Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <512>     >5>     >>
(celkem 5112 příspěvků na 512 stránkách)

Označení původu – zápis „dalšího uživatele“

Autor se v příspěvku věnuje otázce, zda je možné zapsat „dalšího uživatele“ tak, jak byl upraven zák. 159/1973 Sb., o řízení ve věcech označení původu a zeměpisných označení,...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 10. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Úvaha nad otázkou novotvarů v podobě „primárních“ a „sekundárních“ (neboli „přirostlých“) pohledávek v insolvenčním řízení v kontextu nahlížení na závazky při rozhodov

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nerozlišuje mezi závazky dlužníka určitou (na pomyslném žebříčku) t...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 10. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

ÚS: Aplikace zásady acte claire při odlišném výkladu (12.10.2018)

I. Pokud obecný soud, proti jehož rozhodnutí není k dispozici opravný prostředek, nemá rozumné pochybnosti o výkladu ustanovení unijního práva, není povinen podat předběžnou otázku So...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 10. 2018 01:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Novela zákona o ochraně přírody a krajiny (národní parky) (12.10.2018)

Existence národních parků a pravidel, jak se v nich chovat, je otázka politicko-odborně-ekologická. Jde o ideový střet (zejména) tzv. environmentalistů s podnikateli, vlastníky nemovitostí...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 10. 2018 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Náležité odůvodnění rozhodnutí v případě restituce pozemků (12.10.2018)

Obecné soudy pochybily, když se řádně nevypořádaly s důvody, pro které považovaly pozemek p. č. 1321/38 v k. ú. Bohunice za součást sídliště jako celku. Napadenými usneseními tak do...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 10. 2018 01:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

Přísněji proti nelegální práci

Koncem srpna 2018 se na společném jednání zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, Státního úřadu inspekce práce a Policie České republiky dohodli, že se zintenzivní kontroly ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 10. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Poskytnutí neplaceného volna po skončení rodičovské dovolené

Je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci neplacené volno po skončení rodičovské dovolené z důvodu péče o dítě do čtyř let jeho věku? Jaké okolnosti by měl vzít zaměstnavatel...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 10. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Právo odborové organizace na informace

Právní úprava zakotvující právo zaměstnanců na informace je v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako "ZP") promítnuta jen velmi obecn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 10. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Obrana proti krácení dotace: nikoliv každé porušení příslušné povinnosti je zároveň neoprávněné použití prostředků a jako takové musí být vráceno zpět do veřejného rozpočtu

Ve své praxi se často setkávám s případy, kdy orgány finanční správy vydají platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně a to často i pro zcela malicherná či nedůležit...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 10. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Propadnutí prekluzivní lhůty k podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru (§ 72 zákoníku práce) lze prominout za podmínek pro promlčení

Nejvyšší soud zaujal velmi významné a dosavadní přístup radikálně měnící stanovisko k otázce začátku běhu a konci prekluzivních lhůt podle zákoníku práce od 1. ledna 2014, kdy na...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 10. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <512>     >5>     >>

( celkem 5112 příspěvků na 512 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,9459)