Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <3> <4> <5> <6> <7> || <498>     >5>     >>
(celkem 4976 příspěvků na 498 stránkách)

GDPR / Adaptační zákon versus novináři

Zatím není přijatý adaptační zákon a mnozí novináři i redakce se dotazují, zda kvůli novým pravidlům ochrany osobních údajů hrozí omezování svobody tisku....

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(2. 8. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Zájezdy ve světle novely občanského zákoníku a souvisejících předpisů

Řada z nás již letní dovolenou absolvovala, řada z nás ji má ještě před sebou. Většina z nás však ani nezaznamenala, že k 1. 7. 2018 nabyla účinnosti novela občanského zákoníku, k...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(2. 8. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Fikce uznání jakožto výjimečný procesní institut

Podle ust. § 114b odst. 1 o.s.ř. „vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, jakož i tehdy, bylo-li o věci rozhodnuto platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem nebo evr...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(1. 8. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Projektová dokumentace ke stavbě jako součást smlouvy

Právní úprava projektové dokumentace ke stavbě (dále jen „dokumentace“) je obsažena ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb[1], ve znění pozd...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(1. 8. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Běh zadávací lhůty a její konec

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dává zadavatelům možnost stanovit zadávací lhůtu, jejíž běh však nen...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 7. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Limity práva na vysvětlení – akciová společnost versus akcionář

Konflikt zájmu představenstva na hladkém a rychlém průběhu valné hromady a zájmu akcionáře být informován, resp. „vědět maximum za každou cenu“ může dle okolností způsobit paral...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 7. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (30/2018) (30.07.2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 7. 2018 01:01:00 - Profiprvo - ?lnky)

Povinnost pořadatele zájezdu poskytnout pomoc v nesnázích

Zákonem č. 111/2018 Sb. byl s účinností od 1. 7. 2018 novelizován zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 7. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Obecně závazné vyhlášky na regulaci hazardu (v roce 2017 a letech následujících)

Prakticky od okamžiku, kdy byla obcím svěřena pravomoc vydávat v samostatné pů-sobnosti obecně závazné vyhlášky na regulaci záležitostí místního veřejného pořádku, začaly jimi ob...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 7. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Unie kapitálových trhů se blíží: dalším krokem je zavedení nových kolizních pravidel pro určení rozhodného práva pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany

V březnu 2018 byl zveřejněn návrh nového nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany [2018/0044(COD)] (dále též „Náv...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 7. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <3> <4> <5> <6> <7> || <498>     >5>     >>

( celkem 4976 příspěvků na 498 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,7731)