Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <5<     <1> || <4> <5> <6> <7> <8> || <664>     >5>     >>
(celkem 6638 příspěvků na 664 stránkách)

K nároku podnikatelů na náhradu škody způsobenou opatřeními státu proti pandemii COVID-19 (2. část)

V první části naší úvahy jsme se zaměřili na dvojkolejnost možné reakce státu na masivní výskyt nakažlivých nemocí a také na nedávnou judikaturu „nastavující zrcadlo“ konkrétn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 6. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Co se stane s neaktivními obchodními korporacemi po účinnosti novely korporátního práva?

Jedním z aktuálně diskutovaných témat souvisejících s přijetím novely korporátního práva je otázka nově upraveného postupu zrušení tzv. neaktivních obchodních korporací bez nutnost...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 6. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Návrat na pracoviště

Restrikce způsobené vládními opatřeními na ochranu proti onemocnění COVID-19 se v posledních dnech razantně uvolnila. Zaměstnavatelé nyní řeší, zda povolat své zaměstnance zpět na p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 6. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Nouzový stav a pandemie COVID-19 jako přitěžující okolnost a okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby

Vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií COVID-19 vyvolává řadu otázek i v oblasti trestního práva hmotného. Pojďme se v souvislosti s tím blíže podívat na některá ustanov...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 6. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Jaké změny přinese dlouho očekávaná novela zákoníku práce?

Vláda schválila dne 16.12.2019 rozsáhlou novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. V rámci legislativního procesu je návrh evidován jako sněmovní tisk č. 689. Aktuálně poslaneck...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 6. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Digitalizací ke zvýšení efektivity a snížení nákladů (nejen) v době COVID-19

Kvůli mimořádné situaci spojené s koronavirovou pandemií jsme byli všichni nuceni využít technologie v dosud nepoznaném rozměru, vyzkoušet si vzdálenou spolupráci a přemýšlet nad mož...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 6. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Odpovědnost jednatele za škodu způsobenou nezákonným svoláním valné hromady

V rozsudku sp. zn. 5 Cmo 38/2020, ze dne 31. 3. 2020 se Vrchní soud v Olomouci zabýval zajímavou korporační otázkou, a to sice, zdali je jednatel povinen obchodní korporaci nahradit škodu způ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 6. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)

Německé soudy zaujaly zamítavý postoj vůči kolektivnímu vymáhání nároků

V uplynulých měsících byla v Německu vydána dvě zásadní rozhodnutí, ve kterých německé soudy projevily svůj negativní postoj ke kolektivnímu vymáhání nároků na náhradu škody. V ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 6. 2020 00:03:00 - Eprvo.cz)

K osobní působnosti právní úpravy kybernetické bezpečnosti

Pokusíme se vymezit okruh subjektů, na které dopadají povinnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKB“), a to ve vz...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 6. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Pálení vlajky – aspekt svobody projevu nebo hanobení státního symbolu?

O Svobodě projevu je obecně napsáno mnoho, méně však podrobněji o některých částečně opomíjených aspektech svobody projevu. Jsou to mimo jiné nonverbální projevy, jako je pálení vl...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 6. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)


<<     <5<     <1> || <4> <5> <6> <7> <8> || <664>     >5>     >>

( celkem 6638 příspěvků na 664 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,3665)