Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <620>     >5>     >>
(celkem 6198 příspěvků na 620 stránkách)

ÚS: Extradiční řízení a řízení o udělení mezinárodní ochrany (17.01.2020)

Trvání předběžné vazby je souladné s čl. 8 odst. 1 a 5 Listiny a čl. 5 odst. 1 písm. f) Úmluvy pouze v případě, že je předběžnou vazbou sledováno zajištění účelu extradičního...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2020 00:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: K rozhodnutí Nejvyššího soudu o vazbě obviněného (17.01.2020)

Rozhoduje-li Nejvyšší soud o vazbě obviněného dle § 265l odst. 4 trestního řádu bez osobního slyšení obviněného, aniž by mu či jeho obhájci umožnil jakkoliv se vyjádřit k důvodů...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2020 00:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Upuštění od výkonu trestu vyhoštění na dobu neurčitou (17.01.2020)

I. Jelikož trestněprávní předpisy považují prognózu nápravy pachatele za jedno z kritérií, jež musí soud zvažovat při ukládání trestu vyhoštění na dobu neurčitou, pak pokud by n...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2020 00:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (2/2020) (16.01.2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 1. 2020 23:14:00 - Profiprvo - ?lnky)

Návrh zákona upravující podmínky pro vznik bankovní identity

Dne 4. prosince 2019 Poslanecká sněmovna ve třetím čtení téměř jednohlasně schválila poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdější...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 1. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Valorizace limitních příjmů uchazečů o zaměstnání (podpory a výdělku v nekolidujícím zaměstnání) od 1. 1. 2020

Od 1. ledna 2020 se zvyšují s ohledem na nárůst průměrné mzdy maximální částky podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Od stejného data se zvyšuje, a to na základě valo...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 1. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Výpověď z důvodu dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance k jednomu z více sjednaných druhů práce

V rozsudku spis. zn. 21 Cdo 670/2019, ze dne 5. 9. 2019, dovodil Nejvyšší soud ČR ve vztahu k výpovědnímu důvodu dle ust. § 52 písm. e) zákoníku práce obdobné závěry jaké dovodil dř...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 1. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Automatické rozhodnutí stavebního úřadu aneb Stane se robot oprávněnou úřední osobou?

S automatickým povolením záměru se počítá v rekodifikaci stavebního práva. Přestože tento velmi zajímavý způsob rozhodování nepochybně dozná změn (možná i vypuštění) už skute...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 1. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)

Povinnost péče řádného hospodáře jednatele společnosti s ručením omezeným

Klíčovou povinností jednatele (či obecněji statutárního orgánu) společnosti je povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Tento článek se zaměřuje na zákonnou úpravu, soudní v...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(14. 1. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Outsourcing a advokátní mlčenlivost

Úvaha nad outsourcingem při zachováni povinnosti mlčenlivosti v Čechách a v Německu ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(14. 1. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <620>     >5>     >>

( celkem 6198 příspěvků na 620 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,1369)