Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <636>     >5>     >>
(celkem 6354 příspěvků na 636 stránkách)

Odpovědnost za škodu z provozní činnosti a zproštění povinnosti k náhradě škody

V občanském zákoníku jsou zvláště stanovené případy, ve kterých škůdci vzniká povinnost k náhradě škody bez ohledu na své zavinění. Mezi tyto případy patří mj. odpovědnost za ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(25. 3. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Aplikace nesprávného právního předpisu, na posuzovanou věc nedopadajícího

V souvislosti s neustále se zvyšujícím počtem právních předpisů, tvořících (nejen) český právní řád, a s tím spojenou náročností řádné orientace v systému práva, dochází j...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(25. 3. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Pandemie COVID-19 z pohledu zhotovitele dle smluvních podmínek FIDIC

Současná pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 bezesporu ovlivňuje v posledních dnech každého z nás a pochopitelně také negativně zasahuje do obchodních vztah...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(25. 3. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)

Videohry a právo: hledání definice

V poslední době se videohry s jistotou dostávají do popředí společenského dění a neunikají pozornosti širší veřejnosti, ani té odborné. Globální videoherní trh roste nezastaviteln...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 3. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Advokáti spojili síly a připravili vzory smluv a dokumentů pro řešení problémů způsobených koronavirem

Rozšíření nákazy koronaviru a zavedení preventivních opatření je pro občany i podnikatele zcela novou situací, na kterou většina z nich nedokáže adekvátně právně reagovat. Skupina a...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 3. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Rozhodování per rollam ve světle novely zákona o obchodních korporacích

Ve Sbírce zákonů byla dne 13. 2. 2020 publikována první rozsáhlá novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozd...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 3. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Nový realitní zákon z pohledu zájemce o služby realitního zprostředkování

Začátkem března nabyl účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování (dále jen „realitní zákon“), který reguluje do té doby opomíjenou oblast činnosti realitních ka...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 3. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)

K volbě zmocněnce a obhájce trestně stíhané právnické osoby

V praxi se lze nezřídka setkat s následující situací: Pro stejný skutek je zahájeno trestní stíhání jak fyzické osoby, tak právnické osoby, jíž je daná fyzická osoba jediným statut...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(23. 3. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Polemika s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu 2 Afs 4/2019 – 35 aneb jakým kurzem přepočítávat cizoměnové výdaje vzniklé v předchozích zdaňovacích obdobích?

Ustanovení § 38 zákona o daních z příjmů („ZDP“) dává fyzickým osobám, které nevedou účetnictví, možnost zvolit si pro daňové účely buď jednotný kurz nebo kurz devizového tr...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(23. 3. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Právní aspekty dovozu a použití léčivého přípravku Remdesivir pro léčbu pacientů v ČR

Vzhledem k tomu, že je Remdesivir experimentálním léčivým přípravkem, kterému doposud nebyla udělena registrace v žádném světovém státu, jde o tvz. neregistrovaný léčivý příprave...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(23. 3. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <636>     >5>     >>

( celkem 6354 příspěvků na 636 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,6559)