Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > LegislativaPodávání insolvenčních návrhů po 1.červenci 2017

Dne 1. července 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 64/2017 Sb., který mimo jiné novelizuje hlavně insolvenční zákon. Tato novela přináší velké novinky jak v samé podstatě podávání ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(9. 8. 2017 00:08:00 - Eprvo.cz)

Výpočet dědického podílu dotčeného započtením daru poskytnutého zůstavitelem

Hlavním smyslem institutu započtení v dědickém právu tradičně označovaném termínem kolace je zohlednit při stanovení výše dědických podílů, resp. povinných dílů, vše, co dědic ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(8. 8. 2017 00:08:00 - Eprvo.cz)

Změny trestního zákoníku v reakci na implementaci MIFID 2

Pod sněmovním tiskem č. 869 lze v současné době nalézt novelu spočívající v implementaci evropských předpisů regulujících trhy s finančními nástroji. Ačkoliv je zmíněná novela p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(8. 8. 2017 00:07:00 - Eprvo.cz)

Uplynulý týden (31/2017) ve Sbírce zákonů (07.08.2017)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 8. 2017 01:01:00 - Profiprvo - ?lnky)

Souhrn významných legislativních událostí 31.7.2017 – 6.8.2017

Prezident Miloš Zeman podepsal nový zákon o náhradách škod způsobených porušením hospodářské soutěže. Informoval o tom prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zákon v reakci na evrops...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 8. 2017 00:09:00 - Eprvo.cz)

Evropský mezinárodní prvek a příslušnost českých soudů v insolvenčním řízení

Od 1.7.2017 nabyla účinnosti tzv. akreditační novela[1] insolvenčního zákona[2], která reaguje mj. na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848, o insolvenčním řízení. N...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 8. 2017 00:08:00 - Eprvo.cz)

Daňová kontrola a právo na spravedlivý proces

Tento článek je stručnou parafrází části mé diplomové práce na téma Daňová kontrola a právo na spravedlivý proces , přičemž práce pojednává o vybraných aspektech práva na sprave...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 8. 2017 00:08:00 - Eprvo.cz)

NSS: Právo na informace o znaleckém posudku (04.08.2017)

I. Povinný subjekt nemůže odepřít poskytnutí znaleckého posudku vztahujícího se k jeho působnosti s poukazem na § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 8. 2017 01:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

NSS: Předjíždění vs. objíždění (04.08.2017)

Jízdní manévr, jímž se řidič vozidla vyhýbá vozidlu, které před ním zastavilo před přechodem pro chodce ke splnění povinnosti neohrozit a neomezit přecházející chodce, je předjí...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 8. 2017 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

NSS: Vymezení předmětu místního šetření demonstrativním způsobem (04.08.2017)

Vymezení předmětu šetření na místě v obchodních prostorách v pověření podle § 21f zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pomocí slova „zejména“ či obdobný...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 8. 2017 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,0588)