Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <3> <4> <5> <6> <7> || <526>     >5>     >>
(celkem 5260 příspěvků na 526 stránkách)

K odpovědnosti administrátora veřejné zakázky

Dne 31. 8. 2018 vydal Ústavní soud nález sp. zn. III. ÚS 3181/17 (dále jen „Nález“) ve věci, jejíž podstatou je spor o tom, zda veřejnoprávní odpovědnost zadavatele veřejné zakázky...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 12. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Lze se vyhnout povinné účasti zástupců zaměstnanců v dozorčích radách?

Již zrušený obchodní zákoník více než 20 let upravoval povinnou účast zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností. Rekodifikace soukromého práva účinná od 1. ledna 2014...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 12. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Allografní závěť a vybrané problematické otázky

Jednou z forem závěti, kterou dle občanského zákoníku může zůstavitel pořídit pro případ své smrti, je dle ust. § 1534 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 12. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Obrana spoluvlastníka proti rušení jeho práva užívat společnou věc, je-li rušitelem jiný spoluvlastník

Podle ust. § 1117 občanského zákoníku má každý spoluvlastník právo k celé věci. Toto právo je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka. Otázka jakou právní cestou s...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 12. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Neúčinnost lze vyslovit i při doručení písemnosti od soudu nikoliv fikcí, ačkoliv adresát stvrdil doručení písemnosti do vlastních rukou

I v případě, že soudní písemnost byla adresátu doručena přímo do vlastních rukou, není vyloučeno, vyložil Nejvyšší soud ČR v usnesení spis. zn. 20 Cdo 2290/2018, ze dne 1. 8. 2018, ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 12. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (48/2018) (03.12.2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 12. 2018 00:01:00 - Profiprvo - ?lnky)

Některé aspekty odpovědnosti poskytovatele služby informační společnosti ("ISP") za obsah uložených informací

Odpovědnost ISP je v současné době velice aktuální téma, zejména z důvodu stále se rozšiřujícího trendu šíření falešných zpráv nebo nedovoleného obchodování s osobními údaji....

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 11. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Okamžité zrušení pracovního poměru pro ztrátu důvěry aneb vyhrožovat zaměstnavateli se nevyplácí

Nejvyšší soud ČR v jednom ze svých nejnovějších rozhodnutí, sp. zn. 21 Cdo 1267/2018, ze dne 14. 8. 2018, řešil otázku, zda lze zaměstnanci okamžitě zrušit pracovní poměr pro zvlá...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 11. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Okamžik předání a okamžik splnění díla s vadami, které nebrání jeho užívání

Nejvyšší soud ve své nedávném rozhodnutí ze dne 22. 5. 2018, sp. zn. 32 Cdo 3458/2016 opětovně potvrdil svůj dosavadní názor z právní úpravy účinné do 31. 12. 2013, že převzetí p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 11. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

KS: Doručení rozhodnutí bez vyznačení data vhození (30.11.2018)

Nevyznačí-li doručující orgán datum vhození soudního rozhodnutí doručovaného nikoli do vlastních rukou adresáta na této písemnosti, která je vhozena do schránky adresáta (na obálce,...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 11. 2018 00:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)


<<     <1> || <3> <4> <5> <6> <7> || <526>     >5>     >>

( celkem 5260 příspěvků na 526 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,9727)