Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <526>     >5>     >>
(celkem 5260 příspěvků na 526 stránkách)

Institut agenta pro zajištění v návrhu novely zákona o dluhopisech

Dne 15. 11. 2018 projednal Senát PČR návrh zákona, kterým se mimo jiné mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“). ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 12. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Zřejmé chyby v psaní a neurčitost právního jednání

Ve svém článku bych se rád věnoval problematice neurčitosti právního jednání v případě zřejmých chyb v psaní a jejím následkům dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (př...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 12. 2018 00:07:00 - Eprvo.cz)

DLT, FinTech, blockchain a AI: Malta stanovuje jasná pravidla

Malta si v posledních měsících díky své otevřené a přátelské politice týkající se regulace DLT, Fintech, blockchainu a obecně kryptoměn získává v „kryptosvětě“ velmi dobrou re...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 12. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Změny základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

Zaměstnavatel je povinen kompenzovat zaměstnanci, kterého vyslal na pracovní cestu, zvýšené stravovací výdaje – vyplatit mu tzv. diety, tedy stravné. To platí i při cestách mimo území...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 12. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem v důsledku odnětí a nevyplacení pohyblivé složky mzdy zaměstnavatelem

Na pozadí sporu o (ne)platnost okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu, že mu zaměstnavatel nevyplatil (pohyblivou) část mzdy do 15 dnů po uplynutí období splatnosti...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 12. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Vztah dispozičního omezení dlužníka v konkurzu a jeho povinnosti zaplatit soudní poplatek

Ústavní soud se zabýval ústavní stížností muže (stěžovatele), kterému Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, uložil zaplatit žalobkyni částku přesahující 8 milionů Kč s p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 12. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Ke smluvnímu zastoupení zadavatele dle § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve světle nového nálezu Ústavního soudu

Pro zadavatele je s ohledem na formálnost zadávacího řízení a nutnost odborných znalostí často nemožné, aby realizovali celý zadávací proces vlastními kapacitami. Za účelem zajištěn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 12. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Informace požadované zaměstnavatelem a paragrafy

Nedávno jsem se setkal s dotazem, známá popisovala situaci, že její manžel je tzv. neuvolněným obecním zastupitelem, což jej (resp. rodinu) samozřejmě neuživí, pobírá zde relativně n...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 12. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (49/2018) (10.12.2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 12. 2018 00:01:00 - Profiprvo - ?lnky)

Jednostranné snížení základní sazby zahraničního stravného

Nejvyšší soud ČR v rozsudku spis. zn. 21 Cdo 4469/2017, ze dne 30. 5. 2018, významném pro zaměstnavatelskou praxi, vyložil, že zaměstnavatel je podle ust. § 170 odst. 2 zákoníku práce op...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 12. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <526>     >5>     >>

( celkem 5260 příspěvků na 526 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,9111)