Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <5<     <1> || <4> <5> <6> <7> <8> || <525>     >5>     >>
(celkem 5245 příspěvků na 525 stránkách)

Relativní neúčinnost (odporovatelnost) právních jednání zkracujících věřitele a výhrada práva dovolat se relativní neúčinnosti - další účelné nástroje pro vymožení pohledávky

V příspěvku se budu zabývat relativní neúčinností a podrobněji se zaměřím na Výhradu dovolání se relativní neúčinnosti ve smyslu ust. § 593 NOZ, a to jak z pohledu teorie, tak prakt...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(23. 11. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Změny parametrů nemocenského pojištění zaměstnanců od 1. 1. 2019

K 1. lednu 2019 dochází k pravidelné valorizaci redukčních hranic vyměřovacího základu, z něhož se nemocenské dávky (resp. v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti či karant...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(23. 11. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Výzvy a milníky nařízení eIDAS

Ačkoli nařízení eIDAS vstoupilo v platnost již k 1. červenci 2016, nejsou jím stanovené cíle a záměry ani zdaleka naplněny a představa fungujícího on-line prostředí v rámci Evropské...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(23. 11. 2018 00:07:00 - Eprvo.cz)

Zisk náš vezdejší dej nám dnes aneb dividendové shares

Podle § 276 odst. 3 z. o. k. platí, že: „S akciemi se zvláštními právy může být spojen zejména rozdílný, pevný nebo podřízený podíl na zisku..“ Podle § 348 odst. 1 z. o. k. plat...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 11. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Právní postavení osoby zúčastněné na řízení dle soudního řádu správního

Vedle účastníků řízení před správním orgánem mohou být (a v praxi také bývají) dotčeny na svých právech i další osoby, často s protichůdnými zájmy, a to jak vydáním, tak nevy...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 11. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

"Prospektová" Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Jak jsme informovali čtenáře serveru epravo.cz již v březnu tohoto roku[1], má být od 21. 7. 2019 v celé Evropské unii aplikováno nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/11...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(21. 11. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

„Sousedský“ spor o hranici mezi pozemky

Jakkoliv jsou vlastnická práva ke všem pozemkům evidována prostřednictvím veřejného, každému přístupného, seznamu - katastru nemovitostí - v podobě parcelní evidence, není tímto v ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(21. 11. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Velká novela stavebního zákona v praxi

Dne 1. 1. 2018 nabyla účinnosti velká novela zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Přestože byl od doby účinnosti stavební zákon do dnešního dne novelizov...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 11. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Omezení práva na svobodnou volbu povolání - konkurenční doložka

„Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.“ Právo na svobodnou volbu povolání garantuje čl. 26...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 11. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Hranice mezi odpovědností soudce a znalce

,,Ze všech soudců je znalec nejshovívavější." je výrok německého básníka a filosofa Friedricha Schillera z druhé poloviny 18. století a představuje metaforicky i odpověď na otázku, pr...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 11. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)


<<     <5<     <1> || <4> <5> <6> <7> <8> || <525>     >5>     >>

( celkem 5245 příspěvků na 525 stránkách )






Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (0,9631)