Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <5<     <1> || <4> <5> <6> <7> <8> || <485>     >5>     >>
(celkem 4841 příspěvků na 485 stránkách)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (21/2018) (29.05.2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 5. 2018 23:23:00 - Profiprvo - ?lnky)

Může mít zaměstnanec nárok na odstupné, když dá sám výpověď z pracovního poměru?

Nejvyšší soud se v jednom ze svých nedávných rozhodnutí, sp. zn. 21 Cdo 5825/2016 ze dne 30. ledna 2018, vyjádřil k otázce, zda zaměstnavatel musí dát zaměstnanci výpověď dle § 52 p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 5. 2018 00:12:00 - Eprvo.cz)

ICO a KYC v české právní úpravě

Obchodování s virtuálními měnami a s tím spojené vydávání nových alternativních mincí digitální měny (tzn. ICO – primární nabídka mincí z anglického „initial coin offering“)...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 5. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Vznik nových závazků dlužníka jako důvod pro zrušení schváleného oddlužení

Insolvenční řízení je zvláštní soudní řízení, jehož účelem je uspořádání majetkových poměrů mezi věřiteli a dlužníkem. Předmětem insolvenčního řízení pak je dlužník...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(28. 5. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Pronájem nemovitostí se souběžným sjednáním povinnosti nájemce provést stavební práce výměnou za snížení nájemného z perspektivy zákona o zadávání veřejných zakázek

V praxi se lze často setkat s případy, kdy součástí nájemní smlouvy pozemků je také povinnost nájemce provést určitou činnost (např. demolici objektu na pozemku se nacházející) vým...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(28. 5. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Možnosti obrany proti pracovnělékařskému posudku o zdravotní způsobilosti. Platnost a neplatnost výpovědi ze zaměstnání dané zaměstnavatelem na základě takovéhoto posudku.

Utrpěli jste pracovní úraz v důsledku, čehož jste přišli o zdravotní způsobilost nadále vykonávat své zaměstnání? Byli jste u poskytovatele pracovnělékařských služeb, který Vám ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(28. 5. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

ÚS: Výše výživného a právo na svobodnou volbu povolání (25.05.2018)

Východiskem pro určení rozsahu výživného za situace, kdy tvrzená změna majetkových poměrů povinného neovlivnila jeho schopnost platit výživné v nadprůměrných částkách – a jde o ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(25. 5. 2018 01:05:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Lhůta pro vykonání trestu obecně prospěšných prací (25.05.2018)

V rámci plynutí zákonné lhůty k vykonání trestu obecně prospěšných prací v jiném než v nyní projednávaném trestním řízení nelze stěžovateli při rozhodování o přeměně podm...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(25. 5. 2018 01:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Výkon rodičovských práv vazebně stíhaného rodiče (25.05.2018)

I. Vazba jako zajišťovací institut zajišťuje dosažení účelu trestního řízení podle § 1 odst. 1 trestního řádu, takže její uvalení musí sloužit k tomu, aby tento účel nebyl v ro...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(25. 5. 2018 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Kasační závaznost nálezu Ústavního soudu (25.05.2018)

Vykonatelný nález Ústavního soudu je závazný pro všechny orgány i osoby včetně samotného Ústavního soudu a zakládá nepominutelnou procesní překážku věci rozhodnuté, která brání...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(25. 5. 2018 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)


<<     <5<     <1> || <4> <5> <6> <7> <8> || <485>     >5>     >>

( celkem 4841 příspěvků na 485 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (0,8934)