Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > LegislativaObrana proti hodnocení zkoušky na vysoké škole

Již z § 62 odst. 2 písm. d) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v účinném znění (dále „zákon“) vyplývá, že „student má právo konat zkoušky za podmínek stanovených st...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(2. 5. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (17/2018) (01.05.2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(1. 5. 2018 20:14:00 - Profiprvo - ?lnky)

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (16/2018) (01.05.2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(1. 5. 2018 20:08:00 - Profiprvo - ?lnky)

Rozhodnutí ve věci přípustnosti tzv. pravých souběhů (01.05.2018)

Nejvyšší soud přijal rozhodnutí ve věci přípustnosti tzv. pravých souběhů...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(1. 5. 2018 19:38:00 - Profiprvo - Monitoring)

Otázky a odpovědi ke kodexům chování (01.05.2018)

Úřad pro ochranu osobních údajů uveřejnil na svých webových stránkách odpovědi na nejčastější otázky týkající se kodexů chování, se kterými se setkává ve své praxi....

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(1. 5. 2018 18:51:00 - Profiprvo - Monitoring)

Záznam telefonického hovoru jako důkaz v občanskoprávním řízení.

Nález Ústavního soudu, který dnes chci čtenářům představit, se týká použitelnosti záznamu telefonického hovoru v řízení před soudem. ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 4. 2018 11:55:00 - Eprvo.cz)

Bolestné – základní principy a rozdílné nároky podle pracovního a občanského práva a jejich dědění

Jaké jsou rozdíly mezi bolestným určeným podle pravidel zákoníku práce, zrušeného občanského zákoníku a nového občanského zákoníku resp. na ně navazujících prováděcích předpi...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 4. 2018 00:31:00 - Eprvo.cz)

Vztah předkupního práva a garážových stání v bytových domech

S účinností od 1. ledna 2018 máme v § 1124 občanského zákoníku zakotvené opět předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci. Tento článek pojednává o, v praxi čí...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(30. 4. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Tabu souběhu funkcí je ta tam...

Velký senát Nejvyššího soudu se v rozsudku sp. zn. 31 Cdo 4831/2017, ze dne 11. 4. 2018 s odkazem na nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 190/15, ze dne 13. 9. 2016 odchýlil od své dosavadn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(27. 4. 2018 00:13:00 - Eprvo.cz)

Kdo má provést vstupní lékařskou prohlídku?

Tento příspěvek je pokračováním série článků zabývajících se problematikou vstupní lékařské prohlídky v pracovněprávních vztazích. Zatímco první z článků pojednával o tom,...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(27. 4. 2018 00:13:00 - Eprvo.cz)Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,0254)