Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <636>     >5>     >>
(celkem 6354 příspěvků na 636 stránkách)

Dopady Koronaviru na zaměstnavatele pohledem pracovního práva - nejčastější aktuální situace na pracovišti

Aktuálně se nacházíme v nelehké době, kdy každý z nás – zaměstnavatel, zaměstnanec či podnikatel pociťuje v různé míře dopady nového koronaviru. Je to pro všechny z nás situace, ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(21. 3. 2020 09:45:00 - Eprvo.cz)

K některým specifickým otázkám překážek v práci v době koronaviru aneb je možné považovat pandemii za živelní událost ve smyslu pracovního práva?

V posledních dnech jsme opakovaně ze strany laické i odborné veřejnosti dotazováni na problematiku překážek v práci v důsledku faktické či právní nemožnosti „přidělování práce z...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 3. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Pojem „společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek“ není v právní úpravě nikde přímo definován. Přesto se jedná o institut, který nabývá v rámci zadávání veřejný...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 3. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Zvýšení bezpečnostních aspektů v návrhu nového zákona o zbraních

Návrh nového zákona o zbraních [1] připravený expertní pracovní skupinou při Ministerstvu vnitra doznává své finální podoby a později v průběhu letošního roku bude předložen ke sc...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 3. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

ÚS: Přípustnost dovolání podle § 238 odst. 1 písm. c) o.s.ř. (20.03.2020)

I. Ústavní stížnost proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o nároku cestujícího, který je spotřebitelem, na zaplacení částky nepřevyšující 50 000 Kč, uplatněnéh...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 3. 2020 00:06:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Slyšení obviněného v rámci rozhodování o pokračující vazbě (20.03.2020)

I. Rozhoduje-li stížnostní soud o stížnosti proti vazebnímu usnesení soudu prvního stupně, kterým byla zamítnuta žádost obviněného o propuštění z vazby, a v jehož případě se v so...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 3. 2020 00:05:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Plynutí lhůty pro podání stížnost proti vzetí do vazby (20.03.2020)

Plynutí lhůty pro podání stížnosti proti rozhodnutí o vzetí do vazby se odvozuje od doručení písemného vyhotovení usnesení. Bez ohledu na skutečnost, že při ústním vyhlášení usne...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 3. 2020 00:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Možnost uplatnit námitky při rozhodování o nákladech řízení (20.03.2020)

Součástí práva na spravedlivý proces je mimo jiné i vytvoření prostoru pro to, aby každý účastník řízení mohl účinně uplatňovat námitky a argumenty, které jsou způsobilé ovlivn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 3. 2020 00:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Nesprávná interpretace právního předpisu soudem (20.03.2020)

Z § 22 odst. 1 písm. a) a odst. 5 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon), ve spojení s § 22 odst. 3 zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, ro...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 3. 2020 00:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Právo být slyšen a požadavek předvídatelnosti rozhodnutí (20.03.2020)

Odchýlit se od závěrů prvostupňového soudu při současném potvrzení rozhodnutí napadeného odvoláním, není odvolacímu soudu zapovězeno, takový jeho postup však vyžaduje, aby účastn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 3. 2020 00:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <636>     >5>     >>

( celkem 6354 příspěvků na 636 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,3964)