Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <3> <4> <5> <6> <7> || <558>     >5>     >>
(celkem 5577 příspěvků na 558 stránkách)

Součást věci ve světle aktuální judikatury

Podle § 505 NOZ je součástí věci vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být od ní odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila. Podle ustálené rozhodovací praxe soudů v ČR...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(8. 4. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Střet pravidel tzv. insolvenčního nařízení a nařízení Brusel I

Soudní dvůr Evropské unie nedávným rozsudkem vyjasnil možný střet působnosti tzv. insolvenčního nařízení a nařízení Brusel I. Níže shrnujeme zásadní body zmíněného rozsudku a j...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(8. 4. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Pracovní pohotovost nebo výkon práce?

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen ,,SD EU“) rozhodoval v roce 2018 zajímavý spor týkající se výkonu pracovní pohotovosti zaměstnancem. SD EU v této souvislosti řešil otázku, zda do...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(8. 4. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Mimořádné vydržení dle §1095 Zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Platný Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., obsahuje ustanovení o mimořádném vydržení v § 1095. Obecně do našeho právního řádu a zejména nového občanského zákoníku (dále jen NOZ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 4. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Nový trestný čin maření spravedlnosti významně ovlivní právní praxi

Zákonem č. 287/2018 Sb., který novelizoval zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, byl s účinností od 1.2.2019 rozšířen katalog trestných činů o trestný čin maření spravedlnosti p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 4. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Akcionář nemá právo znát výši mzdy osob blízkých členům představenstva a dozorčí rady, resp. v německém modelu řízení samotných členů představenstva, kvůli GDPR. Opravdu?

V rozsudku sp. zn. 50 Cm 163/2018, ze dne 4. 2. 2019 Krajský soud v Brně dospěl k závěru, že akcionář nemá právo znát výši mzdy osob blízkých členům představenstva a dozorčí rady, ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 4. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Co přináší návrh zákona o hromadných žalobách?

Proces schválení návrhu zákona o hromadných žalobách (dále jen „Zákon“) je v plném běhu, protože Ministerstvo spravedlnosti poslalo v nedávných dnech paragrafové znění návrhu Zá...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 4. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Poskytovatelé úvěrů musí zkoumat solventnost (budoucích) dlužníků.

Ústavní soud se opět zabýval ústavní stížností ve věci vymáhání dluhu ze smlouvy o úvěru a v té souvislosti zejména povinnostmi poskytovatele úvěru před uzavřením předmětné sm...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 4. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Jak rozdělit náklady na vytápění nemovitosti (bytové jednotky) mezi její spoluvlastníky

Pokud by titulek (název) příspěvku byl opatřen otazníkem a formulován jako otázka, jistě je na místě odpovědět: Dle výše spoluvlastnických podílů. Ale jak postupovat, když některý...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 4. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

SDEU: Obdržená pokuta za předčasné ukončení smlouvy je předmětem DPH

Soudní dvůr EU se ve svém rozsudku C-295/17 zabýval problematikou, zda pokuta za předčasné ukončení smlouvy podléhá dani z přidané hodnoty. Dle závěru je nutné tuto pokutu považovat j...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 4. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <3> <4> <5> <6> <7> || <558>     >5>     >>

( celkem 5577 příspěvků na 558 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,0631)