Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > LegislativaStát nemůže registrovat k platbě DPH v neomezené lhůtě (29.09.2017)

Nejvyšší správní soud dospěl v nedávném rozsudku k závěru, že pravomoc správce daně registrovat z moci úřední podnikatele jako plátce daně z přidané hodnoty (DPH) není časově ne...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 9. 2017 15:07:00 - Profiprvo - Monitoring)

Zákon o poštovních službách lze uplatňovat jen vůči České poště (29.09.2017)

Zákon o poštovních službách v aktuálním znění nelze uplatňovat vůči jinému subjektu než České poště...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 9. 2017 15:03:00 - Profiprvo - Monitoring)

ÚS: K dokazování v trestním řízení, důkaz pachovou stopou (29.09.2017)

Rozhodování o vině a trestu není možno opřít pouze o jeden nepřímý důkaz, jehož důkazní hodnota je navíc oslabena. Osamocenost důkazu pachovou stopou pro utvoření uceleného řetězc...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 9. 2017 01:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Interpretace a aplikace norem vnitřních předpisů církví (29.09.2017)

I. Čl. 16 odst. 2 Listiny (jakož i § 3 odst. 4 zákona o církvích a náboženských společnostech) omezuje vnitřní autonomii církví a náboženských společností toliko na ustanovování d...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 9. 2017 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Formalistické odmítnutí žaloby na odstranění závadného stavu (29.09.2017)

Odmítl-li soud stěžovatelovu žalobu v petitorní části, v níž se domáhal stanovení konkrétní povinnosti všem žalovaným spočívající v „úpravě opěrné zdi“ za účelem zamezen...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 9. 2017 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: K přiměřenosti délky trvání předběžné vazby (29.09.2017)

Důvodem k pokračujícímu omezení osobní svobody předběžnou vazbou může být obava z útěku osoby, o niž se jedná, přičemž důvodnost této obavy musí být založena jejím jednáním ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 9. 2017 01:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Zadostiučinění za nezákonné věznění během komunist. režimu (29.09.2017)

U žadatelů o náhradu nemateriální újmy za zásah státu do jejich osobní svobody, ke kterému došlo před 18. 3. 1992 (okamžik závaznosti Úmluvy o ochraně lidských práv a základních sv...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 9. 2017 01:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

K otázce přiměřenosti lhůt pro podání žádosti o účast, předběžných nabídek a nabídek dle ZZVZ

Mnozí nepochybně zaregistrovali, že zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), podle vzoru příslušné evropské smě...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 9. 2017 00:10:00 - Eprvo.cz)

Výnosy z pronájmu společných částí a prostor domů

Společenství vlastníků jednotek často pronajímají společné části domu za účelem umístění reklamy nebo společné prostory domu jakou jsou bývalé sušárny, prádelny a kočárkárny ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 9. 2017 00:09:00 - Eprvo.cz)

Další posílení práv poškozeného v trestním řízení - I poškozenému může být v trestním řízení navrácena promeškaná lhůta

Ústavní soud ČR ve svém plenárním nálezu z 8. srpna 2017 připustil možnost navrácení promeškané lhůty v trestním řízení i pro poškozeného a jeho zmocněnce....

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(29. 9. 2017 00:07:00 - Eprvo.cz)Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (0,9188)