Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <597>     >5>     >>
(celkem 5969 příspěvků na 597 stránkách)

Nelegální regionální příplatek?

V naší právní praxi se setkáváme s nejrůznějšími náměty klientů – zaměstnavatelů, kteří by určitými konkrétními způsoby rádi reagovali na měnící se podmínky na trhu práce...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 10. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Odmítnutí zvoleného přísedícího předsedou soudu není možné

Dle nového rozhodnutí Nejvyššího soudu, musí předsedové soudu přijmout každého přísedícího, kterého zastupitelstvo zvolí. Soud tak vyhověl dovolání zvoleného přísedícího, kter...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(14. 10. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Dědická nezpůsobilost

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 24 Cdo 4761/2018, ze dne 28. 5. 2019, přibližuje změny, ke kterým došlo v právní úpravě dědické nezpůsobilosti v souvislosti s účinností nového ob...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(14. 10. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Shrnutí aktuální judikatury Ústavního soudu ve vztahu k vyměřování soudních poplatků ve věcech odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

V nedávné době se velmi často hovořilo o novele zákona o soudních poplatcích, která nabyla účinnosti již dne 30.9.2017. Důsledky této novelizace se ale projevily až o několik měsíců...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 10. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Kritika zaměstnavatele: Důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance?

Kritizovat zaměstnavatele se nemusí vyplatit. Může totiž být důvodem pro jednostranné rozvázání pracovního poměru zaměstnance ze strany zaměstnavatele výpovědí či v nejzávažnějš...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 10. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Silné ověření uživatele

Dne 14. září 2019 vešlo v účinnost nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389 ze dne 27. listopadu 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 10. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

K termínu zahájení stavby

Nejeden stavebník se nepochybně setkal se situací, že mu vypršela platnost stavebního povolení, načež nemohl se stavbou vůbec začít. Může nastat však i případ, kdy stavebník již se ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 10. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

K limitu stonásobku ceny ubytování za jeden den pro náhradu škody na vnesených věcech, se zvláštním zřetelem na krádeže sportovních kol

Na první pohled jednoduchá zákonná limitace výše náhrady škody na vnesených věcech, ke které je povinován ubytovatel ubytovanému, může v praxi způsobovat značné obtíže, jak o tom s...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(9. 10. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

K zamítavému stanovisku Úřadu k užití technologie rozpoznávání obličejů na fotbalových stadionech

Úřad pro ochranu osobních údajů („úřad“) vydal dne 16. srpna 2019 na svých internetových stránkách zamítavé stanovisko k biometrické identifikaci nežádoucích osob na fotbalových ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(9. 10. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Možnost třetí osoby namítat nedostatek zmocnění zástupce akcionáře hlasovat na valné hromadě v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady

Jak správně připomíná doktrína, v poměrech právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 je plná moc k zastoupení akcionáře na valné hromadě plnou mocí k právnímu jednání, a nikoliv již ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(9. 10. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <597>     >5>     >>

( celkem 5969 příspěvků na 597 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,1353)