Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <620>     >5>     >>
(celkem 6198 příspěvků na 620 stránkách)

Je skutečně dovolená ve zkušební době rizikem pro zaměstnavatele?

V praxi je zcela běžným jevem, že zaměstnanec, který je ve zkušební době, dovolenou zkrátka a jednoduše nečerpá. Nejenže na sebe zaměstnanec nechce zbytečně upozorňovat, ale pořád ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 1. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Co může přinést připravovaná novela zákona o potravinách? Konec dvojí kvality potravin?

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 1. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (3/2020) (20.01.2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 1. 2020 00:01:00 - Profiprvo - ?lnky)

Krácení odměny ustanoveného obhájce (18.01.2020)

Obecné soudy musí případné krácení odměny ustanoveného obhájce obviněného ve vztahu k jednotlivým úkonům vždy dostatečně odůvodnit...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 1. 2020 14:22:00 - Profiprvo - Monitoring)

Kontrola prováděná kolektivním správcem v provozovně (18.01.2020)

Ne každé hrající rádio v provozovně automaticky podléhá povinnosti platit odměny kolektivnímu správci: v případě sporu je nutné hudební produkci dostatečně specifikovat...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 1. 2020 14:16:00 - Profiprvo - Monitoring)

Je zaměstnancovo porušení smlouvy sjednané se zaměstnavatelem méně závažné než nesplnění jeho příkazu?

Nejvyšší soud při řešení sporu o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, když se musel vypořádat s ojedinělou úvahou odvolacího soudu relativizující porušení pracovníc...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Nejvyšší soud k odpovědnosti jednatele za škodu vzniklou porušením péče řádného hospodáře

Záměrem tohoto článku je seznámit čtenáře se závěry Nejvyššího soudu, který se ve svém rozsudku sp. zn. 27 Cdo 90/2019, ze dne 30. září 2019, zabýval otázkou péče řádného hosp...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)

ÚS: Změna ustálené judikatury ohledně promlčitelnosti práva (17.01.2020)

V horizontálních právních vztazích se zpravidla uplatní zásada incidentní retrospektivity judikaturního odklonu a změněný právní názor bude aplikován na všechna již probíhající a ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2020 00:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Rozšíření styku dítěte s rodičem (17.01.2020)

Při rozhodování o styku dítěte s rodičem, který jej nemá v péči, je proto třeba vycházet z pravidla, že oba rodiče by se v zásadě měli podílet stejnou měrou na péči a výchově d...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2020 00:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Náležité poučení o vadách žaloby (17.01.2020)

Z práva na spravedlivý proces plyne, že se soudy musí vypořádat s argumenty účastníků řízení způsobem, který odpovídá míře závažnosti těchto argumentů [nález ze dne 9. 4. 2008 ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2020 00:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <620>     >5>     >>

( celkem 6198 příspěvků na 620 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,2298)