Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <472>     >5>     >>
(celkem 4712 příspěvků na 472 stránkách)

ÚS: Ke splnění podmínek pro postup dle § 114b o.s.ř. (20.04.2018)

K použití § 114b občanského soudního řádu nutno přistupovat, jen vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, přičemž tyto podmínky musí být interpretovány restriktivně (exc...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 4. 2018 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Důvodné pochybnosti o vině obžalovaného (20.04.2018)

Jestliže byl na pístu injekční stříkačky, která vypadla pachateli při činu z kapsy, identifikován profil DNA obžalovaného, jde o nepřímý důkaz, který sám o sobě nemůže postačova...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 4. 2018 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Zveřejnění usnesení o zahájení trestního stíhání (20.04.2018)

Adresátem právní normy uvedené v § 8b odst. 1 trestního řádu mohou být pouze ty osoby, kterým orgány činné v trestním řízení poskytly informace, na něž se vztahuje zákaz zveřejně...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 4. 2018 01:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Nedovolená policejní provokace (20.04.2018)

Z uvedených podkladů lze v obecné rovině vyvodit, že povahovým rysem institutů agenta a předstíraného převodu je nutnost aktivity policejních orgánů ještě před tím, než dojde ke sp...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 4. 2018 01:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Porušení principu rovnosti zbraní v civilním odvolacím řízení (20.04.2018)

Rozhodne-li odvolací soud o podaném odvolání navrhovatelů předběžného opatření, aniž jeho opis předtím zašle druhé straně řízení na vědomí, čímž jí fakticky znemožní vznés...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 4. 2018 01:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka v kontextu srážek ze mzdy

Jak postupovat, pokud zaměstnanec podepíše na jedno zdaňovací období „růžový formulář“ prohlášení poplatníka dvakrát u dvou různých souběžných zaměstnavatelů?...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 4. 2018 00:15:00 - Eprvo.cz)

Řízení o žádosti o dotaci a novela velkých rozpočtových pravidel

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 4. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Privacy by design jako jedno z nových pravidel pro zpracování osobních údajů?

Obecné nařízen o ochraně osobních údajů[1], které je také známé pod svým anglickým názvem General Data Protection Regulation, resp. zkratkou GDPR, bude plně účinné od 25. května 20...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 4. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

K určovacím žalobám podle § 18 zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Ani více než pět let po účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání dosud nejsou vypořádány všechny restituční nároky oprávněných osob. Jedním z důvodů jsou probíhající spory zah...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 4. 2018 00:14:00 - Eprvo.cz)

Vzájemná vázanost restituční povinnosti účastníků civilního řízení při neplatném nebo zrušeném závazku?

Ustanovení § 457 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo, že účastník smlouvy je povinen vrátit druhému vše, co podle neplatné nebo zru...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 4. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <472>     >5>     >>

( celkem 4712 příspěvků na 472 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (0,819)