Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <485>     >5>     >>
(celkem 4841 příspěvků na 485 stránkách)

Soudní řízení ve Francii

Francie je významným hráčem na mezinárodním trhu zboží a služeb, a tak se interakce mezi francouzskými a zahraničními společnostmi stává poměrně běžnou a častou praxí. Není nic n...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 6. 2018 00:07:00 - Eprvo.cz)

Pověření dalšího zástupce zaměstnancem jako zákonným zástupcem právnické osoby

Podle ustanovení § 166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), právnickou osobou zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém v...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(14. 6. 2018 00:15:00 - Eprvo.cz)

K rozdělení veřejné zakázky na části

V praxi často dochází k situaci, kdy předmětem veřejné zakázky je více plnění, které jsou ve svém souhrnu splnitelné jen pro omezený okruh potenciálních dodavatelů, avšak při rozd...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(14. 6. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Dědění nároku na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví osoby blízké a při jejím usmrcení

Právo na náhradu nemajetkové újmy způsobené (nejen) usmrcením blízké osoby je právem osobní povahy a jako takové smrtí oprávněného zaniká. Nový občanský zákoník však přináší...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 6. 2018 12:20:00 - Eprvo.cz)

Zástavní právo k akciím

Zástavní právo k akciím je častým způsobem zajištění dluhů v obchodním styku, a to především v oblasti bankovního financování. V tomto článku se zabývám pouze zástavním právem...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 6. 2018 00:15:00 - Eprvo.cz)

Změna v osobě odpovědného zástupce pro výkon licencované činnosti při podnikání v energetických odvětvích

Ačkoliv lze za obecný právní předpis regulující otázky související s podnikáním označit zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen „ŽZ“), pro oblast energetiky ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 6. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (23/2018) (12.06.2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 6. 2018 23:43:00 - Profiprvo - ?lnky)

Rozhodčí komise spolku

Spolkové právo zpravidla nebývá centrem pozornosti právnické veřejnosti, přesto nelze jeho význam podceňovat. V České republice v současnosti působí více než 80 tisíc spolků, přič...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 6. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Padělání dokladů v kontextu nelegálního zaměstnávání

Ekonomická migrace a migrační politika celkově je jedním z významných současných témat, které přímo zasahuje i Českou republiku. Na našem území bylo k listopadu 2017 dle informativní...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 6. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Precedentní rozhodnutí SDEU a mezinárodní investiční arbitráž

Doslova šokující zprávu ze světa mezinárodních arbitráží, generujících z dvoustranných mezinárodních dohod o podpoře a ochraně investic (tzv. Bilateral Investment Treaties ve zkratce ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 6. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <485>     >5>     >>

( celkem 4841 příspěvků na 485 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (0,9838)