Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <541>     >5>     >>
(celkem 5404 příspěvků na 541 stránkách)

K odpovědnosti společných správců

Stávající český zákon o ochraně osobních údajů (ZOOÚ) definuje ve svém ust. § 4 odst. 1 písm. j) správce jako „každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 2. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Institut zabrání věci nelze využívat k náhradě škody

Ústavní soud rozhodoval o ústavní stížnosti správce konkurzní podstaty úpadce – KTP Quantum, a.s. proti usnesení Vrchního soudu v Praze a části usnesení Krajského soudu v Hradci Král...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 2. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Dobrovolná oprava podáním dodatečného daňového přiznání má přednost před daňovou kontrolou

Podle Nejvyššího správního soudu (NSS) musí dát finanční úřad možnost daňovému subjektu opravit si svoji chybu vydáním výzvy k podání dodatečného daňového přiznání, pokud fin...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 2. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Pohádka o zvědavém zaměstnavateli aneb Zákaz zjišťovat všeobecně dostupnou informaci o zaměstnanci?

Vysokoškolský učitel práva Petr Kolman ve svém rozboru onehdy došel k závěru, že otázka zaměstnavatele při přijímacím pohovoru, za jakou politickou stranu nebo hnutí byl uchazeč o zam...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 2. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Do Právnické síně slávy vstoupil chartista a první porevoluční český premiér Petr Pithart

Česká advokátní komora a mediální a vzdělávací skupina EPRAVO.CZ uspořádaly již 14. ročník soutěže Právník roku. Slavnostní galavečer, při kterém 11 právníků z různých oblas...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 2. 2019 00:14:00 - Eprvo.cz)

Zpracování osobních údajů v trestním řízení založené na souhlasu subjektu údajů

Zpracování osobních údajů při úkonech příslušných orgánů veřejné moci prováděné za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu tres...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 2. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Procesní nedostatky v územním řízení aneb nemožnost uplatnit námitky jako důvod zrušení rozhodnutí o umístění stavby

Správní orgán je při svém postupu a rozhodování v územním řízení o umístění stavby vázán mj. ustanoveními § 87 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 2. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Postavení ekologických spolků v řízení o správních deliktech (03.02.2019)

Ústavní soud k postavení ekologických spolků v řízení o správních deliktech podle zákona o ochraně přírody a krajiny...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 2. 2019 14:54:00 - Profiprvo - Monitoring)

Přehled uzavřených kontrol za druhé pololetí 2018 (03.02.2019)

Úřad pro ochranu osobních údajů uveřejnil na svých webových stránkách přehled uzavřených i probíhajících kontrol za druhé pololetí roku 2018....

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 2. 2019 14:46:00 - Profiprvo - Monitoring)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (5/2019) (03.02.2019)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 2. 2019 14:28:00 - Profiprvo - ?lnky)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <541>     >5>     >>

( celkem 5404 příspěvků na 541 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,0418)