Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <572>     >5>     >>
(celkem 5713 příspěvků na 572 stránkách)

ÚS: Poplatek za odvolání ve věci náhrady škody způsobené státem (31.05.2019)

Vybírání soudního poplatku za odvolání podané žalobcem ve věci náhrady škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trest...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 5. 2019 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Povinnost odůvodnění výše výživného a jeho výpočtu (31.05.2019)

Soudy jsou při stanovení výživného povinny dostatečně konkrétně odůvodnit, z čeho odvíjejí jeho konkrétní výši. Pohlíží-li odvolací soud na věc po skutkové či právní stránc...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 5. 2019 01:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: K právu na bezplatnou obhajobu (31.05.2019)

Pro přiznání bezplatné obhajoby nemohou soudy stanovit podmínky, které nemají oporu v zákoně či v judikatuře. Jde zejména o podmínky vztahující se k budoucnosti, které toliko mohou, al...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 5. 2019 01:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

Pacta sunt servanda: I „zanedbatelné“ porušení konkurenční doložky opravňuje zaměstnavatele uplatnit vůči bývalému zaměstnanci nárok na sjednanou smluvní pokutu

Ústavní soud České republiky (dále jen „Ústavní soud“) se v nálezu sp. zn. II. ÚS 3101/18 ze dne 2. 5. 2019 (dále jen „Nález“) zabýval otázkou ústavně konformního výkladu kon...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 5. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Změny v zaměstnávání cizinců

S růstem ekonomiky stoupá potřeba kvalifikovaných zaměstnanců. Proto zákonem o pobytu cizinců (326/1999 Sb.) zavedeny tzv. modré karty, které umožňují zaměstnání cizinců na vyšších...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 5. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Změna závěti formou škrtů a vpisků provedená přímo v textu původní závěti

Lze závěť změnit krom pořízení nové závěti, vedle které nemůže původní závěť obstát, také změnou – přepisováním textu původní závěti? Nejvyšší soud řešil v rozsudku ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 5. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Nebezpečný návrh novely zákona aneb Cesta do pekel je dlážděna těmi nejlepšími úmysly. Actio popularis – dobrý sluha, ale špatný pán

V českém a evropském právu se pořád něco děje. V následující glose chci stručně upozornit na jednu velice nebezpečnou novelu. Do dolní komory našeho váženého Parlamentu nyní míř...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 5. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Nový zákon o zpracování osobních údajů

Dlouho očekávaný zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále pouze jako „Adaptační zákon“) upřesňující Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále pouze ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 5. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Nové nařízení EU o prověřování zahraničních investic nabylo platnosti

Během dubna nabylo platnosti nařízení EU o prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Evropské unie. Účelem nařízení je koordinace členských států, které již...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 5. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Limity aplikace omezující podmínky stanovené v § 90 odst. 4 správního řádu

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů[1], ve svém § 90 odst. 4 stanoví, že správní orgán zruší správní rozhodnutí napadené odvoláním (nebo rozkla...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 5. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <572>     >5>     >>

( celkem 5713 příspěvků na 572 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,075)