Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <610>     >5>     >>
(celkem 6098 příspěvků na 610 stránkách)

Je úraz zaměstnance na pracovním výletě vždy pracovním úrazem?

Poskytování firemních benefitů a dalších zpestření každodenní pracovní rutiny je v souvislosti s nedostatkem zaměstnanců na pracovním trhu aktuální otázka. Kromě těch dnes poměrně...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 12. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Stručně k metodice Finančního akčního výboru ke zjišťování skutečného majitele právnických osob

V říjnu roku 2019 byla vydána metodika k určování skutečného majitele právnických osob [1] Finančním akčním výborem (FATF) [2]. Ta je určena zejména státům jako pomůcka pro účinn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 12. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Pokud jednatel dostatečně nedohlíží na druhého jednatele, který zpronevěří majetek společnosti, odpovídá s ním společně a nerozdílně za škodu tím společnosti způsobenou

Všichni členové statutárních orgánů obchodních korporací, kteří vykonají funkci ryze formálně, by měli zpozornět. Nejvyšší soud totiž v usnesení sp. zn. 27 Cdo 844/2018, ze dne 18...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 12. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Rezignace zakladatele ústavu

V usneseních ze dne 18. 10 2016, sp. zn. 8 Cmo 285/2016 a ze dne 11. 7. 2018, sp. zn. 5 Cmo 155/2018 Vrchní soud v Olomouci judikoval, že změna okruhu zakladatelů ústavu (§ 402 a násl. o. z.)...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 12. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Kdy vzniká nárok na náhradu za duševní útrapy způsobené ublížením na zdraví blízké osobě?

Náhrada nemajetkové újmy způsobené usmrcením blízké osoby je poměrně běžným předmětem soudního řízení či tématem odborných článků. Občanský zákoník však nárok na náhrad...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 12. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Problémy s dovolenou a jejím (ne)čerpáním koncem kalendářního roku aneb i kreativní výklad zákoníku práce má své meze

„Na konec roku firma nařídila dovolenou, já už ale žádnou nemám. Co teď?“ zněl titulek článku nejmenovaného periodika, jenž se věnuje aktuální a nikoliv nepraktické otázce, ktero...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 12. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Kryté dluhopisy po novele zákona o dluhopisech

Dne 4. ledna 2019 vstoupila v účinnost novela zákona č. 190/2004 Sb., zákon o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o dluhopisech"), která přinesla několik zásadních změ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 12. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Potřebná forma souhlasu nájemce bytu s návrhem pronajímatele na zvýšení nájemného

Je zaplacení - pronajímatelem navrženého - zvýšeného nájemného z bytu ze strany nájemce dostatečným souhlasem s valorizací nájemného, anebo je nutno si na místo absentujícího explici...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 12. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

K otázkám regulace Crowdfundingu a vydávání virtuálních měn v EU

Příprava nového nařízení o crowdfudingu se dostává do další fáze, v rámci jednání mezi Evropským parlamentem a Radou EU. V březnu 2018 Evropská komise předložila návrh nařízení ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 12. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce za r. 2019 - část 5.

Přinášíme další část průběžného přehledu nejzajímavějších a nejpřínosnějších rozhodnutí vrcholných soudních instancí v oboru pracovního práva z letošního roku 2019....

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 12. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <610>     >5>     >>

( celkem 6098 příspěvků na 610 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,2092)