Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <3> <4> <5> <6> <7> || <620>     >5>     >>
(celkem 6198 příspěvků na 620 stránkách)

Konkurenční doložka podle Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění a konkurenční doložka dle Zákoníku práce číslo 262/2006 Sb. v platném znění.

Konkurenční doložka je upravená především v § 310 Zákoníku práce v platném znění, kde je stanoveno v odstavci 1 uvedeného paragrafu „, byla-li sjednána konkurenční doložka, kterou...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 1. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Ochrana duševního vlastnictví na internetu v případě deliktů s mezinárodním prvkem

Nabízení a prezentace služeb na internetu se s rozvojem informační společnosti stává standardem, bez něhož se málokterý podnikatel obejde. Jde přitom o poměrně jednoduchou cestu k oslov...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 1. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)

Odvolání / zpětvzetí / zrušení okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnance

Nepochybně není ničím výjimečným, že vyhrocení vztahů na pracovišti či přesvědčení zaměstnavatele o fatálním pochybení zaměstnance vyústí v momentální rozhodnutí zaměstnavat...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 1. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Rozesílání obchodních sdělení prostřednictvím třetí strany a souhlas dle GDPR

Na trhu se setkáváme se subjekty, kteří podnikatelům nabízejí službu v podobě rozesílky obchodních sdělení. Tyto subjekty velmi často využívají „subdodavatele“, kteří mnohdy nem...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 1. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Smluvní pokuta v nájemních vztazích

Současné znění zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) neumožňuje pronajímateli sjednat si s nájemcem smluvní pokutu ve smlouv...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 1. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Změna judikatury v otázce zastoupení vlastníka na shromáždění na základě plné moci

V usnesení ze dne 23.5.2012, sp. zn. 29 Cdo 3399/2010 Nejvyšší soud v poměrech právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 judikoval, že vlastník se může nechat na shromáždění vlastníků ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 1. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)

NSS: Žaloba podaná osobou z řad dotčené veřejnosti (10.01.2020)

Osoba z řad dotčené veřejnosti dle § 3 písm. i) bod 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, se může domáhat soudního přezkumu rozhodnutí správního org...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 1. 2020 00:06:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

NSS: Stanovení daňové povinnosti při směně nemovitostí (10.01.2020)

Absentuje-li v právním předpisu (zákonném opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném do 31. 10. 2016) pravidlo, kterým se určuje v případ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 1. 2020 00:05:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

NSS: Rozhodování o právech a povinnostech z poštovní smlouvy (10.01.2020)

Je-li předmětem smlouvy poskytnutí poštovní služby, jedná se vždy o poštovní smlouvu (§ 5 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách). Příslušný k rozhodnutí o právech...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 1. 2020 00:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

NSS: Přítomnost dalších osob v neveřejném jednání (10.01.2020)

Zásada neveřejnosti jednání ve správním řízení (§ 49 odst. 2 správního řádu) neznamená, že by úkonu nemohl být ze strany správního orgánu přítomen někdo jiný než úřední os...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 1. 2020 00:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)


<<     <1> || <3> <4> <5> <6> <7> || <620>     >5>     >>

( celkem 6198 příspěvků na 620 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,1661)