Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <393>     >5>     >>
(celkem 3927 příspěvků na 393 stránkách)

Několik ohlédnutí za karenční dobou

Dne 1. července 2019 nabývá účinnosti novela zákoníku práce publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 32/2019 Sb., která ruší tzv. karenční dobu, neboli dobu prvních 3 dnů pracovní nesc...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(23. 4. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Mateřský jazyk cizinců a pracovní smlouva

Při současné situaci na trhu práce se v praxi velmi často setkáváme s případy, kdy zaměstnanci neovládají český jazyk a nejsou tak objektivně schopni porozumět textu uzavírané ryze ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(23. 4. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Škoda na nemovité věci souseda převyšující zřejmě výhodu nezbytné cesty a odůvodňující její nezřízení a zřízení takové služebnosti přes více pozemků

Vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může podle ust. § 1029 odst. 1 občanského z...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(23. 4. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Investiční arbitráže v roce 2018: počet žalob dále roste

Mezinárodní středisko pro řešení sporů z investic (ICSID) v americkém Washingtonu zaznamenalo rekordní počet nových žalob zahraničních investorů na státy. V roce 2018 bylo registrován...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 4. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Smlouva o ubytování a problematika vymáhání nároku v rámci Evropské unie

Jelikož se nezadržitelně blíží léto a s ním i neodmyslitelně spjatý čas dovolených, každý už jistě usilovně přemýšlí, jakým způsobem nejefektivněji a nejrychleji vybrat takové...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 4. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Korporační bizár alias svatba a osvojení jako způsob, jak se dosíci akcií a jiné obdobné případy zneužití práva (např. svolání valné hromady v době trvání předběžného opatřen

Stanovy řady tuzemských akciových společností obsahují klauzuli o omezení převoditelnosti akcií, která nabývá různých podob. Výjimkou není pak taková konstrukce, kdy převod akcií je...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 4. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce za r. 2018 - část 6.

Přinášíme již šesté pokračování přehledu nejzajímavějších a nejpřínosnějších rozhodnutí vrcholných soudních instancí, tentokrát Ústavního soudu a Nejvyššího soudu ČR, v ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 4. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Odpovědnost za škodu způsobenou pádem stromu

Spadne-li strom na pozemek jiného vlastníka a způsobí tím škodu na majetku či zdraví třetí osoby, je nutné zkoumat příčinu takového pádu. Pokud strom spadne (výlučně) vlivem povětr...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 4. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Přiznání výhod vyplývajících z náboženského svátku bez ohledu na náboženské vyznání zaměstnance

Velký senát Soudního dvora Evropské unie v jednom ze svých nejnovějších rozhodnutí, a to ve věci C-193/17, ze dne 22. 1. 2019, jejímž předmětem byla žádost o rozhodnutí o předběžn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 4. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Omezení volby práva na úrovni imperativních norem I.

Níže uvedený text je prvním textem ze tří částí, které autor zpracuje. Předložená první část se zabývá volbou práva, teorií imperativních norem a imperativními normami legis fori...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 4. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <393>     >5>     >>

( celkem 3927 příspěvků na 393 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,8165)