Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <3> <4> <5> <6> <7> || <597>     >5>     >>
(celkem 5969 příspěvků na 597 stránkách)

Na co se ÚOOÚ zaměřil v kontrolách za první pololetí 2019?

JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D., vedoucí praxe IT práva a litigací Kinstellar a vyučující Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(27. 9. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Pozadí regulace obchodování zasvěcených osob

Přestože v současné době je regulace obchodování zasvěcených osob (dále jen „insider dealing“) brána jako samozřejmost, ne vždy tomu tak bylo. První regulace insider dealingu se v Ev...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(26. 9. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Pozměněný návrh zákona o hromadných žalobách čeká již ve vládě na schválení

Dne 29. července 2019 předložilo Ministerstvo spravedlnosti vládě k projednání aktualizovaný návrh zákona o hromadných žalobách, kdy do původně navrhovaného znění zahrnulo několik n...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(26. 9. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Svěřenské fondy ve světle insolvenční regulace – neúčinnost vyčlenění majetku

Vzhledem k rostoucí popularitě svěřenských fondů vzniká stále větší poptávka po kvalitním nastavení parametrů svěřenských fondů, tak aby mohly řádně sloužit k účelu, jež zakl...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(25. 9. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Závazné strategické pokyny valné hromady

Ve svém čerstvě publikovaném rozsudku ze dne 11. září 2019, sp. zn. 31 Cdo 1993/2019, postavil Nejvyšší soud najisto, že stanovy akciové společnosti mohou rozhodování o strategickém ř...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(25. 9. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Sjednaná inflační doložka zásadně vylučuje zvyšování nájemného z bytu soudní cestou postupem dle § 2249 o. z.

Podle ust. § 2249 o. z., se může pronajímatel domáhat zvýšení nájemného soudem, avšak jen tehdy, jestliže se s nájemcem nedohodl o změnách nájemného jinak, a proto právo domáhat se ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(25. 9. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Kdy se nevydává bezdůvodné obohacení, které dlužník získal splněním jeho dluhu třetí osobou?

Jednou z „tradičních“ skutkových podstat bezdůvodného obohacení je splnění cizího dluhu. Majetkový prospěch obohaceného nespočívá v tom, že by získal plnění a tím by se jeho ma...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 9. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Konsorciální spolupráce ve veřejných zakázkách z pohledu soutěžního práva

Jedním z nejzávažnějších porušení soutěžního práva jsou zakázané dohody soutěžitelů neboli kartely. Jejich zákaz je obsažen v § 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářsk...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 9. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Robot na pracovišti: úspora nákladů zaměstnavatele nebo odpovědnostní břemeno?

Pokud se podnikatel rozhodne užívat na pracovišti robota, neměl by se tento podnikatel na používání robota na pracovišti dívat pouze z pohledu případné ekonomické výhodnosti. Podnikatel...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 9. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (38/2019) (23.09.2019)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(23. 9. 2019 01:01:00 - Profiprvo - ?lnky)


<<     <1> || <3> <4> <5> <6> <7> || <597>     >5>     >>

( celkem 5969 příspěvků na 597 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,1392)