Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <512>     >5>     >>
(celkem 5112 příspěvků na 512 stránkách)

Soumrak hotovostních plateb?

S rokem 2018 v Praze i celé České republice přibývá míst, kde již není možné zaplatit hotovostí a jediná možná platba je skrze kreditní či debetní kartu. K tomu dochází na různýc...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 10. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

K zákazu diskriminace při zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), vymezuje základní zásady, které musí být ze strany zadavatelů veř...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 10. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

I při rozhodování o vazbě je nutno dodržovat zásadu „rovnosti zbraní“

Ústavní soud svým nálezem sp. zn. IV. 1463/18 ze dne 31. července 2018 usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. dubna 2018 sp. zn. 44 To 169/2018, a to pro rozpor s čl. 8 odst. 1, 2 a 5, ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 10. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Odškodnění ve faktickém pracovním poměru pohledem nedávné soudní praxe

Faktický pracovní poměr je právní stav, kdy fyzická osoba koná pro zaměstnavatele s jeho vědomím a dle jeho pokynů závislou práci, ačkoliv mezi nimi nevznikl platný pracovněprávní vz...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 10. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Sbírka listin z pohledu zahraničních osob

Pro zahraniční osoby jsou požadavky na ukládání dokumentů do sbírky listin stanoveny odlišně od požadavků kladených na „tuzemské“ osoby. V rámci zahraničních osob pak dále odliš...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 10. 2018 00:07:00 - Eprvo.cz)

Soudní přezkum platnosti odvolání člena správní rady nadačního fondu

V usnesení sp. zn. 7 Cmo 507/2016, ze dne 17. 7. 2018 se Vrchní soud v Praze zabýval tím, zda lze soudně přezkoumávat platnost rozhodnutí vnitřního orgánu nadačního fondu, tedy zda může...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(9. 10. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Přípustná kritika v rámci uplatňování práva svobody projevu

Česká republika se přijetím ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, přihlásila k úctě k právům a svobodám člověka a občana cob...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(9. 10. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Pracovněprávní nároky v kolektivních smlouvách

Období druhého pololetí a závěru roku je ve firmách i u dalších zaměstnavatelů věnováno přípravě kolektivních smluv. Nejinak je tomu i při jejich tvorbě na rok 2019. ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(9. 10. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Seznam akcionářů a GDPR

Tzv. nařízení GDPR, které nahradilo stávající zákon o ochraně osobních údajů, se vedení seznamu akcionářů a záležitostí s ním souvisejících nijak zvlášť nedotklo. Podle stanov...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(8. 10. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Povinnosti zadavatele při posouzení dostatečnosti opatření přijatého dodavatelem za účelem obnovy způsobilosti účastnit se zadávacího řízení (tedy v rámci tzv. self-cleaningu)

Obecně k institutu self-cleaningu Self-cleaning, neboli opatření vedoucí k obnovení základní způsobilosti účastníka zadávacího řízení (viz § 76 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáván...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(8. 10. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <512>     >5>     >>

( celkem 5112 příspěvků na 512 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (0,9339)