Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <354>     >5>     >>
(celkem 3538 příspěvků na 354 stránkách)

K dohodě manželů o vyloučení družstevního podílu v bytovém družstvu ze společného jmění manželů v poměrech rekodifikace soukromého práva

Předmětem tohoto krátkého článku je zhodnocení změny právní úpravy družstevního podílu v bytovém družstvu v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a praktický dopad této změ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 10. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Nakolik je konkurenční doložka závazná pro zaměstnance?

Nejvyšší soud vynesl poněkud překvapivé, až z pohledu zaměstnavatele zarážející, rozhodnutí, jímž osvobodil zaměstnankyni, která nedodržela dohodu o konkurenční doložce, od placen...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 10. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Drag-along, tag-along, deadlock – vedlejší dohody společníků v praxi

Ačkoli dohody společníků (či akcionářů) jsou již mnoho let součástí praxe advokátů věnujících se transakcím a korporátnímu právu, nelze říci, že by byly častým předmětem č...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 10. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Nakládání s rodnými čísly v kontextu GDPR

Rodné číslo je beze sporu nutné považovat za specifický osobní údaj. Ačkoliv nepatří mezi zvláštní kategorie osobních údajů[1], jedná se o unikátní identifikátor fyzických osob u...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 10. 2018 00:07:00 - Eprvo.cz)

Nejvyšší soud k nároku na odstupné při skončení pracovního poměru fikcí

Nejvyšší soud České republiky v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 4578/2017 ze dne 28. 2. 2018 dovodil, že zaměstnanci, který ztratil zdravotní způsobilost k výkonu práce z důvodu pracovního úraz...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 10. 2018 15:28:00 - Eprvo.cz)

Zástavní právo k nemovité věci: dohoda o braní plodů a užitků

Zástavní právo prošlo po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v určitých oblastech citelnými změnami. V rámci tohoto článku pojednáváme o zákazu braní plodů a už...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 10. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Označení původu – zápis „dalšího uživatele“

Autor se v příspěvku věnuje otázce, zda je možné zapsat „dalšího uživatele“ tak, jak byl upraven zák. 159/1973 Sb., o řízení ve věcech označení původu a zeměpisných označení,...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 10. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Úvaha nad otázkou novotvarů v podobě „primárních“ a „sekundárních“ (neboli „přirostlých“) pohledávek v insolvenčním řízení v kontextu nahlížení na závazky při rozhodov

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nerozlišuje mezi závazky dlužníka určitou (na pomyslném žebříčku) t...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 10. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Přísněji proti nelegální práci

Koncem srpna 2018 se na společném jednání zástupci ministerstva práce a sociálních věcí, Státního úřadu inspekce práce a Policie České republiky dohodli, že se zintenzivní kontroly ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 10. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Poskytnutí neplaceného volna po skončení rodičovské dovolené

Je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci neplacené volno po skončení rodičovské dovolené z důvodu péče o dítě do čtyř let jeho věku? Jaké okolnosti by měl vzít zaměstnavatel...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 10. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <354>     >5>     >>

( celkem 3538 příspěvků na 354 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,6577)