Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <572>     >5>     >>
(celkem 5713 příspěvků na 572 stránkách)

Bydlení v prostoru sloužícímu podnikání a podnikání v bytě

Nájem je v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), upraven odděleně k prostoru sloužícímu podnikání a bytu, kdy aplikace té které právní úpravy vychází z ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 6. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Lze po právu odmítnout dovolání po uplynutí zákonné 6 měsíční lhůty? A lze po právu odmítnout dovolání odkazem na jiné odmítavé usnesení Nejvyššího soudu ČR, jímž měla být

Snad každý advokát, který za svého klienta podával dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, se již někdy setkal s jeho odmítnutím pro nepřípustnost, a to po uplynutí zákonné 6 měsíční ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 6. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Přípustnost nezákonně získaných důkazů v civilním řízení okem Nejvyššího a Ústavního soudu

Soudní síň. Protistrana má evidentně navrch. Soud souhlasně přikyvuje. Situace se jeví beznadějně. Nahrávka, která může zachránit situaci a zvrátit soudní spor ve prospěch klienta n...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 6. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Konec vyrovnávacích období a rozvrhování pracovní doby, jak je známe dnes?

Zásadní změnu v pojetí tzv. vyrovnávacích období v pracovní době přináší rozsudek Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) ze dne 11. dubna 2019 ve věci C-254/18 v řízení...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 6. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Due diligence aneb co zkoumat před koupí společnosti

Pojem „due diligence“ je v oblasti M&A (transakčního) poradenství zaběhlým pojmem, který označuje právní, ekonomickou, finanční či technickou prověrku společnosti, která je předmě...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 6. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

10 otázek pro ... Martina Foukala

JUDr. Martin Foukal - předseda Pražského sdružení Jednoty českých právníků, čestný prezident Notářské komory, funkci prezidenta vykonával od jejího vzniku v roce 1993 až do konce led...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 6. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Rodinná ústava aneb písemný tmel rodinných firem

Mohlo by se zdát, že fungování a řízení rodinných firem je díky úzkým osobním vazbám osob, které participují na jejich chodu, jednodušší, než je tomu v případě korporací bez rod...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 6. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

K problematice zjišťování nemoci z povolání

Nemoc z povolání nevymezuje zákoník práce, jako to je u pracovního úrazu, ale její definici nalezneme v § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 6. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Určení nadřízeného orgánu magistrátu vykonávajícího dozor nad usneseními, rozhodnutími nebo jinými opatřeními učiněnými městskými obvody nebo městskými částmi v samostatné pů

V následujícím článku se budeme věnovat problematice dozoru magistrátu statutárních měst nad usneseními, rozhodnutími nebo jinými opatřeními učiněnými městskými obvody nebo městsk...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 6. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Vybrané povinnosti advokátů vyplývající z aktuální úpravy AML

V souvislosti s předcházením praní špinavých peněz a bojem proti financování terorismu stanoví platná právní úprava advokátům řadu povinností. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměr...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 6. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <572>     >5>     >>

( celkem 5713 příspěvků na 572 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,0594)