Logo

Přihlášení - email: heslo:
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <3> <4> <5> <6> <7> || <63>     >5>     >>
(celkem 624 příspěvků na 63 stránkách)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (45/2020) (09.11.2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(9. 11. 2020 00:01:00 - Profiprvo - ?lnky)

Správa vlastního majetku soudce (07.11.2020)

Kárný senát rozhodl o dvou kárných žalobách na soudce Okresního soudu v Mělníku...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 11. 2020 12:11:00 - Profiprvo - Monitoring)

Ke kolizi povinnosti mlčenlivosti s právem na obhajobu (07.11.2020)

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk) zamítl ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Brně, rozsudku Krajského soudu v Ostravě a usnesení Nejvyššího sou...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 11. 2020 12:03:00 - Profiprvo - Monitoring)

ZMPS: Potřebujeme rekodifikaci rekodifikace?

Význam legislativního počinu známého jako tzv. rekodifikace soukromého práva, tedy společné přijetí zákonů, které ve své podstatě zcela změnily pojetí českého soukromého práva, s...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 11. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Stanovení místní příslušnosti soudu při svěření dětí do společné péče rodičů

Správné stanovení místní příslušnosti soudu je základním předpokladem vedení soudního řízení a v soudní praxi by určení místní příslušnosti nemělo činit soudům ani advokát...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 11. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Sekundární viktimizace obětí trestných činů a jak jí předcházet

V roce 2013 vstoupil v platnost zákon č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (dále též „zákon o obětech trestných činů“). Přestože pojem oběť tr...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 11. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

ÚS: Nepřiměřeně dlouhé trvání předběžného opatření (06.11.2020)

S ohledem na samotnou povahu procesního institutu předběžného opatření Ústavní soud s postupným plynutím času hodnotí kritičtěji jeho další trvání. Jestliže totiž na počátku ř...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 11. 2020 00:06:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Neudělení státního občanství z důvodu bezpečnosti státu (06.11.2020)

Analytická právní věta Byť v případě řízení o žádosti o udělení státního občanství neexistuje základní právo na jeho nabytí („právo na výsledek“), plyne z čl. 36 odst. 1...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 11. 2020 00:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Objasnění tzv. předsudečné pohnutky trestného činu (06.11.2020)

1. Právo na účinné vyšetřování v souvislosti se zásahem do fyzické integrity jednotlivce je odvozováno od práva na život zaručeného čl. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 11. 2020 00:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Nezohlednění doplnění blanketní stížnosti (06.11.2020)

O porušení práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod jde i tehdy, vybočuje-li procesní postup soudu ze zákonných pravidel, jež řízení před ním upr...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 11. 2020 00:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)


<<     <1> || <3> <4> <5> <6> <7> || <63>     >5>     >>

( celkem 624 příspěvků na 63 stránkách )

Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (0,1526)