Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <586>     >5>     >>
(celkem 5857 příspěvků na 586 stránkách)

Návrh zákona o hromadných žalobách – druhý (úspěšnější) pokus?

Na konci července 2019 Vláda České republiky obdržela přepracovanou verzi návrhu zákona o hromadných žalobách (dále jen „Zákon“), kterou vypracovalo Ministerstvo spravedlnosti. První...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 8. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (33/2019) (19.08.2019)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 8. 2019 01:01:00 - Profiprvo - ?lnky)

Nová směrnice o restrukturalizaci a insolvenci přinese přístup podnikatelů - fyzických osob k úplnému oddlužení

Dne 16. července 2019 vstoupila v platnost nová směrnice o restrukturalizaci a insolvenci (dále jen „Směrnice“).[1] Neuběhly ani tři měsíce od okamžiku, kdy nabyla účinnosti rozsáhlá...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 8. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Prostý email a následky nedodržení písemné formy jednání alias přepjatý formalismus

26 senát Nejvyššího soudu navázal na 20 senát (srov. usnesení ze dne 1. 6. 2017, sp. zn. 20 Cdo 1741/2017) a v usnesení sp. zn. 26 Cdo 1230/2019, ze dne 22. 5. 2019 dospěl rovněž k závěru...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 8. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Ještě jednou a jinak k povaze lhůty k úhradě soudního poplatku

Ve svém předchozím článku jsem se zabýval nedávným rozhodnutím velkého senátu Nejvyššího soudu, v němž byl učiněn závěr, že soudní poplatek musí být připsán nejpozději posle...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 8. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

ÚS: Nepovolení nezbytné cesty podle nového občanského zákoníku (16.08.2019)

Vlastník nemovité věci, který žádá o povolení nezbytné cesty podle § 1029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, si již za předchozí zákonné úpravy musel být vědom, ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 8. 2019 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: K návrhu na přiznání odkladného účinku správní žaloby (16.08.2019)

Postup správního soudu, jímž nebyla stěžovatelce jako osobě zúčastněné na řízení, dána možnost vyjádřit se k návrhu na přiznání odkladného účinku správní žaloby, představu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 8. 2019 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

Zmrazená data – zatím s otazníky

Z pohledu laické veřejnosti, nejspíš ale i z pohledu veřejnosti odborné se zcela nepozorovaně v trestním řádu ocitlo ustanovení, které významně rozšiřuje to, čemu se obecně říká p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 8. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

ÚS: Marným uplynutím lhůty k vyřízení žádosti o informace zaniká právo povinného subjektu požadovat úhradu nákladů

V nálezu ze dne 21. 5. 2019, sp. zn. I. ÚS 1083/16, kterým zamítl ústavní stížnost města Vsetín, Ústavní soud dovodil velmi důležitý závěr pro oblast práva na informace, a totiž, ž...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 8. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Jak správně sjednat pracovní smlouvu

Růst ekonomiky a zvyšování výroby vyvolává u zaměstnavatelů potřebu zvyšovat počet zaměstnanců. Tím větší pozornost musí být věnována správnému sjednávání a obsahu pracovní...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 8. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <586>     >5>     >>

( celkem 5857 příspěvků na 586 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,1788)