Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <525>     >5>     >>
(celkem 5245 příspěvků na 525 stránkách)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (48/2018) (03.12.2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 12. 2018 00:01:00 - Profiprvo - ?lnky)

Některé aspekty odpovědnosti poskytovatele služby informační společnosti ("ISP") za obsah uložených informací

Odpovědnost ISP je v současné době velice aktuální téma, zejména z důvodu stále se rozšiřujícího trendu šíření falešných zpráv nebo nedovoleného obchodování s osobními údaji....

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 11. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Okamžité zrušení pracovního poměru pro ztrátu důvěry aneb vyhrožovat zaměstnavateli se nevyplácí

Nejvyšší soud ČR v jednom ze svých nejnovějších rozhodnutí, sp. zn. 21 Cdo 1267/2018, ze dne 14. 8. 2018, řešil otázku, zda lze zaměstnanci okamžitě zrušit pracovní poměr pro zvlá...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 11. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Okamžik předání a okamžik splnění díla s vadami, které nebrání jeho užívání

Nejvyšší soud ve své nedávném rozhodnutí ze dne 22. 5. 2018, sp. zn. 32 Cdo 3458/2016 opětovně potvrdil svůj dosavadní názor z právní úpravy účinné do 31. 12. 2013, že převzetí p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 11. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

KS: Doručení rozhodnutí bez vyznačení data vhození (30.11.2018)

Nevyznačí-li doručující orgán datum vhození soudního rozhodnutí doručovaného nikoli do vlastních rukou adresáta na této písemnosti, která je vhozena do schránky adresáta (na obálce,...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 11. 2018 00:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

KS: Aplikace § 2279 odst. 4 o. z. na dědice nájemce bytu (30.11.2018)

V případě dědice, na něhož přecházejí práva a povinnosti z nájmu dle § 2282 o. z., se § 2279 odst. 4 o. z. nepoužije. Ustanovení § 2279 odst. 4 o. z. dopadá toliko na členy nájemcov...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 11. 2018 00:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

MS: Odměna ustanoveného advokáta v řízení o pozůstalosti (30.11.2018)

Nebyla-li v řízení o pozůstalosti dosud určena obvyklá cena aktiv pozůstalosti, a nelze proto přesně zjistit obvyklou cenu dědického podílu klienta ( § 8 odst. 7 vyhl. č. 177/1996 Sb. ),...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 11. 2018 00:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

Mohou obce a města legitimně vynucovat splnění povinnosti uložené rozhodnutími, které lze vykonat formou správní nebo daňové exekuce, exekucí, kterou provádí na základě pověření a

1. Mám za to, že snad každý řidič se někdy a v nějaké obci setkal se strážníky obecní nebo městské policie, kteří měřili rychlost vozidel [§ 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 11. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Podstata a podmínky třístranného obchodu z hlediska DPH

Třístranný obchod je specifická forma zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropské unie. Výhodou využití zjednodušeného třístranného obchodu je snížení admin...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 11. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Koncentrace řízení vs. námitka započtení

Již takřka 18 let je součástí civilního (sporného) soudního řízení jeho koncentrace. Jejím účelem je přimět účastníky řízení, aby ve stanovené lhůtě tvrdili všechny skutečno...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 11. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <525>     >5>     >>

( celkem 5245 příspěvků na 525 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,115)