Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <5<     <1> || <4> <5> <6> <7> <8> || <512>     >5>     >>
(celkem 5112 příspěvků na 512 stránkách)

Zveřejňování osobních údajů v rozhodnutích vyvěšených na úřední desce

Každá vysoká škola doručuje studentům rozhodnutí, která vydává, a v případě, že se nepodaří rozhodnutí doručit na adresu studenta, nebo prostřednictvím informačního systému, je ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 10. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Prokazování bezúhonnosti ve světle GDPR

Jedním z častých požadavků zaměstnavatele při přijímání nových zaměstnanců bývá i žádost o doložení bezúhonnosti uchazeče o zaměstnání. Nezřídka je však doložení bezúhon...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 10. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Embedovaný odkaz ve světle nové rozhodovací praxe

Dne 7. srpna přibyl do copyrightového světa nový a poměrně dlouho očekávaný rozsudek Soudního dvora Evropské unie („SDEU“) sp. zn. C-161/17 v řízení Land Nordrhein-Westfalen proti Di...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(2. 10. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Posudková péče a její úskalí ve světle aktuální právní úpravy

Ve své praxi při práci s lékaři, zejména v ambulantní sféře se v poslední době často setkávám s otázkou problematiky posudkové činnosti lékařů, jak se k ní stavět ve světle nov...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(2. 10. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Nové podmínky Evropské unie v oblasti nakládání s odpady

Evropská unie se pouští do přísnějšího boje s odpady. Proto byla přijata řada právních předpisů, které se týkají právního rámce pro nakládání s odpady a obaly, a dne 14. června...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(2. 10. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

K délce trvání pracovního poměru ředitelů škol a školských zařízení

Tento příspěvek se zabývá otázkou úpravy trvání pracovního poměru ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, která v roce 2015 pro...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(1. 10. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Správa majetku ve společném jmění manželů v režimu založeném rozhodnutím soudu dle ustanovení § 728 zákona č. 89/2012 Sb. OZ v platném znění

Uvedené ustanovení v dosavadní úpravě Občanského zákoníku (dále jen „OZ“) či bývalého zákona o rodině scházelo. Jedná se o správu majetku ve společném jmění manželů (dále...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(1. 10. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Kdy se v nepřetržitých provozech uplatňuje placená přiměřená doba na oddech a jídlo místo neplacené přestávky na jídlo a oddech?

Zaměstnanci, jenž vykonává práce, které (prokazatelně) nemohou být přerušeny, a proto mu nemůže být poskytnuta řádná přestávka v práci na jídlo a oddech za podmínek stanovených z...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(1. 10. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce za r. 2018 - část 2.

S ohledem na rychle se vyvíjející pracovně-právní judikaturu řešící naléhavé otázky praxe, jakož i zrychlení publikace vybraných judikátů ve sbírce judikatury NS, nebudeme s informa...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(27. 9. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Co by se mělo zlepšit v resortu ministerstva spravedlnosti?

Jak známo, po různých substandardních personálních turbulencích se novým ministrem spravedlnosti nakonec stal zkušený právník JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. Jmenovaný se rovněž stal ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(27. 9. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)


<<     <5<     <1> || <4> <5> <6> <7> <8> || <512>     >5>     >>

( celkem 5112 příspěvků na 512 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (0,9414)