Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <597>     >5>     >>
(celkem 5969 příspěvků na 597 stránkách)

Asistent/ka soudce - občanskoprávní úsek (02.10.2019)

Městský soud v Praze vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(2. 10. 2019 01:05:00 - Profiprvo - ?lnky)

Povaha chodníku ve světle rozhodnutí Ústavního soudu

O právní povaze chodníku se již v minulosti vedly určité diskuze a rozhodnout, zdali jej můžeme dle českého právního řádu považovat za věc nemovitou, jednoznačně nelze bez znalosti k...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(2. 10. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Zneužití bankovní záruky v kontextu českého práva

Platná právní úprava bankovní záruky (finanční záruky) obsažená v ustanovení § 2029 až § 2039 o. z. v zásadě vychází z úpravy tohoto institutu v obchodním zákoníku. I v poměrec...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(2. 10. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Dezinformace a fake news pohledem zákonů ve Francii

Boj s fenoménem fake news vedl ve Francii k legislativním změnám v podobě přijetí zákona, jehož cílem je čelit manipulaci s informacemi a zabránit šíření falešných zpráv během vole...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(1. 10. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

10 otázek pro ... Dominiku Veselou

Dominika Veselá (35) je vedoucí advokátkou kanceláře Eversheds Sutherland a ve své praxi se věnuje zejména právu nemovitostí, obecnému obchodnímu právu a právu obchodních korporací. S ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 9. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Ustanovení zákona o pozemních komunikacích o nutnosti předchozího souhlasu vlastníka místní komunikace s připojením k sousední nemovitosti je v souladu s ústavním pořádkem a ani legisl

Krajský soud v Praze (dále jen „navrhovatel“) navrhl podle Ústavy České republiky a zákona o Ústavním soudu prohlášení neústavnosti § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 9. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Chybějící poučení nájemce bytu nebo domu o možnosti podat námitky proti výpovědi

Pro případ, že je nájem bytu nebo domu (tedy když je účelem nájemní smlouvy zajištění bytových potřeb nájemce) ukončován ze strany pronajímatele výpovědí, je na toto jednostranné...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 9. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Provozovatel webu obsahujícího odkaz na externí obsah jako správce osobních údajů

Některé závěry rozsudku Soudního dvora EU (druhého senátu) ze dne 29. července 2019 ve věci C-40/17 (Fashion ID)...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(27. 9. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Novela AML zákona transponující 5. AML směrnici

Poměrně krátce po přijetí a transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo fin...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(27. 9. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Jak (ne)provést správně zápočet pohledávky zaměstnavatele na náhradu škody vůči zaměstnancově pohledávce na mzdu

I v pracovně-právních vztazích se uplatní institut započtení pohledávek. Jednostranné započtení pohledávky zaměstnavatele na náhradu škody proti pohledávce zaměstnance na mzdu a obdob...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(27. 9. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <597>     >5>     >>

( celkem 5969 příspěvků na 597 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,1508)