Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <485>     >5>     >>
(celkem 4841 příspěvků na 485 stránkách)

Ukládání ochranného léčení a jeho prostupnost s institutem zabezpečovací detence

Ochranné léčení je druhem trestní sankce, konkrétně ochranného opatření, jehož hlavním účelem je terapeutické působení na osoby, které se dopustily trestného činu nebo činu jinak ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 6. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

K povaze zadávacího řízení a škod způsobených uchazeči takového řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek

K problematice povahy řízení a z nich vzniklých škod dle již neplatného zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, dále jen „ZVZ“, se v minulosti již několikrát vyjad...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 6. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Antedatování dokumentů – datum a čas u elektronických souborů

U elektronických dokumentů může nastat situace, kdy se potřebujeme ujistit o době jejich vzniku nebo naopak potřebujeme potvrdit své pochyby o této době. Datace nějakého dokumentu často h...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 6. 2018 00:05:00 - Eprvo.cz)

Povinnost mlčenlivosti zaměstnance ve vztahu k osobním údajům

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údaj...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 6. 2018 00:17:00 - Eprvo.cz)

Vesničko má středisková aneb střediskové (divizní) akcie (nejen) z plastické chirurgie

Kdo by neznal dnes již kultovní film v hlavní roli se závozníkem Jánosem Bánem (alias Otíkem Rákosníkem), kterému řidič družstevního náklaďáku Marián Labuda (alias Karel Pávek) –...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 6. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Splynutí osoby pronajímatele a osoby podnájemce – když se podnájemce stane vlastníkem (pronajaté a dále podnajaté) věci

Představme si modelovou situaci: Osoba A, jakožto vlastník věci, pronajme tuto věc (předmět nájmu) osobě B (nájemci) na základě nájemní smlouvy. Za splnění všech zákonem, popř. té...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 6. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Povinnost mlčenlivosti pro zdravotníky. Platí však absolutně?

Problematika zachování povinnosti mlčenlivosti poskytovatele zdravotních služeb se v České republice řídí zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytov...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 6. 2018 00:15:00 - Eprvo.cz)

K časově omezené možnosti dodavatele rozporovat zadávací dokumentaci

V souvislosti s novou úpravou veřejných zakázek obsaženou v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVZ 2016“), došlo mimo jiné i ke změnám v úpravě po...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 6. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Komerční arbitráže v roce 2017: další silný rok

Mezinárodní obchodní komora (ICC) a Londýnský soud pro mezinárodní arbitráže (LCIA) nedávno zveřejnili statistiky ohledně nových sporů za rok 2017. Statistiky ukazují další silný rok...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 6. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Zvyšování vs. prohlubování kvalifikace lékařů

Dle § 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a f...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 6. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <485>     >5>     >>

( celkem 4841 příspěvků na 485 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,6679)