Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <472>     >5>     >>
(celkem 4712 příspěvků na 472 stránkách)

ePrivacy nařízení a GDPR

Na počátku roku 2017 byl publikován návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o soukromí a elektronických komunikacích (dále jen „Nařízení“) jako součást komplexní Strategie pr...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 4. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (15/2018) (18.04.2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 4. 2018 11:03:00 - Profiprvo - ?lnky)

Jsou alternativní způsoby doručení vždy bez rizika?

Včasnost doručení vašeho podání na soud nebo správnímu orgánu je klíčová pro možný úspěch ve věci. Ať podáváte žalobu či odvolání k soudu nebo týká-li se vás řízení veden...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 4. 2018 00:15:00 - Eprvo.cz)

Přeshraniční poskytování služeb jako oslí můstek pro obcházení pracovních povolení?

V poslední době se v praxi zaměstnavatelů vyskytuje určitý nešvar (a je to s ohledem na současnou situaci na trhu práce do jisté míry pochopitelné), spočívající v obcházení pravidel ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 4. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

(Ne)možnost použití postupu podle § 577 OZ na lichevní smlouvy

Ustanovení § 1796 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) reflektuje problematiku lichevních smluv tak, že: „Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 4. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

K bezdůvodnému obohacení, které se nemusí vracet

V obecné rovině platí, že kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil. Bezdůvodně se přitom obohatí zvláště ten, kdo získá majetk...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 4. 2018 00:14:00 - Eprvo.cz)

Odpovídá vedoucí pracovník za škodu způsobenou svému zaměstnavateli neplatným rozvázáním pracovního poměru s jiným zaměstnavatelem?

Nepříjemným důsledkem neúspěchu žalovaného zaměstnavatele ve sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem je pro zaměstnavatele povinnost uhradit zaměstnanci náhrad...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 4. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Petice za odsouzení pachatele vs. nezávislost soudů

V nedávné době média upozornila na otřesný případ týrání psa, kdy údajným pachatelem měl být mladý muž z Prachatic. Ačkoliv k dnešnímu dni (22.3.2018) ještě nebyl ze strany orgá...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 4. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Sankce spojené s neposkytnutím vyúčtování služeb, spojených s nájmem bytových prostor

Nájemní smlouvu, uzavřenou po 1. 1. 2014, upravuje především zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Nájemní vztahy jsou však d...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 4. 2018 00:14:00 - Eprvo.cz)

ÚS: K posouzení otázky tzv. totožnosti skutku (13.04.2018)

I. Zamítá-li Nejvyšší soud dovolání nebo mění-li anebo zrušuje rozsudek odvolacího soudu (§ 243f odst. 4 občanského soudního řádu), musí podle pravidel řádně vedeného soudního ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 4. 2018 01:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <472>     >5>     >>

( celkem 4712 příspěvků na 472 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (0,8608)