Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<1> <2>
(celkem 11 příspěvků na 2 stránkách)

274/2001 Sb.

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 2. 2015 09:45:36 - Biom.cz - Legislativa)

350/2011 Sb.

o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 2. 2015 09:42:05 - Biom.cz - Legislativa)

254/2001 Sb.

zákon o vodách a o změně některých zákonů...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 2. 2015 09:39:31 - Biom.cz - Legislativa)

25/2008 Sb.

Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákon...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 2. 2015 09:33:40 - Biom.cz - Legislativa)

269/2014 Sb.

o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 1. 2015 12:22:23 - Biom.cz - Legislativa)

263/2014 Sb.

kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 1. 2015 12:02:59 - Biom.cz - Legislativa)

257/2014 Sb.

kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 1. 2015 11:57:34 - Biom.cz - Legislativa)

237/2014 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění pro přípravu teplé...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 1. 2015 11:47:42 - Biom.cz - Legislativa)

352/2014 Sb.

Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(3. 1. 2015 11:23:16 - Biom.cz - Legislativa)

90/2014 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve zněn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 6. 2014 12:55:07 - Biom.cz - Legislativa)


<1> <2>

( celkem 11 příspěvků na 2 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,129)