Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <485>     >5>     >>
(celkem 4841 příspěvků na 485 stránkách)

Rozvázání pracovního poměru pro zdravotní nezpůsobilost a nárok na dvanáctiměsíční odstupné

Nejvyšší soud ČR v pozoru rozhodně hodném rozsudku spis. zn. 21 Cdo 5825/2016, ze dne 30. 1. 2018, dospěl k názoru, že nárok na odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 6. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Hromadné žaloby – budoucnost českého procesního práva?

Vláda na začátku dubna 2018 schválila věcný záměr zákona o hromadných žalobách. Návrh koncepčně vychází z úpravy ve Spojených státech amerických, kde mají tzv. class actions velk...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(8. 6. 2018 00:15:00 - Eprvo.cz)

Otázky možné regulace ICO (Initial Coin Offering) ve světle rozhodnutí Komise USA pro burzu a cenné papíry

Lze považovat napříč „kryptokomunitou“ veřejně prezentovaný názor, že ICO nepodléhá žádné regulaci za udržitelný?...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(8. 6. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Práva nájemce při opravách předmětu nájmu

Během trvání nájemního vztahu nezřídka dochází k situaci, kdy pronajímatel provádí na předmětu nájmu opravy, v jejichž důsledku je nájemci ztíženo, či zcela znemožněno jeho už...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(8. 6. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

K možnosti prominutí smluvní pokuty obcí

Obce při spravování svých záležitostí a plnění svých úkolů běžně vstupují do soukromoprávních poměrů. Ve smlouvách uzavíraných mezi obcí a soukromou osobou mohou být sjednány...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 6. 2018 00:18:00 - Eprvo.cz)

Novelizace zákona o léčivech

Dne 7.3.2018 vyhlášením ve Sbírce zákonů České republiky nabyl účinnosti zákon č. 36/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech (zákon o léčivech). ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 6. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Akcie s podmíněným hlasovacím právem

V doktríně se vede polemika o tom, zdali akciová společnost může za stávající právní úpravy vydat jako zvláštní druh i jiné akcie bez hlasovacích práv nežli akcie prioritní. Převa...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 6. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Právní prostředky pro stabilizaci lidských zdrojů

Ze statistických ukazatelů lze vyčíst, že míra nezaměstnanosti v České republice má dlouhodobě klesající tendenci, a ta je v současné době jednou z nejnižších měr nezaměstnanosti ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 6. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Prohlídka obydlí dlužníka v oddlužení

V dílně Ministerstva spravedlnosti ČR aktuálně vzniká návrh prováděcí vyhlášky k insolvenčnímu zákonu, který (mimo jiné) upravuje povinnosti insolvenčního správce při prohlídce o...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 6. 2018 00:15:00 - Eprvo.cz)

Výživné a jeho vývoj

Evergreenem soudních síních je otázka výživného. S příchodem nového občanského zákoníku dochází ke změnám nazírání na otázku výživného, a to ve všech jeho funkcích. Domnív...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 6. 2018 00:07:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <485>     >5>     >>

( celkem 4841 příspěvků na 485 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (0,9049)