Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <586>     >5>     >>
(celkem 5857 příspěvků na 586 stránkách)

Screening mimounijních investic na český způsob: připravovaný zákon o prověřování zahraničních investic

Potenciální investoři do ČR pocházející mimo EU by měli zpozornět: dne 19. března 2019 bylo přijato Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452 („Nařízení“), kterým se s...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 8. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce za r. 2019 - část 2.

Přinášíme další část průběžného přehledu nejzajímavějších a nejpřínosnějších rozhodnutí vrcholných soudních instancí – tentokrát Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a N...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 8. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Sjednání slevy z ceny díla ve výši pozastávky pro případ úpadku zhotovitele? Konečně bez pochybností

Úpadek zhotovitele je noční můrou každého objednatele. Odhalit špatnou finanční situaci zhotovitele a předem se jako objednatel chránit pro případ, že by se zhotovitel dostal do úpadku,...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 8. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Vyvlastnění věcného břemene dle zákona o elektronických komunikacích

Tento článek má za cíl v krátkosti přiblížit možnost vyvlastnění věcného břemene v případě nutnosti zajištění veřejné komunikační sítě, tedy jednu z možností, kdy může do...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(14. 8. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Placení nájemného po změně vlastníka předmětu nájmu a případné bezdůvodné obohacení původního vlastníka

Rozsudek NS ČR sp. zn. 28 Cdo 270/2019, ze dne 2. 4. 2019, odpovídá na otázky spojené s placením nájemného při změně v osobě vlastníka předmětu nájmu, tedy pronajímatele, když v tét...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(14. 8. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Postoupení smlouvy o nájmu nemovité věci

Nový občanský zákoník je postaven na principu široké smluvní volnosti. Jedním z projevů tohoto principu je institut postoupení smlouvy upravený v ustan. § 1895 an. zák. č. 89/2012 Sb., ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 8. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Odvolání vedoucího zaměstnance a odstupné

Také v soukromém sektoru se zaměstnavatelé mohou s vedoucím zaměstnancem dohodnout na možnosti jeho odvolání z pracovního místa. Zaměstnavatelé však o této možnosti mnohdy nevědí. Uz...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 8. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Úpadek podnikatele a vliv na další podnikání

Jednou z nejčastějších otázek, se kterou se setkáváme při řešení úpadku korporace, je, jaký bude mít insolvenční řízení vliv na další podnikání zainteresovaných osob, zejména ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 8. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Inspekce práce - jak je to ve skutečnosti s poskytováním součinnosti (předkládáním dokumentů)

V praxi zcela běžnou záležitostí, která však nahání mnoha zaměstnavatelům husí kůži, je kontrola Státního úřadu inspekce práce realizovaná některou z jeho oblastních poboček. K...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 8. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Pokračování v živnosti po smrti podnikatele a plnění daňových povinností osobou spravující pozůstalost

Smrt člověka bývá obvykle smutnou událostí, se kterou je spojen smutek a žal jeho příbuzných. Smrt však znamená také významnou právní skutečnost, která může citelně dopadnout do p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(9. 8. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <586>     >5>     >>

( celkem 5857 příspěvků na 586 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,0596)