Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <686>     >5>     >>
(celkem 6860 příspěvků na 686 stránkách)

ÚS: K odůvodnění rozhodnutí o výživném pro dítě (18.09.2020)

Jestliže z rozsudku obecného soudu není patrný vztah mezi důkazy provedenými v řízení a skutkovým závěrem ohledně otcem dosahovaného příjmu, který měl vliv na stanovení výše výž...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 9. 2020 01:05:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Odůvodnění rozhodnutí o předběžném opatření (18.09.2020)

I. Ústavní soud rozhodnutí o předběžných opatřeních věcně přezkoumává pouze výjimečně, neboť jde o rozhodnutí, která do práv a povinností účastníků nezasahují konečným zp...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 9. 2020 01:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Odůvodnění rozhodnutí o vyloučení soudce pro podjatost (18.09.2020)

Při rozhodování o vyloučení soudce musí soud vycházet nejen ze subjektivního přesvědčení účastníka řízení, ale je jeho povinností veškeré námitky objektivně prověřit a řádn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 9. 2020 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Nesprávné poučení o nepřípustnosti dovolání (18.09.2020)

Povinnost poskytnout řádné poučení účastníkům řízení o procesních právech a povinnostech vyplývá jak z ustanovení § 5 o. s. ř., tak z čl. 36 odst. 1 Listiny, a je naplněním jedno...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 9. 2020 01:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Náhrada nákladů řízení o zadostiučinění za nemajetkovou újmu (18.09.2020)

V případě, že žalobce ve sporu o přiměřené zadostiučinění za nemajetkovou újmu prokáže základ svého nároku (existenci nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci rozho...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 9. 2020 01:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

Rozdělení zisku obchodních společností ve světle novely zákona o obchodních společnostech a družstvech

Zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) a další související zákony (...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 9. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce za r. 2020 - část 3.

Přinášíme třetí pokračování přehledu letošních nejzajímavějších a nejpřínosnějších rozhodnutí vrcholných soudních instancí, tentokrát Nejvyššího soudu a Nejvyššího spr...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 9. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Výklad právního jednání, které není vyjádřeno slovy aneb pozor na „smajlíky“

Užívání nejazykových znaků, emoji, emotikonů a piktogramů je dnes součástí komunikace téměř každého uživatele internetu. Na základě studie bylo zjištěno, že 92 % uživatelů onli...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 9. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Sdílené pracovní místo ve světle novely zákoníku práce

Dne 1. 1. 2021 nabude účinnosti část zákona č. 285/2020 Sb., kterým se novelizuje mimo jiné zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „Zákoník práce“). Tato koncepční novel...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 9. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Rozsudek Schrems II dva měsíce poté: Lze předávat osobní údaje do USA?

Soudní dvůr EU ve svém rozsudku ve věci C-311/18 Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Limited a Maximillian Schrems[1] (dále jen „rozsudek Schrems II“) ze dne 16. 7. 2020 zneplatn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 9. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <686>     >5>     >>

( celkem 6860 příspěvků na 686 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,5976)