Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <541>     >5>     >>
(celkem 5404 příspěvků na 541 stránkách)

Jak ošetřit nefungující „akcionářské manželství“, případné rozkoly aneb jak nastavit akcionářské vztahy a řešit patové situace

Může být manželství mezi manželi ideální, potažmo dá se vůbec říci, že existuje tzv. ideální manžel či ideální manželka? Tato otázka mne napadla již při zamyšlení se nad ozna...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 2. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Nové nezabavitelné částky a další parametrické změny srážek ze mzdy od 1. 1. 2019

Také od 1. ledna 2019 došlo jako každý rok ke změně, kterou je zásadně zvýšení, (základní) nezabavitelné částky, jakož i hranice plně zabavitelného zbytku čisté mzdy (tzv. výpoč...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 2. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

K povinnosti provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (10.02.2019)

Úřad pro ochranu osobních údajů uveřejnil na svých webových stránkách dokument „K povinnosti správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)“....

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 2. 2019 18:16:00 - Profiprvo - Monitoring)

Překlad trestního příkazu do cizího jazyka (10.02.2019)

K překladu trestního příkazu do cizího jazyka a jeho doručování – stanovisko pléna Ústavního soudu sp. zn Pl. ÚS-st. 49/18...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 2. 2019 18:11:00 - Profiprvo - Monitoring)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (6/2019) (10.02.2019)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 2. 2019 17:56:00 - Profiprvo - ?lnky)

Dopady zákona o odpovědnosti za přestupky na činnost správních orgánů v oblasti náhrady nákladů řízení

Dne 1. července 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOP“), který přinesl, mimo ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(8. 2. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Ukončení pracovního poměru pro nesplnění zákonných předpokladů – změna zákona o spotřebitelském úvěru

Účinností zákona o spotřebitelském úvěru publikovaném ve Sbírce zákonů pod č. 257/2016 (dále jen „ZSÚ“) došlo k vytvoření jednotného právního rámce pro činnost některých o...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(8. 2. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Horizontální spolupráce mezi veřejnými zadavateli

Má-li veřejný zadavatel zájem o plnění ve formě stavebních prací, dodávek či služeb, zahájí (za splnění zákonem stanovených podmínek) zadávací řízení za účelem zadání pří...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 2. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Odpovědný zástupce agentury práce- požadavky na kvalitu a délku praxe

Za současné situace na trhu práce nabývá činnost personálních agentur stále více a více na významu. S tímto trendem samozřejmě také souvisí zvýšení celkového počtu pracovních ag...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 2. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Vracení odstupného v důsledku sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru

Zaměstnavateli nevzniká nárok na vrácení odstupného, které vyplatil zaměstnanci, jemuž umožnil pokračovat v práci, protože ten trvá na dalším zaměstnávání a domáhá se žalobou ne...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 2. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <541>     >5>     >>

( celkem 5404 příspěvků na 541 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,0066)