Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <3> <4> <5> <6> <7> || <636>     >5>     >>
(celkem 6354 příspěvků na 636 stránkách)

Jak ideálně nastavit zadávací podmínky pro změnu dodavatele

Zadavatel si může v souladu s ust. § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhradit změnu dodavatele ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 3. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

10 otázek pro ... Jana Kyselu

prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. je profesorem ústavního práva a státovědy, na pražské právnické fakultě vede katedru politologie a sociologie, působí také jako tajemník Stálé komis...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 3. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Vybrané otázky rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů kapitálové společnosti s ohledem na novelu ZOK

Jedním ze základních práv společníka kapitálové obchodní společnosti je právo podílet se na zisku společnosti. Aby mohlo být toto právo realizováno, musí být splněny nezbytné podm...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 3. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Jak pro případ rozvodu uzavřít universálně použitelnou smlouvu o vypořádání společného jmění manželů

I přes mírný pokles se rozvodovost v ČR stále blíží 50 %. Nikoliv nezbytnou, ale obvyklou součástí procesu rozvodu nebo jeho následkem je vypořádání společného jmění manželů. ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 3. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)

Aplikace nesprávního právního předpisu, na posuzovanou věc nedopadajícího

V souvislosti s neustále se zvyšujícím počtem právních předpisů, tvořících (nejen) český právní řád, a s tím spojenou náročností řádné orientace v systému práva, dochází j...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 3. 2020 10:11:00 - Eprvo.cz)

Povinnost uvést v rámcové dohodě maximální možné množství následně poptávaného plnění?

Evropský soudní dvůr („ESD“) vydal na konci roku 2018 rozhodnutí ve věci Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust et Coopservice (C-216/07, „Rozhodnutí“), ze kteréh...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 3. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Souhlas společníka s rozhodnutím valné hromady mimo zasedání v novele ZOK

Nedávno schválená novela zákona o obchodních korporacích přináší mimo jiné změnu v právní úpravě dodatečného výkonu hlasovacího práva společníka nepřítomného na jednaní valn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 3. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Souběh okamžitého zrušení pracovního poměru a výpovědi, aneb za jakých podmínek je možné rozvázat pracovní poměr vícero způsoby?

Nejvyšší soud vydal dne 11. 12. 2019 rozsudek, sp. zn. 21 Cdo 3541/2019, v němž se vyjádřil k podmínkám, za nichž může zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr současně...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 3. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

COVID-19 a plnění smluvních závazků. Co dělat, když vám mimořádné opatření zrušilo zaplacenou akci?

Epidemie onemocnění COVID-19 a opatření, která za účelem zamezení šíření tzv. koronaviru přijímají české úřady, komplikují či přímo znemožňují pořádání větších akcí. ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 3. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)

Nová úprava odpovědnosti členů statutárního orgánu při úpadku obchodní korporace

Dne 13 2. 2020 byl vyhlášen ve sbírce zákonů pod č. 33/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon o obchodních korporacích (sněmovní tisk č. 207). [1] Tato novela významným způsobem rozš...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 3. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <3> <4> <5> <6> <7> || <636>     >5>     >>

( celkem 6354 příspěvků na 636 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,4279)