Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <5<     <1> || <4> <5> <6> <7> <8> || <620>     >5>     >>
(celkem 6198 příspěvků na 620 stránkách)

NSS: Povolení změny stavby před dokončením zjednodušenou formou (10.01.2020)

I. V řízení o žalobě proti podmíněnému rozhodnutí správního orgánu soud zohlední k žalobní námitce zrušení nebo změnu podmiňujícího rozhodnutí správního orgánu, přestože ke...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 1. 2020 00:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

NSS: Ubytovací a stravovací služby v ambulantní zdravotní péči (10.01.2020)

Ubytovací a stravovací služby poskytované v souvislosti s ambulantní zdravotní péčí nelze považovat za služby úzce související s poskytovanou zdravotní službou podle § 51 odst. 1 pís...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(10. 1. 2020 00:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

Konec tzv. zákonné záruky se blíží

Ministerstvo spravedlnosti v současné době připravuje návrh novely občanského zákoníku,[1] jejímž primárním cílem je zapracování dvou směrnic Evropské unie[2] týkajících se spotř...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(9. 1. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Neúčinnost právních úkonů

V rozsudku č.j. 21 ICdo 61/2018 Nejvyšší soud ČR rozhodoval o žalobě insolvenčního správce, kterou se domáhal určení, že pracovní smlouvy a dodatek k nim uzavřené mezi dlužníkem jak...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(9. 1. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Ústavní soud k ochraně spotřebitele u smluv uzavíraných na dálku aneb pozoruhodný nález v bagatelní věci

Dne 14.11.2019 vyhlásil Ústavní soud nález ze dne 5.11.2019, sp.zn. II. ÚS 2778/19, kterým vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelky ve věci, kterou lze pracovně nazvat „kauza odřeného...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(9. 1. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Intenzita porušení pracovních povinností zaměstnance bankovní instituce

V nedávném rozhodnutí ze dne 31. 7. 2019, sp. zn. 21 Cdo 497/2019, se Nejvyšší soud zabýval intenzitou porušení pracovních povinností zaměstnance bankovní instituce jakožto předpokladem...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(9. 1. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)

Ústavní soud k výkladu možností zaměstnavatele při hodnocení odborných znalostí svého zaměstnance pro účely výpovědi dle § 52 písm. f) zákoníku práce

Tento článek reaguje na aktuální usnesení Ústavního soudu České republiky (dále jen „Ústavní soud“) vydané dne 6. 11. 2019 pod sp. zn. II. ÚS 1316/19. Zároveň navazuje na můj čl...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(8. 1. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Pohledávky státu z titulu opravy DPH v insolvenčním řízení

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ČR (dále jen „NSS“) usnesením ze dne 16.07.2019 rozhodl o otázce výkladu šestiměsíčního časového testu uvedeného v § 44 odst. 1 z...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(8. 1. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Limity krácení dovolené pro neomluvenou absenci a kumulace sankcí – souběh s okamžitým zrušením pracovního poměru

Nejvyšší soud ČR připomenul ve svém nedávném rozhodnutí zákonné limity krácení dovolené za neomluvenou absenci, a to jednak zásadu, že dovolená za určitý kalendářní rok se krát...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(8. 1. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)

Úroky z prodlení i u náhrady nemajetkové újmy

Těsně před Vánoci, dne 19. 12. 2019, vyhlásil Ústavní soud nález prolamující ustálenou judikaturu obecných soudů týkající se úroků z prodlení u náhrady nemajetkové újmy. Nejprve ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 1. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)


<<     <5<     <1> || <4> <5> <6> <7> <8> || <620>     >5>     >>

( celkem 6198 příspěvků na 620 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,3507)