Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > LegislativaEvropská právní úprava ochrany těhotných zaměstnankyň před výpovědí a její soulad s propuštěním těhotné zaměstnankyně v rámci hromadného propouštění

Soudní dvůr Evropské Unie (dále jen "SDEU") se v jednom ze svých rozsudků z počátku loňského roku zabýval otázkou výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnankyni v rámci hromadného...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 2. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Když si jako akcionář nevíš s něčím rady, neváhej se zeptat dozorčí rady!

Právo na vysvětlení (§ 357 a nál. z. o. k.) patří mezi základní akcionářská práva a náleží tak každému akcionáři bez ohledu na velikost jeho podílu čili i akcionář, který vlas...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 2. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

ÚS: K dostupnosti léčivého přípravku na českém trhu (22.02.2019)

Úprava domněnky dostupnosti léčivého přípravku, o jehož nejvyšší ceně výrobce nebo úhradě bylo uzavřeno písemné ujednání, v § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veř...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 2. 2019 00:05:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Překlad trestního příkazu do cizího jazyka a jeho doručování (22.02.2019)

I. Orgány činné v trestním řízení jednají (formou tzv. jiného zásahu) v rozporu s čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 38 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, spojují...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 2. 2019 00:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Postavení ekologických spolků v řízení o správních deliktech (22.02.2019)

Analytická právní věta Je-li možné vykládat vnitrostátní právní normu více možnými způsoby, je obecný soud povinen zvolit výklad eurokonformní, případně náležitě zdůvodnit, p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 2. 2019 00:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Zákon o registru smluv (22.02.2019)

Ústavní soud dospěl k závěru, že zákon č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 2. 2019 00:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Rozhodování o náhradě nákladů řízení (22.02.2019)

1) Z práva na spravedlivý proces vyplývá zásada kontradiktornosti řízení, která vyžaduje, aby obecné soudy předtím, než rozhodnou o odvolání ohledně náhrady nákladů řízení v nep...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 2. 2019 00:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Povinnost vypořádat se s námitkami účastníků řízení (22.02.2019)

Součástí práva na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny je i právo na řádné odůvodnění soudního rozhodnutí. Proto je povinností soudů se v odůvodnění svých rozhodnutí vyp...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 2. 2019 00:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

Evidence skutečných majitelů ve světle 5. AML směrnice

Ačkoli je povinnost znát a evidovat skutečné majitele právnických osob zavedena v právním řádu České republiky teprve ode dne 1. 1. 2018, již dnes se objevuje na obzoru nová úprava týk...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(21. 2. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Reforma ochranných známek

Dne 1. ledna 2019 nabyla v plném rozsahu účinnosti novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, sama publikovaná pod číslem 286/2018 Sb. Hlavním cílem novely bylo jednak proveden...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(21. 2. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,1205)