Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <686>     >5>     >>
(celkem 6860 příspěvků na 686 stránkách)

Je smluvní pokuta určená maximální výši sazby dostatečně určitá?

Aby bylo ujednání o smluvní pokutě dostatečně určité a tedy platně vymahatelné, je nutné věnovat sjednání smluvní pokuty dostatečnou pozornost. Smluvní pokuta musí být vždy sjedná...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 9. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Mezera krytí: Nejvyšší soud ČR vyjasňuje vztah domněnek platební (ne)schopnosti

Domněnka platební schopnosti dlužníka definovaná v ust. § 3 odst. 3 insolvenčního zákona, tzv. mezera krytí, byla do českého právního řádu zakotvena novelou insolvenčního zákona k 1...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 9. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Promlčecí lhůta u nároku na náhradu škody a újmy dle § 620 obč. zák.

Promlčení je jedním z tradičních institutů soukromého hmotného práva, který spolu s vydržením a prekluzí představuje jeden z následků marného uplynutí času v právu. Ve všech pří...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 9. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Konec kverulantství podle "stošestky"?

Právo na svobodný přístup k informacím je jedním ze základních ústavně garantovaných lidských práv, které je blíže specifikováno v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 9. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Lex Voucher

Dle českého zákona mohly cestovní kanceláře vydávat zákazníkům na místo peněz vouchery, pokud došlo ke zrušení zájezdu nebo v případě odstoupení od smlouvy dle zákona č. 89/2012 ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 9. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Informační povinnost zaměstnavatele při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů po novele zákoníku práce

Při vymezování obsahu informační povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s přechodem práv a povinností je nutné zdůraznit všeobecný charakter informačních povinností zaměstnavatele, k...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 9. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (37/2020) (14.09.2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(14. 9. 2020 01:01:00 - Profiprvo - ?lnky)

10 otázek pro ... Jakuba Drápala

JUDr. Jakub Drápal, M.Phil. vystudoval práva v Praze a kriminologii v Cambridge. V současné době dokončuje doktorát a pracuje na Ústavu státu a práva AV ČR a jako asistent ústavní soudkyn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(14. 9. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Právní inovátoři jsou potřeba. I proto je oceňujeme, říká Jan Spáčil

V Česku vzniklo nové ocenění pro právní inovátory, Deloitte Legal Disruptors Awards. Na co tento název odkazuje a proč jsou vlastně ceny pro právní inovátory potřeba? Ve studiu epravo.cz...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(14. 9. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Okamžik vzniku nároku na vyrovnání technického zhodnocení pronajaté věcí provedeného nájemcem se souhlasem pronajimatele

Ustanovení § 2220 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění stanoví: "Nájemce má právo provést změnu věci jen s předchozím souhlasem pronajímatele; byla-...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(14. 9. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <686>     >5>     >>

( celkem 6860 příspěvků na 686 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,2696)