Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > LegislativaLimity aplikace omezující podmínky stanovené v § 90 odst. 4 správního řádu

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů[1], ve svém § 90 odst. 4 stanoví, že správní orgán zruší správní rozhodnutí napadené odvoláním (nebo rozkla...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 5. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Konkurenční doložka novou optikou Ústavního soudu

Přespříští rok tomu bude již 20 let od doby, kdy český zákonodárce poprvé v pracovněprávních předpisech normoval tzv. konkurenční doložku, která od té doby prošla značným vývoj...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 5. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Zaměstnanecké akcie v praxi

Podle § 258 odst. 1 z. o. k. platí, že: „Stanovy mohou určit, že zaměstnanci společnosti mohou nabývat její akcie nebo akcie společností s ní propojených za zvýhodněných podmínek uv...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 5. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

NSS sjednotil judikaturu ve věci odvodu za porušení dotačních pravidel

V říjnu roku 2018 publikoval autor článek pod názvem „Dojde (konečně) ke sjednocení pravidel při porušení rozpočtových pravidel?“ V článku bylo pojednáno o nejednotné judikatuře...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 5. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Vztah mezi insolvenčním řízením a správním řízením soudním pohledem recentní judikatury

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu vydal dne 10. července 2018 rozsudek č. j. 4 As 149/2017 – 121, ve kterém se věnoval vztahu insolvenčního řízení a soudního řízení s...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 5. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Prodej firmy a vybrané požadavky kupujících při předání firmy aneb „earn-out“ mechanismus

Rozhodnout se pro prodej firmy je rozhodnutím, které je „na celý život“, a zpravidla již není cesty zpět. Jde o rozhodnutí majitelů firem pro případ, kdy se z rozličných důvodů nero...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(28. 5. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Povinnost zaměstnance nastoupit do práce k výzvě zaměstnavatele i za trvání sporu o neplatnost výpovědi pro nadbytečnost

Nejvyšší soud ČR v rozsudku spis. zn. 21 Cdo 862/2018, ze dne 16. 1. 2019, řešil otázku, zda také v případě sporu o neplatnost výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnanci pro nadby...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(28. 5. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Formální náležitosti zastoupení v daňovém řízení v kontextu rozsudku Nejvyššího správního soudu, čj. 4 Afs 353/2018-37, ze dne 18. února 2019

Tento článek pojednává o zastoupení daňového subjektu během daňového řízení ve světle aktuální judikatury. Zastoupení v daňovém řízení je upraveno v Dílu 2 zákona č. 280/2009 ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(28. 5. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

10 otázek pro ... Jana Kuklíka

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. je děkanem pražské Právnické fakulty Univerzity Karlovy a významným právním historikem....

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(27. 5. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Vývoj judikatury k poskytování informací o platu zaměstnanců veřejné správy aneb „tak kolik teda bere?“

V posledních letech zaznamenala otázka ochrany osobních údajů významný vývoj. Nejen, že se o této otázce začalo živěji diskutovat, ale bylo přijato i společností stále silně rezonuj...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(27. 5. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,4161)