgánů obchodních společností z hlediska DPH

Nejvyšší správní soud ve svém nedávném judikátu[1] interpretoval zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) ve smyslu unijního práva a umožnil tím ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 2. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Minimální mzda v roce 2019 - doplatky

Počínaje 1. 1. 2019 se tak jako I v posledních několika letech znovu navyšuje minimální mzda a to z 12.200,- Kč na 13.350,- Kč (+1.150,- Kč). Tato měsíční hodnota minimální mzdy je pak...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 2. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Některé problematické otázky evidence skutečných majitelů

Účelem tohoto článku je upozornit na některé sporné, nevyjasněné či problematické otázky spojené s (relativně) novým institutem evidence skutečných majitelů, a to jak po věcné, tak...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 2. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <541>     >5>     >>

( celkem 5404 příspěvků na 541 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,9478)