Logo

Přihlášení - email: heslo:
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <63>     >5>     >>
(celkem 624 příspěvků na 63 stránkách)

Trestný čin podvodu a nezbytná opatrnost poškozeného

Trestný čin podvodu je jedním z nejrozšířenějších majetkových trestných činů. Nezřídka se stává, že k jednání naplňujícímu znaky podvodu dojde v rámci soukromoprávního vztahu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 11. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Oddlužení 2.0 aneb transpoziční novela insolvenčního zákona

Dne 3. listopadu 2020 vláda dosti nečekaně schválila návrh novely insolvenčního zákona[2], který částečně transponuje evropskou směrnici o restrukturalizaci a insolvenci[3]. Novela přin...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 11. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Veřejná komunikace coby předmět soukromoprávních vztahů

Obecné užívání pozemní komunikace, je zakotveno v části šesté, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o poze...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 11. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (46/2020) (16.11.2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 11. 2020 00:01:00 - Profiprvo - ?lnky)

Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora

V nouzovém stavu sklízíme plody schizmatu postfaktické společnosti. Co je jeho pravý smysl? | SVJ se stávají novým terčem tunelářů. Dejte si pozor na změny stanov | Zmizí mince a bankov...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(14. 11. 2020 00:01:00 - Eprvo.cz)

Nahlížení do spisů ve správním řízení

V tomto článku se zabýváme nahlížením do spisů orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů při výkonu veřejné správy ve správním řízení –...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 11. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Zákaz tzv. překvapivých rozhodnutí v soudních řízeních

Svázanost soudního řízení mnohými procesními pravidly není pro moderní právní systém nijak neobvyklá. Ani český právní řád proto není výjimkou. Tuto oblast u nás upravuje předev...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 11. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Může být darovací smlouva se zřízenou služebností posuzována jako smlouva úplatná?

Koncem minulého roku vyhověl Nejvyšší soud dovolání podanému naší advokátní kanceláří, ve věci určení vlastnického práva k nemovitým věcem. Rozsudek ze dne 28. 11. 2019 je dohled...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 11. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)

Novela zákona o zaměstnanosti na zavedení kurzarbeitu

Dne 25. září 2020 byla vládou schválena novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), která zavádí podporu v...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 11. 2020 09:40:00 - Eprvo.cz)

Problematický přezkum závazného stanoviska dotčeného orgánu

Jedním z nejčastějších podkladů pro rozhodnutí správního orgánu, nadto podkladem závazným, je závazné stanovisko dotčeného správního orgánu. Platí to také či spíše zejména pro...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 11. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <63>     >5>     >>

( celkem 624 příspěvků na 63 stránkách )

Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (0,2582)