Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <5<     <1> || <4> <5> <6> <7> <8> || <586>     >5>     >>
(celkem 5857 příspěvků na 586 stránkách)

Předsmluvní odpovědnost zadavatele při zrušení zadávacího řízení z důvodu nedostatku rozpočtových prostředků

Jednou z nejdůležitějších zásad soukromého práva je zásada, že každý subjekt by měl jednat v právním styku poctivě, která je výslovně zakotvená v ustanovení § 6 odst. 1 a 2 záko...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(1. 8. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Zastřené agenturní zaměstnávání a jeho znaky

Zastřené agenturní zaměstnávání je obecně vžité označení pro zastřené zprostředkování zaměstnání, jak je toto vymezeno v ustanovení § 5 písm. g) zákona č. 435/2004 Sb., o zam...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 7. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Kdo bude moci podat hromadnou žalobu?

V předchozím článku jsme Vás upozornili na blížící se nástup hromadných žalob do českého právního řádu, nyní si stručně vymezíme, kdo konkrétně bude k podání hromadné žalob...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 7. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Meze vzájemného předkupního práva vlastníka pozemku a stavby

Nový občanský zákoník v rámci (opětovného) zavedení zásady superficies solo cedit, tedy že povrch ustupuje půdě, resp. stavba je součástí pozemku, zavedl i vzájemné předkupní práv...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 7. 2019 00:11:00 - Eprvo.cz)

Lze abstinencí spáchat přečin opilství?

Ano, lze, byť by se někomu taková odpověď mohla zdát podivná. ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 7. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Registrovat či nikoli?

Možnosti ochrany neregistrovaného označení...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 7. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Převod části závodu a nutnost souhlasu valné hromady

Nejvyšší soud se ve svém rozsudku sp. zn. 27 Cdo 2645/2018 ze dne 29. 5. 2019 vyjádřil k otázce převodu části závodu a nutnosti souhlasu valné hromady podle § 190 odst. 2 písm. i) zákon...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 7. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

10 otázek pro ...Markétu Deimelovou

Markéta Deimelová, partnerka Taylor Wessing Česká republika a evropská usazená advokátka v Rakousku, působí jako rozhodce či zástupce stran v rozhodčích sporech národních i mezinárodn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 7. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Monitoring činností zaměstnanců ze strany zaměstnavatele (2. část)

V části první tohoto článku jsme se zaměřili na dvě základní možnosti monitoringu zaměstnanců, kterými jsou monitoring elektronické komunikace a monitoring aktivity zaměstnanců na int...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 7. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Fúze sloučením právnických osob rozdílných právních forem bez zákonného zmocnění

V usnesení sp. zn. 14 Cmo 62/2019, ze dne 24. 4 2019 se Vrchní soud v Praze zabýval přípustností fúze sloučením právnických osob rozdílných právních forem bez zákonného zmocnění, a ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 7. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)


<<     <5<     <1> || <4> <5> <6> <7> <8> || <586>     >5>     >>

( celkem 5857 příspěvků na 586 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,0486)