Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > LegislativaPrávo na vysvětlení akcionáře nepřítomného na valné hromadě

Krajský soud v Brně se v rozsudku sp. zn. 50 Cm 163/2018, ze dne 4. 2. 2019 vyjádřil k dílčím otázkám týkajících se práva akcionáře na vysvětlení s tím, že podle názoru soudu prvn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(1. 4. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Jistota v zadávacím řízení ve formě bankovní záruky a možnost její autorizované konverze

Zadavatel má možnost požadovat v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) předložení jis...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 3. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Určení splatnosti dluhu konkrétním dnem v kalendářním měsíci

Nejvyšší soud publikoval na svých webových stránkách dne 19.2.2019 společně s právní větou usnesení ze dne 14.2.2018, sp. zn. 20 Cdo 4788/2017. Toto usnesení zařadil pod heslo „Exekuc...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 3. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Základní právní aspekty smart kontraktů - část 2.

Se smart kontrakty je spojeno několik právních otázek, na které se často nabízí více možných odpovědí. Na následujících řádcích se pokusím shrnout, jak se na tyto otázky dívají ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 3. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Malý dopravní význam aneb které komunikace (chodníky) nepodléhají povinné zimní údržbě?

Často se setkávám s názorem, že obec jako vlastník chodníku (místní komunikace)[1] takřka vždy odpovídá za škodu (újmu), kterou chodec utrpěl následkem pádu na zledovatělém či jin...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(28. 3. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Ani osvobozený příjem není bez povinností a jejich porušení může znamenat vysokou pokutu

Konec března, resp. 1. duben, není pouze termínem pro podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob, ale také pro oznámení osvobozeného příjmu nad 5 milionů korun. Podnikatelé maj...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(28. 3. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Kdy může zaměstnanec odmítnout pracovní cestu?

Plnění pracovních povinností v zaměstnání může spočívat i v pracovních cestách. [1] Zaměstnanci většinou jezdí na pracovní cesty rádi, protože si odpočinou od obvyklé pracovní ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(28. 3. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

DPH a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží

Koordinační výbor Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství (GFŘ) řešil příspěvek týkající se osvobození služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží o...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(28. 3. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

„Chci e-shop“ aneb Vybraná specifika činností spojených se založením e-shopu

V dnešní době elektronizace dochází stále častěji k situacím, kdy podnikatelé, ale i běžní zákazníci, volí k zajištění nezbytností a plnění svých požadavků způsob nákupu for...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(27. 3. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Převedení zisku do sociálního fondu bez opory ve stanovách aneb když kolektivní smlouva je více než společenská smlouva

„Valná hromada rozhodla, že zisk vykázaný společností ve výši XXX Kč bude převeden do sociálního fondu, který je určen na příspěvky zaměstnancům dle kolektivní smlouvy na přísl...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(27. 3. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,4461)