Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <472>     >5>     >>
(celkem 4712 příspěvků na 472 stránkách)

ÚS: K zajištění věci s ohledem na délku trestního řízení (13.04.2018)

1. Zajištění věci podle ustanovení § 79a trestního řádu je institutem, který napomáhá objasňování závažné trestné činnosti, jehož podstatou je omezení dispozičního práva s dan...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 4. 2018 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Výše zadostiučinění v případě nezákonného trestního stíhání (13.04.2018)

I. Při rozhodování o výši náhrady za nemajetkovou újmu, způsobenou nezákonným trestním stíháním, musí obecné soudy zohlednit všechny zásahy, které stěžovatele poškodily a důklad...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 4. 2018 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Nedostatečně provedené dokazování (13.04.2018)

Vychází-li správní soudy při zjišťování skutkového stavu věci pouze z posudků Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí, které jsou nepřesvědčivé nebo neúplné, a j...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 4. 2018 01:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Popření práva na náhradu nákladů řízení (13.04.2018)

Jestliže obecné soudy při rozhodování o úrocích z prodlení a o náhradě nákladů řízení nepřihlédly ke genezi sporu a jeho jednotlivým fázím a „tápání“ ohledně právní kvali...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 4. 2018 01:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Náhrada účelně vynaložených nákladů léčení (13.04.2018)

Aniž by byl popřen postupně se ustálivší právní závěr o nositeli nároku na náhradu nákladů péče o poškozenou nesoběstačnou osobu dle § 449 občanského zákoníku z roku 1964 (jím...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 4. 2018 01:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

K některým aspektům českého a německého mezinárodního insolvenčního práva

Evropské mezinárodní insolvenční právo je aktuálně upraveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení ze dne 20. května 2015 o insolvenčním říze...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 4. 2018 00:18:00 - Eprvo.cz)

Náleží mzda za dobu strávenou na pracovní cestě?

Zatímco zásada poskytování cestovních náhrad není v zaměstnanecké veřejnosti – bez ohledu na určité dílčí nejasnosti – spojena s většími pochybnostmi, ohledně poskytování mzdy...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 4. 2018 00:16:00 - Eprvo.cz)

Odůvodnění rozhodnutí z pohledu judikatury Ústavního soudu

Požadavek na řádné odůvodnění rozhodnutí obecných soudů patří mezi základní atributy spravedlivého procesu. Přesto je běžnou praxí, že soudy svá rozhodnutí náležitě neodůvod...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 4. 2018 00:14:00 - Eprvo.cz)

Daným slibem nezarmoutíš aneb vstupní lékařské prohlídky a předsmluvní odpovědnost

V pracovněprávní praxi se lze velmi často setkat s případy, kdy se uzavření pracovní smlouvy jeví u několika různých uchazečů o zaměstnání jako velmi pravděpodobné. Je téměř nep...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 4. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Přepravní kontrola

Před více než deseti lety byl na tomto portálu zveřejněn příspěvek [01] ohledně práv revizorů vůči černým pasažérům v MHD. Ač za uplynulou dobu byly dopravní zákony [02] několik...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 4. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <472>     >5>     >>

( celkem 4712 příspěvků na 472 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (0,8432)