Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > LegislativaÚS: K právu obžalovaného na obhajobu (19.01.2018)

Z ústavněprávního hlediska je zejména podstatné, aby bylo obviněným a jejich právním zástupcům umožněno podrobně argumentovat a předkládat důkazy k prokázání svých tvrzení. Při...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 1. 2018 00:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Elektronická evidence tržeb – EET (19.01.2018)

I. Omezení, resp. ukončení, rozpravy o návrhu zákona ve třetím čtení, jsou-li do ní přihlášeni další poslanci, představuje porušení zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslan...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 1. 2018 00:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Řádné posouzení způsobilosti nezletilého k právnímu jednání (19.01.2018)

Podle § 31 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, „[M]á se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměře...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 1. 2018 00:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Porušení procesních práv vlastníka zabrané nemovitosti (19.01.2018)

V případě, kdy je vlastníkem věci, jež má být v trestním řízení zabrána podle § 101 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, osoba od obžalovaného rozdílná, musí být dodržena ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 1. 2018 00:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

Opět něco málo k zákonu na ochranu zvířat proti týrání

V článku „K návrhu novely zákona na ochranu zvířat proti týrání“ bylo upozorněno na připravovanou novelu zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (dále jen „zá...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 1. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Zaměstnávání osob blízkých (a zákaz vzájemného zaměstnávání manželů)

Pracovně-právní vztah nemůže být mezi manžely (stanoví zákoník práce). Proč tomu tak je? Je to kvůli společnému jmění manželů? Je tento zákaz nutný, není zbytečný a svobodné n...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 1. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Musí státní zaměstnanci refundovat svému zaměstnavateli pokuty uložené za jejich pochybení?

V tomto článku bych rád upozornil na judikát Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 2764/2016 ze dne 12. 4. 2017, kterým Nejvyšší soud rozhodl „zjednodušeně řečeno“, že státní zaměstna...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 1. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

K poskytování cestovních náhrad členům statutárních orgánů

Obecně jsou cestovní náhrady poskytovány jednateli společností s ručením omezeným ve stejném režimu, jako je tomu u zaměstnanců, tedy podle ustanovení § 151 a následující zákona č....

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Jak na katastr nemovitostí?

Řízení o podaném návrhu na zápis do katastru nemovitostí může mít v mnoha případech neočekávaný průběh, kdy navrhovatele může čekat „pouze“ výzva k doplnění návrhu či zhoj...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Valorizace maximálních příjmů uchazečů o zaměstnání (podpory a nekolidujícího výdělku) od 1. 1. 2018

Od 1. ledna 2018 se na základě pravidelné každoroční úpravy[1] zvyšují maximální částky podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Od stejného data se zvyšuje, a to na zá...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,8141)