Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <558>     >5>     >>
(celkem 5577 příspěvků na 558 stránkách)

Relativní neúčinnost a výhrada neúčinnosti dle § 593 OZ

Institut relativní neúčinnosti (dříve odporovatelnosti[1]) dle ustanovení § 589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) představuje ochranu věřitele před pr...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 4. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Dopady novely insolvenčního zákona

Dne 30. 1. 2019 bylo podpisem prezidenta ČR dokončeno přijetí diskutované novely[1] zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“). Schvále...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 4. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Je možná částečná výpověď, když zaměstnanec vykonává více druhů práce?

Někdo pro zaměstnavatele vykonává více různých prací - druhů práce. Co když ztratí kvalifikaci jen pro jeden z více sjednaných druhů práce nebo odpadne potřeba některého z druhů vy...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 4. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

O kritice doktríny paternalistického přístupu k dětem v kontextu realizace ústavní výchovy a připravovaných změn v této oblasti

Na odborných i politických fórech, která se svým předmětem dotýkají více či méně problematiky ohrožených dětí a systému jejich veřejnoprávní ochrany, čím dál častěji zazníva...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 4. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Svítá naděje na soulad postupu SÚKL při vnější cenové referenci se zákonem?

Jednou z klíčových působností Státního ústavu pro kontrolu léčiv je rozhodování o maximálních cenách a výši a podmínkách úhrady léčivých přípravků. Při něm hraje roli tzv. ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(9. 4. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Oprávněné odmítnutí zaměstnance nastoupit na pracovní cestu a náhrada mzdy

Nejvyšší soud České republiky se ve svém nedávném rozhodnutí ze dne 9. 10. 2018, sp. zn. 21 Cdo 1561/2018 zabýval níže specifikovanými otázkami z oblasti pracovního práva, které nebyl...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(9. 4. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Finanční úřad může zadržovat pouze spornou část odpočtu DPH

Finanční správa by v případě daňového řízení měla zadržovat jen spornou část nadměrného odpočtu DPH. Zadržování nesporné části je podle rozhodnutí Ústavního soudu porušení...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(9. 4. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Neurčitost smluvní pokuty za prodlení s předáním díla ve světle judikatury Nejvyššího soudu

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli je velmi častou součástí smluvních ujednání v rámci smlouvy o dílo. V tomto článku se zaměříme na neplatnost toho...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(9. 4. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (14/2019) (08.04.2019)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(8. 4. 2019 01:01:00 - Profiprvo - ?lnky)

10 otázek pro ... Erwina Hanslika

Erwin Hanslik, managing partner Taylor Wessing Česká republika...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(8. 4. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <558>     >5>     >>

( celkem 5577 příspěvků na 558 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,0354)