Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <664>     >5>     >>
(celkem 6638 příspěvků na 664 stránkách)

ÚS: Nesprávný variabilní symbol při placení soudního poplatku (03.07.2020)

Pokud Nejvyšší správní soud zastavil řízení o kasační stížnosti z důvodu, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek ve stanovené lhůtě, ačkoliv tento poplatek ve skutečnosti zapla...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 7. 2020 01:05:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Překvapivé rozhodnutí o úpravě výchovných poměrů (03.07.2020)

Ústavnímu soudu nenáleží předjímat rozhodnutí o tom, komu má být dítě svěřeno do péče, ani hodnotit obecnými soudy provedené důkazy. Jeho přezkum se soustředí zejména na posouze...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 7. 2020 01:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Extrémní nesoulad mezi skutkovým zjištěním a právními závěry (03.07.2020)

Závěr o příčinné souvislosti, nepřihlížející k podílu poškozeného na porušení bezpečnostních předpisů a založený na nepřesné intepretaci výpovědí v řízení slyšených zna...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 7. 2020 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Podání blanketní stížnosti v trestním řízení a její doplnění (03.07.2020)

Analytická právní věta Podá-li oprávněná osoba blanketní stížnost, v níž se zaváže k jejímu odůvodnění v konkrétně stanovené lhůtě přiměřené okolnostem, a příslušný or...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 7. 2020 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Stížnost proti zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění (03.07.2020)

V posuzované věci neslo řízení o stížnosti navrhovatele proti zamítavému usnesení soudu prvého stupně znaky „krátkého procesu“, v němž stěžovateli nebyl dán prostor, aby zpochyb...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 7. 2020 01:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Přehodnocení důkazu svědeckou výpovědí odvolacím soudem (03.07.2020)

Jestliže hodlá odvolací soud přehodnotit důkaz svědeckou výpovědí provedený u soudu prvního stupně, musí tento důkaz zopakovat. Nezopakuje-li důkaz svědeckou výpovědí, a přesto jej...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 7. 2020 01:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

Implementace novely směrnice o vysílání pracovníků

Dne 26. června letošního roku byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a někte...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 7. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Covid 19, nouzový stav, náhrada škody a „přehlížená“ prevenční povinnost

V souvislosti s omezujícími opatřeními zavedenými Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ve snaze zamezit šíření epidemie koronaviru SARS CoV-2 se často diskutuje možnost opatřeními d...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 7. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Změny v regulaci ekologického zemědělství

V rámci Evropské unie se blíží nová právní úprava regulující ekologické zemědělství, a to Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 848/2018, o ekologické produkci a označován...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 7. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)

Podstatné zhoršení pracovních podmínek v důsledku přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Právní úprava přechodu práva a povinností z pracovněprávních vztahů (dle § 338 a násl. zákoníku práce) je budována na principu, že nový zaměstnavatel přejímá práva a povinnosti ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(2. 7. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <664>     >5>     >>

( celkem 6638 příspěvků na 664 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,1903)