Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <3> <4> <5> <6> <7> || <512>     >5>     >>
(celkem 5112 příspěvků na 512 stránkách)

ÚS: Návrh na předložení předběžné otázky SDEU (05.10.2018)

Analytická právní věta Nevypořádání se s návrhem stěžovatelky na předložení předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské Unie ze strany Nejvyššího soudu je porušením práva stě...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 10. 2018 01:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Nesprávné posouzení přípustnosti dovolání (05.10.2018)

V posuzované věci Nejvyšší soud nebral ohledně jednotlivých dovolacích bodů (vliv složitosti trestní věci na délku řízení, snížení zadostiučinění z důvodu průběhu řízení p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 10. 2018 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

Zajištění dluhu, aneb jak nejlépe zajistit úhradu dluhu

V mnoha internetových diskuzích, odborných publikacích, magazínech, televizních stanicích, zkrátka všude se řeší zadluženost našeho národa. V dnešní době není výjimečné uzavírat...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 10. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Aktuálně ke směrnici o autorském právu

Dne 12. září Evropský parlament hlasoval o návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu (dále jen "směrnice")[1], a to po dlouhé a hlasit...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 10. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Valorizace vnosů a investic

Přijetím současné občanskoprávní legislativy doznalo tradiční pojetí institutu vypořádání společného jmění manželů (dále jen “SJM”) značné změny a současně došlo k prolo...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 10. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Rozdílnost zájmů zaměstnavatele a zaměstnance, který je současně členem statutárního orgánu obchodní korporace a jiné obdobné případy

Nejvyšší soud již v rozsudku ze dne 17. 11. 1998, 21 Cdo 11/98 judikoval, že: „…rozdílnost zájmů smluvních stran při sjednávání pracovní smlouvy zpravidla vylučuje, aby za organizac...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 10. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Výhody koncernového uspořádání

1. ÚVOD V podnikatelské praxi se běžně setkáváme se situacemi, kdy jeden subjekt nějakým způsobem ovlivňuje chování druhého subjektu. Je známým faktem, že velké podnikatelské subje...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 10. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Odejmutí pasu cizince v trestním řízení

Vzetí do vazby je jedním z nejcitelnějších omezení práv každé osoby. V rámci trestního řízení může mít v některých aspektech závažnější dopady, než samotný výkon trestu odn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 10. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Novela zákona o ochranných známkách

Návrh souhrnné novely, kterou se mění zákon o ochranných známkách[1], zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví[2] a související právní předpisy (sněmovní tisk 168), byl ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 10. 2018 00:07:00 - Eprvo.cz)

Spotřebitelské úvěry a jejich aktuální trable

Právní regulace poskytování spotřebitelských úvěrů platí v různých podobách už dlouhou řadu let. Nebudeme si nic nalhávat - tou největší změnou byly v posledních letech „licence...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 10. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <3> <4> <5> <6> <7> || <512>     >5>     >>

( celkem 5112 příspěvků na 512 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (0,9051)