Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <5<     <1> || <4> <5> <6> <7> <8> || <541>     >5>     >>
(celkem 5404 příspěvků na 541 stránkách)

Co vše musí obsahovat konkurenční doložka sjednaná se statutárem aneb jak vykládat novou právní úpravu ve vztahu k náležitostem konkurenční doložky

Od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku [1] sjednávají mnohé společnosti se svými statutáry ve smlouvách o výkonu funkce konkurenční doložky dle ust. § 2975 občanského zá...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(28. 1. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Nejlepší zájem dítěte při rozhodování o pěstounské péči (26.01.2019)

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelů a zrušil napadený rozsudek Krajského soudu v Brně, kterým byla nezletil...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(26. 1. 2019 23:28:00 - Profiprvo - Monitoring)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (4/2019) (26.01.2019)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(26. 1. 2019 22:59:00 - Profiprvo - ?lnky)

Sjednání informačních povinností dlužníka v úvěrové smlouvě a riziko zvýhodnění věřitele předčasným splacením dluhu v kontextu insolvenčního zákona

Jedním z obvyklých ujednání v úvěrových smlouvách bývá povinnost dlužníka pravidelně informovat věřitele o své hospodářské situaci, a to předkládáním účetních výkazů či ji...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(25. 1. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Přijetí zákona o zpracování osobních údajů se blíží ke zdárnému konci

Poslanecká sněmovna dne 5. prosince 2018 schválila návrh zákona o zpracování osobních údajů a doprovodného zákona provádějícího změny v souvisejících předpisech. Nutno podotknout, ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(25. 1. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Kontroly překompenzace v návrhu novely ZPOZE

Řešení překompenzace provozní podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a zavedení jejích kontrolních mechanismů je jeden z hlavních cílů očekávané novely zákona o po...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 1. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Akciová společnost má povinnost archivovat údaje vymazané ze seznamu akcionářů

Údaje zapsané v seznamu akcionářů nejsou takto konzervovány jednou pro vždy. Je zřejmé, že v průběhu času bude docházet z nejrůznějších důvodů k jejich změnám (akcionář se kup...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(24. 1. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Promlčení nároku na náhradu nemajetkové újmy v případě nezákonného trestního stíhání a dobré mravy

Listina základních práv a svobod ve svém článku 36 odst. 3 zakotvuje každému právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím orgánu veřejné moci. Jedním z případů, p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(23. 1. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Souběh funkcí a přípustnost podřízení tohoto vztahu zákoníku práce se netýká jen obchodních korporací a platí i po 1. 1. 2014, rozhodl nově Nejvyšší soud

Možnost podřídit vztah mezi členem statutárního orgánu a obchodní korporací režimu zákoníku práce Nejvyšší soud dovodil v rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního ko...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(23. 1. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Problematika příspěvku na péči rodičům dětí postižených cystickou fibrózou

Příspěvek na péči je v obecné rovině určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vyžadují pomoc jiné osoby při zvládání tzv. základních životních ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 1. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)


<<     <5<     <1> || <4> <5> <6> <7> <8> || <541>     >5>     >>

( celkem 5404 příspěvků na 541 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (0,9919)