Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <3> <4> <5> <6> <7> || <686>     >5>     >>
(celkem 6860 příspěvků na 686 stránkách)

Vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce ve světle novely zákona o obchodních korporacích

Tento článek volně navazuje na sérii příspěvků naší kanceláře zabývající se první rozsáhlou novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obcho...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(14. 9. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)

Volba konkrétního advokáta při ustanovení zástupce (12.09.2020)

Splňuje-li nemajetná osoba zákonné podmínky pro ustanovení zástupce, je třeba respektovat její rozumně odůvodněnou volbu konkrétního advokáta...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 9. 2020 23:18:00 - Profiprvo - Monitoring)

Dokazování přehráním videozáznamu (12.09.2020)

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Šámal) vyhověl ústavní stížnosti Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace, a zrušil usnesení Ne...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 9. 2020 23:12:00 - Profiprvo - Monitoring)

ÚS: Rozhodování o změně dosavadního uspořádání péče o dítě (11.09.2020)

I. Podle čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte má být předním hlediskem nejlepší zájem dítěte při jakékoli činnosti, která se jej týká, tím spíše se toto hledisko uplatní v sou...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 9. 2020 01:06:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Právo na přístup k soudu a bagatelní spory (11.09.2020)

Stanoví-li zákon pro přípustnost opravného prostředku hranici odvozenou od hodnoty předmětu žaloby, nemůže být opravný prostředek odmítnut jako bagatelní, byl-li současně vyměřen s...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 9. 2020 01:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s přibráním zmocněnce (11.09.2020)

Analytická právní věta Neodůvodní-li náležitě odvolací soud svůj postup, jímž se odklonil od § 154 odst. 2 trestního řádu, a nevysvětlí-li, proč přiznanou náhradu poškozenému ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 9. 2020 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Zpětvzetí žaloby po vyhlášení rozhodnutí odvolacího soudu (11.09.2020)

Dojde-li ke zpětvzetí žaloby až po vyhlášení (vydání) rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, je soud prvního stupně příslušný k rozhodnutí o tom, zda s ohledem na zpětvzetí m...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 9. 2020 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Nařízení obce Provodov o stavební uzávěře (11.09.2020)

Bez zákonného zmocnění nemohla obec Provodov platně vydat nařízení o stavební uzávěře; učinila-li tak, jednala ultra vires, což je podle § 70 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 9. 2020 01:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Zajištění nemovitých věcí v trestním řízení (11.09.2020)

Napadené rozhodnutí jako forma soudní kontroly zásahu do majetku stěžovatelky nemůže z ústavního pohledu obstát v situaci, kdy zajištění nemovitých věcí stěžovatelky trvá více ne...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 9. 2020 01:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

Úprava pravidla „must carry“ podle evropského kodexu pro elektronické komunikace

Evropský parlament a Rada Evropské unie schválily ke konci roku 2018 dva právní předpisy, které mají dopad v oblasti elektronických komunikací a současně převzatého vysílání. Obě evr...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(11. 9. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <3> <4> <5> <6> <7> || <686>     >5>     >>

( celkem 6860 příspěvků na 686 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,309)