Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <5<     <1> || <4> <5> <6> <7> <8> || <472>     >5>     >>
(celkem 4712 příspěvků na 472 stránkách)

NSS: Okamžik podání zásilky k poštovní přepravě (06.04.2018)

Den elektronické objednávky služby DopisOnline přes webovou stránku https://online.postservis.cz není okamžikem podání zásilky k poštovní přepravě ve smyslu § 40 odst. 1 písm. d) sprá...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 4. 2018 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

NSS: Zahájení daňové kontroly (06.04.2018)

Daňovou kontrolu může u daňového subjektu zahájit v rámci vybrané působnosti podle § 10 odst. 4 ve spojení s § 8 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 4. 2018 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

NSS: Forma tiskopisu daňového přiznání (06.04.2018)

Podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty učiněné v období do 31. 12. 2014 prostřednictvím datové zprávy, jejíž součástí byla elektronická forma tiskopisu vydaného Mini...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 4. 2018 01:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

NSS: Lhůta pro podání kárného návrhu podle zák. o auditorech (06.04.2018)

Kárný návrh podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, musí být podán v subjektivní lhůtě 1 roku dle § 25 odst. 5 tohoto zákona. (Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 4. 2018 01:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

Převoditelnost dotačního titulu a přeměny obchodních korporací

Dotace či návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu obchodní společnosti podléhá zvláštnímu režimu nejen ve smyslu nakládání s konkrétně získaným aktivem, monitoringem a d...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 4. 2018 00:19:00 - Eprvo.cz)

Zápis do obchodního rejstříku na základě cizozemského notářského zápisu

Vrchní soud v Praze v usnesení ze dne 20. 12. 2017, sp. zn. 7 Cmo 257/2016 judikoval, že notářským zápisem ve smyslu § 776 odst. 2 z . o. k. je pouze notářský zápis pořízený podle česk...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 4. 2018 00:06:00 - Eprvo.cz)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (13/2018) (05.04.2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 4. 2018 23:30:00 - Profiprvo - ?lnky)

Návrh na zrušení opatření obecné povahy ve světle aktuální judikatury

Je tomu již více než deset let co byl do českého právního řádu zaveden po vzoru německého a švýcarského právního řádu institut opatření obecné povahy. Úpravu tohoto správního a...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 4. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Nařízení o řešení neoprávněného zeměpisného blokování aneb konec geoblockingu v EU?

Stává se čím dál tím běžnější praxí, že obchodníci odmítají zákazníkům prodat své zboží či služby z důvodu, že mají bydliště či sídlo v jiném členském státě. Někte...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 4. 2018 00:15:00 - Eprvo.cz)

Neoznámení termínu pohřbu jako neoprávněný zásah do osobnostních práv

„Žít a umřít před zrcadlem", řekl Baudelaire. Nevěnuje se však dostatečná pozornost onomu „a umřít“. Žít, na to jsou všichni připraveni. Ale stát se pánem své smrti, to není ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 4. 2018 00:06:00 - Eprvo.cz)


<<     <5<     <1> || <4> <5> <6> <7> <8> || <472>     >5>     >>

( celkem 4712 příspěvků na 472 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (0,8611)