Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <498>     >5>     >>
(celkem 4976 příspěvků na 498 stránkách)

Trestněprávní směrnice jako doplnění obecného nařízení na ochranu osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů[1], tzv. GDPR, je jedním z nejmedializovanějších a nejrevolučnějších dokumentů týkajících se revize právního rámce ochrany osobních úd...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(9. 8. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Konkurz a výkon funkce statutárního orgánu

Způsobilost fyzické osoby vykonávat funkci jednatele je upravena v ust. § 46 ZOK[1] a ust. § 159 NOZ[2], přičemž tato úprava navazuje na způsobilost vykonávat funkci jednatele a člena pře...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(8. 8. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Obnovení nájmu na dobu určitou u prostor sloužících podnikání

Otázka, za jakých podmínek dochází k obnovení nájmu na dobu určitou u prostor sloužících podnikání, nebyla doposud v poměrech zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník řešena. Urči...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(8. 8. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Souhlas se zpracováním osobních údajů u zaměstnanců

Před účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“ ) bylo u zaměstnavatelů běžnou praxí uvádění souhlasu se zpracováním osobním údajů v praco...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(8. 8. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Náklady za pronájem náhradního vozidla (07.08.2018)

K otázce účelně vynaložených nákladů za pronájem náhradního vozidla...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(8. 8. 2018 00:06:00 - Profiprvo - Monitoring)

Přelom v pojetí odpovědnosti advokátů?

Nejvyšší soud ČR vydal koncem roku 2017 poměrně přelomový rozsudek ve sp. zn. 25 Cdo 347/2016[1], který by rozhodně neměl uniknout pozornosti nikoho, kdo v České republice poskytuje práv...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 8. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

K podmínce právního zájmu pro účely posouzení možnosti uchazeče nahlédnout do spisu v rámci přezkumu úkonů v zadávacím řízení

V rámci řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže může vyvstat potřeba účastníka zadávacího řízení (dále jen „uchazeč“) na...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 8. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Příliš obecná výpověď a její absolutní neplatnost

Zatímco zákoník práce neklade na výpověď ze strany zaměstnance žádné zvláštní požadavky, u výpovědi dané zaměstnavatelem je tomu zcela odlišně. Zaměstnavatel je povinen podřadit...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 8. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (31/2018) (06.08.2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 8. 2018 01:04:00 - Profiprvo - ?lnky)

Právo styku rodiče zbaveného osobní svobody s nezletilým dítětem

Dle ustanovení § 865 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, náleží rodičovská odpovědnost oběma rodičům, ledaže by jí byli zbaveni. Rodičovská odpovědnost dle ust. § 858 ob...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 8. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <498>     >5>     >>

( celkem 4976 příspěvků na 498 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (0,9117)