Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <512>     >5>     >>
(celkem 5112 příspěvků na 512 stránkách)

Darovací smlouva v oddlužení a její neplnění

Darovací smlouva (a obdobně též smlouva o důchodu) je populárním nástrojem k navýšení příjmů dlužníků, u kterých srážky z jiných příjmů neumožňují uhradit během trvání od...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 10. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Akcie s vysílacím právem

Tzv. vysílacím právem se rozumí zvláštní právo akcionáře jmenovat (namísto valné hromady) jednoho nebo více členů představenstva, resp. dozorčí rady, společnosti a takto jmenované...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 10. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Konec apostil u veřejných listin o osobním stavu aneb soumrak apostilování v EU?

Uznávání veřejných listin vydaných orgány jednoho státu ve státu druhém je dlouhodobý právní problém. Velké množství „papírování“ má za následek jednak průtahy v soudních ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 10. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Smart contracts jako budoucnost závazkového práva aneb pacta sunt servanda v absolutní podobě?

V poslední době se často můžeme setkat, a to zejména v souvislosti s rychle se rozvíjející technologií blockchain, s termínem smart contracts. Obecně jako smart contracts označujeme techn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 10. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

K dohodě manželů o vyloučení družstevního podílu v bytovém družstvu ze společného jmění manželů v poměrech rekodifikace soukromého práva

Předmětem tohoto krátkého článku je zhodnocení změny právní úpravy družstevního podílu v bytovém družstvu v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a praktický dopad této změ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 10. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Nakolik je konkurenční doložka závazná pro zaměstnance?

Nejvyšší soud vynesl poněkud překvapivé, až z pohledu zaměstnavatele zarážející, rozhodnutí, jímž osvobodil zaměstnankyni, která nedodržela dohodu o konkurenční doložce, od placen...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 10. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Drag-along, tag-along, deadlock – vedlejší dohody společníků v praxi

Ačkoli dohody společníků (či akcionářů) jsou již mnoho let součástí praxe advokátů věnujících se transakcím a korporátnímu právu, nelze říci, že by byly častým předmětem č...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 10. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Nakládání s rodnými čísly v kontextu GDPR

Rodné číslo je beze sporu nutné považovat za specifický osobní údaj. Ačkoliv nepatří mezi zvláštní kategorie osobních údajů[1], jedná se o unikátní identifikátor fyzických osob u...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 10. 2018 00:07:00 - Eprvo.cz)

Nejvyšší soud k nároku na odstupné při skončení pracovního poměru fikcí

Nejvyšší soud České republiky v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 4578/2017 ze dne 28. 2. 2018 dovodil, že zaměstnanci, který ztratil zdravotní způsobilost k výkonu práce z důvodu pracovního úraz...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 10. 2018 15:28:00 - Eprvo.cz)

Zástavní právo k nemovité věci: dohoda o braní plodů a užitků

Zástavní právo prošlo po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v určitých oblastech citelnými změnami. V rámci tohoto článku pojednáváme o zákazu braní plodů a už...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 10. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <512>     >5>     >>

( celkem 5112 příspěvků na 512 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,996)