Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <610>     >5>     >>
(celkem 6098 příspěvků na 610 stránkách)

Regulace reklamy na alkoholické nápoje z pohledu stávajících právních předpisů a možných změn

Tímto příspěvkem bych rád navázal na svůj již zastaralý článek shrnující přehled judikatury v oblasti reklamy na alkoholické nápoje. Byť nedošlo za tu dobu k žádným přelomovým l...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 12. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

10 otázek pro ... Martina Loučku

Advokát Mgr. Martin Loučka, Taylor Wessing Česká republika je absolventem Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Po ukončení studia (2016) se právu věnuje v p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(2. 12. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

K otázce zvláštních pracovních podmínek žen, mladistvých a osob se zdravotním postižením

Ženy, mladiství a osoby se zdravotním postižením patří do skupiny osob, kterým jsou zaručeny zvláštní podmínky při práci, které reflektují jejich specifické potřeby. Oprávnění ke...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(2. 12. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Vláda by trestně stíhala čsl. legionáře

Ministerstvo spravedlnosti navrhlo změnu trestního zákoníku, kterou by vznikl nový trestný čin „účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu“ ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(2. 12. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

K převodu peněžních prostředků z účtu zůstavitele osobou s dispozičním právem

V dnešní době je téměř pravidlem, že mezi majetkem zůstavitele, který je projednáván v rámci pozůstalostního řízení a je zařazen do aktiv pozůstalosti[1], se nachází bankovní ú...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(2. 12. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

SDEU významně specifikoval povinnosti při používání souborů cookies

Soudní dvůr Evropské unie se začátkem října vyjádřil k předběžné otázce německého Spolkového soudního dvora ve věci C-679/17 na výklad unijního práva ochrany soukromí v elektron...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 11. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Návrh nové české legislativy v oblasti zdravotnických prostředků: adaptace EU nařízení a zcela nová úprava reklamy

V souvislosti s adaptací nových nařízení Evropské unie o zdravotnických prostředcích[1] byl uveřejněn jednak návrh zcela nového zákona o zdravotnických prostředcích[2], který má reg...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 11. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Návrh na nařízení předběžného opatření s mezinárodním prvkem aneb když ji miluješ, není co řešit

"Nene já nemusím. Já už ho vidím!“ Co? Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 11. 2017, sp. zn. 14 Cmo 325/2017, kde odvolací soud řešil otázky spojené s návrhem na nařízení pře...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 11. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Dvojí nájem téže věci vs. autonomie vůle smluvních stran

Ústavní soud v září letošního roku posuzoval otázku, zda je možné uzavřít další nájemní smlouvu za situace, kdy je k téže věci nájemní smlouva již uzavřena (tzv. dvojí nájem)....

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(28. 11. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Nová evropská směrnice o restrukturalizaci a insolvenci – co s ní?

Dne 16. července 2019 vstoupila v platnost nová evropská směrnice o restrukturalizaci a insolvenci[1]. Úkol zní nyní jasně: provést transpozici této směrnice do tuzemského právního řád...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(28. 11. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <610>     >5>     >>

( celkem 6098 příspěvků na 610 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,1598)