Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <525>     >5>     >>
(celkem 5245 příspěvků na 525 stránkách)

K některým aspektům souvisejícím s působením odborové organizace u zaměstnavatele 2. část

Odbory jsou sdružením zaměstnanců, založené s cílem prosazovat jejich pracovní, hospodářské, politické, sociální a jiné zájmy. Odborová organizace je pak právnická osoba, která vzn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 12. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Je rozhodce vázán judikaturou soudů?

V právní praxi rozhodčího řízení je občas řešena otázka, nakolik je rozhodce vázán judikaturou vyšších soudů, tj. zejména Nejvyššího soudu České republiky (dále též jen „Ne...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 12. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Definice v právních předpisech

Článek se zabývá problematikou definic v právních předpisech a na ukázce některých nejnovějších legislativních návrhů předkládá příklady špatné praxe s návrhy na úpravu....

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 12. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Pořízení závěti a role svědka

Občanský zákoník upravuje několik základních způsobů pořízení závěti. Na jedné straně máme vysoce formalizovanou závěť v podobě notářského zápisu a na druhé straně spektra n...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 12. 2018 00:07:00 - Eprvo.cz)

Participace zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností v České republice je povinná již od ledna 2019

Dne 14. 1. 2017 vstoupila v účinnost novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“) z...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 12. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

K odpovědnosti administrátora veřejné zakázky

Dne 31. 8. 2018 vydal Ústavní soud nález sp. zn. III. ÚS 3181/17 (dále jen „Nález“) ve věci, jejíž podstatou je spor o tom, zda veřejnoprávní odpovědnost zadavatele veřejné zakázky...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 12. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Lze se vyhnout povinné účasti zástupců zaměstnanců v dozorčích radách?

Již zrušený obchodní zákoník více než 20 let upravoval povinnou účast zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností. Rekodifikace soukromého práva účinná od 1. ledna 2014...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 12. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Allografní závěť a vybrané problematické otázky

Jednou z forem závěti, kterou dle občanského zákoníku může zůstavitel pořídit pro případ své smrti, je dle ust. § 1534 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 12. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Obrana spoluvlastníka proti rušení jeho práva užívat společnou věc, je-li rušitelem jiný spoluvlastník

Podle ust. § 1117 občanského zákoníku má každý spoluvlastník právo k celé věci. Toto právo je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka. Otázka jakou právní cestou s...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 12. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Neúčinnost lze vyslovit i při doručení písemnosti od soudu nikoliv fikcí, ačkoliv adresát stvrdil doručení písemnosti do vlastních rukou

I v případě, že soudní písemnost byla adresátu doručena přímo do vlastních rukou, není vyloučeno, vyložil Nejvyšší soud ČR v usnesení spis. zn. 20 Cdo 2290/2018, ze dne 1. 8. 2018, ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 12. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <525>     >5>     >>

( celkem 5245 příspěvků na 525 stránkách )






Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,9158)