Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <5<     <1> || <4> <5> <6> <7> <8> || <498>     >5>     >>
(celkem 4976 příspěvků na 498 stránkách)

Prorogační doložka a soudní praxe

Prorogační doložka je dle § 89a o.s.ř. dohodou podnikatelů o místní příslušnosti soudu prvního stupně ve věcech vyplývajících z jejich podnikatelské činnosti, ledaže zákon stanov...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(27. 7. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Práva Energetického regulačního úřadu při šetření na místě v obchodních prostorách podle § 18b energetického zákona a jejich meze (Díl II.)

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“) přiznává v ust. ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(27. 7. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Neúčinnost zvýhodňujících právních úkonů – zisk jako podmínka zvýhodnění věřitele v insolvenčním řízení?

Dle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen „InsZ“) v obecné rovině platí, že zvýhodňujícím právním ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(27. 7. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Hromadné žaloby

Na počátku dubna 2018 byl Vládou projednán věcný záměr zákona o hromadných žalobách. Účelem zavedení tohoto zvláštního procesního nástroje v ČR má být zásadní úspora náklad...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(27. 7. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Účtování kryptoměn? Výzva pro účetní

Impuls pro účetní zabývat se účtováním kryptoměn daly firmy, které s nimi začaly obchodovat. V ČR je v současné době odhadem okolo 5 % společností, které kryptoměny zahrnují do sv...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(27. 7. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Reflexe rozhodnutí SDEU ve věci Achmea v dalších řízeních

Patrně celá právnická veřejnost zaznamenala rozsudek Soudního dvora Evropské unie („SDEU“) z 6. března letošního roku (C-284/16), kterým v řízení o předběžné otázce položené N...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(27. 7. 2018 00:07:00 - Eprvo.cz)

Derivátní žaloba a povinnost uhradit náhradu nákladů řízení a soudní poplatek

Ve svém předešlém článku jsem popsal možné řešení úhrady soudního poplatku při podání derivátní žaloby (v ZOK označované pojmem Společnická žaloba § 157 a násl.) za situace, ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(26. 7. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům vykonávajícím práci v zahraničí

V praxi se lze setkat s případy, kdy sjednaným místem výkonu práce či pravidelným pracovištěm je podle pracovní smlouvy místo v zahraničí. V takovém případě vyvstává otázka, zda a...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(26. 7. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Bůh stvořil Senát?

Internet je takřka bezbřehý prostor pro vyjadřování rozličných názorů. Kdyby měl jeden polemizovat se vším zveřejněným, co si kritickou reakci zaslouží, nečinil by ničeho jiného. ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(26. 7. 2018 00:07:00 - Eprvo.cz)

Dopady ePrivacy na Internet of Things

„Lepší regulace komunikačních služeb typu WhatsApp, Skype či Viber a větší bezpečí pro soukromí jejich 3,3 miliardy aktivních uživatelů“[1] - tak by mohl ve zkratce vypadat podtitu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(25. 7. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)


<<     <5<     <1> || <4> <5> <6> <7> <8> || <498>     >5>     >>

( celkem 4976 příspěvků na 498 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (0,9161)