Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <5<     <1> || <4> <5> <6> <7> <8> || <572>     >5>     >>
(celkem 5713 příspěvků na 572 stránkách)

Smlouva o vývoji webových stránek

Ve své praxi se nezřídka setkáváme s požadavkem na přípravu smlouvy ošetřující vývoj webových stránek na zakázku dle požadavků objednatele. Vzhledem k tomu, že takový vývoj se neo...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 5. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Jak se připravit na daňovou kontrolu z finančního úřadu

Pokud má daňový subjekt konkrétní poznatky o blížící se daňové kontrole, např. prostřednictvím neformálního telefonního hovoru s pracovníkem finančního úřadu o úmyslu zahájit d...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 5. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti při nezaměstnanosti nikoliv v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání

Nejvyšší soud řešil v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 4131/2018, ze dne 29. 1. 2019, otázku, jaký význam z hlediska stanovení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti zam...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 5. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Nespoutaný blockchain nebo virtuální El Dorado neomezených možností. Kolizně-právní kontext

Fenomén blockchainu je často vnímán jako prvek spíše antagonistický vůči současnému konceptu společenské smlouvy, zejména v kontextu pilířových vztahů mezi státem a jeho občany.[1]...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(23. 5. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Jak je důležité býti v SKD

Zasvěcený „zakázkář“, ať už na straně dodavatele či zadavatele, jistě pochopil, že předmětem článku není politická strana, nýbrž Seznam kvalifikovaných dodavatelů (dále jen ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(23. 5. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Zásadní změna v rozdělování zisku u akciové společnosti

Dle usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 3885/2017 ze dne 27. března 2019 („Usnesení“) může s účinností od 1. 1. 2014 řádná účetní závěrka zpracovaná za předchozí účetn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(23. 5. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Základní zásady daňového řízení

Správce daně a daňový subjekt by měli dodržovat základní zásady ukotvené v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ“). Tyto zásady by měli určovat jisté mantinely, k...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(23. 5. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Absence zákonné povinnosti mlčenlivosti

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, nabyl účinnosti v závěru dubna letošního roku a v mnoha článcích a odborných příspěvcích již bylo popsáno...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 5. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Nejvyšší soud k otázce odměny exekutora

Tento příspěvek se zabývá náhradou nákladů exekuce v rozsahu odměny a hotových výdajů v případě, že po zahájení exekuce bylo zahájeno insolvenční řízení, avšak soudní exekuto...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 5. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Získávání informací správcem daně v rámci vyhledávací činnosti

Jedním z postupů při správě daní, který je zakotvený v daňovém řádu, je vyhledávací činnost, v rámci které správce daně vyhledává důkazní prostředky a zjišťuje plnění daňo...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 5. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)


<<     <5<     <1> || <4> <5> <6> <7> <8> || <572>     >5>     >>

( celkem 5713 příspěvků na 572 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,0822)