Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <447>     >5>     >>
(celkem 4469 příspěvků na 447 stránkách)

Je zaměstnancovo porušení smlouvy sjednané se zaměstnavatelem méně závažné než nesplnění jeho příkazu?

Nejvyšší soud při řešení sporu o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, když se musel vypořádat s ojedinělou úvahou odvolacího soudu relativizující porušení pracovníc...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Nejvyšší soud k odpovědnosti jednatele za škodu vzniklou porušením péče řádného hospodáře

Záměrem tohoto článku je seznámit čtenáře se závěry Nejvyššího soudu, který se ve svém rozsudku sp. zn. 27 Cdo 90/2019, ze dne 30. září 2019, zabýval otázkou péče řádného hosp...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 1. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)

Návrh zákona upravující podmínky pro vznik bankovní identity

Dne 4. prosince 2019 Poslanecká sněmovna ve třetím čtení téměř jednohlasně schválila poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdější...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 1. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Valorizace limitních příjmů uchazečů o zaměstnání (podpory a výdělku v nekolidujícím zaměstnání) od 1. 1. 2020

Od 1. ledna 2020 se zvyšují s ohledem na nárůst průměrné mzdy maximální částky podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci. Od stejného data se zvyšuje, a to na základě valo...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 1. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Výpověď z důvodu dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance k jednomu z více sjednaných druhů práce

V rozsudku spis. zn. 21 Cdo 670/2019, ze dne 5. 9. 2019, dovodil Nejvyšší soud ČR ve vztahu k výpovědnímu důvodu dle ust. § 52 písm. e) zákoníku práce obdobné závěry jaké dovodil dř...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 1. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Automatické rozhodnutí stavebního úřadu aneb Stane se robot oprávněnou úřední osobou?

S automatickým povolením záměru se počítá v rekodifikaci stavebního práva. Přestože tento velmi zajímavý způsob rozhodování nepochybně dozná změn (možná i vypuštění) už skute...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 1. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)

Povinnost péče řádného hospodáře jednatele společnosti s ručením omezeným

Klíčovou povinností jednatele (či obecněji statutárního orgánu) společnosti je povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Tento článek se zaměřuje na zákonnou úpravu, soudní v...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(14. 1. 2020 00:10:00 - Eprvo.cz)

Outsourcing a advokátní mlčenlivost

Úvaha nad outsourcingem při zachováni povinnosti mlčenlivosti v Čechách a v Německu ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(14. 1. 2020 00:08:00 - Eprvo.cz)

Konkurenční doložka podle Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění a konkurenční doložka dle Zákoníku práce číslo 262/2006 Sb. v platném znění.

Konkurenční doložka je upravená především v § 310 Zákoníku práce v platném znění, kde je stanoveno v odstavci 1 uvedeného paragrafu „, byla-li sjednána konkurenční doložka, kterou...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 1. 2020 00:09:00 - Eprvo.cz)

Ochrana duševního vlastnictví na internetu v případě deliktů s mezinárodním prvkem

Nabízení a prezentace služeb na internetu se s rozvojem informační společnosti stává standardem, bez něhož se málokterý podnikatel obejde. Jde přitom o poměrně jednoduchou cestu k oslov...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 1. 2020 00:07:00 - Eprvo.cz)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <447>     >5>     >>

( celkem 4469 příspěvků na 447 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,0949)