Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <3> <4> <5> <6> <7> || <586>     >5>     >>
(celkem 5857 příspěvků na 586 stránkách)

Právní jednání podle občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích

Zákoník práce (dále ZP), který byl účinný do 31. prosince 2013, stanovil pravidla pro sjednávání nebo stanovení práv a povinností v pracovněprávních vztazích. Bylo to v podobě pr...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 8. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Povolení nezbytné cesty

Svým nálezem ze dne 17. července 2019 sp. zn. III. ÚS 2408/18 Ústavní soud zamítl ústavní stížnost proti rozhodnutím obecných soudů a přisvědčil tak výkladu Nejvyššího soudu....

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 8. 2019 00:12:00 - Eprvo.cz)

Limitace oprávnění správce při správě svěřenského fondu

Svěřenský správce je spolu se zakladatelem základním kamenem každého svěřenského fondu zřízeného dle úpravy českého občanského zákoníku.[1] Jeden z častých dotazů potenciální...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 8. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Specifika přihlašování ochranných známek do USA

Ochranná známka slouží k odlišení výrobků nebo služeb jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Bude-li mít podnikatel v úmyslu vstoupit na americký trh nebo zde již působí, o...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 8. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Stanovení náhrady za ztrátu na výdělku při péči o osobu blízkou (místo výkonu náhradního zaměstnání)

Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 4262/2018, ze dne 19. 3. 2019, řeší otázku, v jaké výši přísluší zaměstnanci, který onemocněl nemocí z povolání, nárok na náhradu za z...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 8. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Urychlené řízení (tzv. Expedited procedure) před Rozhodčím soudem při Hospodářské a Agrární komoře ČR

Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR (dále jen „Řád“) umožňuje stranám využít urychlený režim projednání věci. Tato varianta vedení sporu nen...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(2. 8. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

"Převádění" odpracovaných hodin do dalších měsíců

V praxi se lze poměrně často setkat s případy, kdy zaměstnanci vykonají práci nad rámec svého rozvrhu pracovních směn a následně se dohodnou se zaměstnavatelem, že jim tato práce nad ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(2. 8. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Daňové aspekty půjček mezi společníkem a společností

V praxi dochází často k přelévání finančních prostředků mezi společností a jejich společníky na základě aktuálních finančních potřeb. Mnohdy se tyto finanční toky formálně ř...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(2. 8. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Dokazování negativních skutečností

I negativní skutečnosti se dokazují. Byť se na tomto jednoduchém tvrzení shoduje odborná veřejnost již několik desítek let, stále zůstává značná část právnické obce v přesvědče...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(1. 8. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Uplatnění pojistné události u více pojišťoven – Vícenásobné pojištění

V současné době je možné uplatit pojistnou událost u více pojišťoven za podmínky, že je sjednáno pojištění na stejné riziko, pro stejnou dobu, a to u více pojišťoven nebo dokonce i ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(1. 8. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <3> <4> <5> <6> <7> || <586>     >5>     >>

( celkem 5857 příspěvků na 586 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,1714)