Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <322>     >5>     >>
(celkem 3211 příspěvků na 322 stránkách)

Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka v kontextu srážek ze mzdy

Jak postupovat, pokud zaměstnanec podepíše na jedno zdaňovací období „růžový formulář“ prohlášení poplatníka dvakrát u dvou různých souběžných zaměstnavatelů?...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 4. 2018 00:15:00 - Eprvo.cz)

Řízení o žádosti o dotaci a novela velkých rozpočtových pravidel

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 4. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Privacy by design jako jedno z nových pravidel pro zpracování osobních údajů?

Obecné nařízen o ochraně osobních údajů[1], které je také známé pod svým anglickým názvem General Data Protection Regulation, resp. zkratkou GDPR, bude plně účinné od 25. května 20...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 4. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

K určovacím žalobám podle § 18 zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Ani více než pět let po účinnosti zákona o majetkovém vyrovnání dosud nejsou vypořádány všechny restituční nároky oprávněných osob. Jedním z důvodů jsou probíhající spory zah...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 4. 2018 00:14:00 - Eprvo.cz)

Vzájemná vázanost restituční povinnosti účastníků civilního řízení při neplatném nebo zrušeném závazku?

Ustanovení § 457 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo, že účastník smlouvy je povinen vrátit druhému vše, co podle neplatné nebo zru...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 4. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

ePrivacy nařízení a GDPR

Na počátku roku 2017 byl publikován návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o soukromí a elektronických komunikacích (dále jen „Nařízení“) jako součást komplexní Strategie pr...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 4. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Jsou alternativní způsoby doručení vždy bez rizika?

Včasnost doručení vašeho podání na soud nebo správnímu orgánu je klíčová pro možný úspěch ve věci. Ať podáváte žalobu či odvolání k soudu nebo týká-li se vás řízení veden...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 4. 2018 00:15:00 - Eprvo.cz)

Přeshraniční poskytování služeb jako oslí můstek pro obcházení pracovních povolení?

V poslední době se v praxi zaměstnavatelů vyskytuje určitý nešvar (a je to s ohledem na současnou situaci na trhu práce do jisté míry pochopitelné), spočívající v obcházení pravidel ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 4. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

(Ne)možnost použití postupu podle § 577 OZ na lichevní smlouvy

Ustanovení § 1796 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) reflektuje problematiku lichevních smluv tak, že: „Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 4. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

K bezdůvodnému obohacení, které se nemusí vracet

V obecné rovině platí, že kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil. Bezdůvodně se přitom obohatí zvláště ten, kdo získá majetk...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 4. 2018 00:14:00 - Eprvo.cz)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <322>     >5>     >>

( celkem 3211 příspěvků na 322 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,6057)