Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <332>     >5>     >>
(celkem 3315 příspěvků na 332 stránkách)

Povinnost mlčenlivosti zaměstnance ve vztahu k osobním údajům

Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údaj...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 6. 2018 00:17:00 - Eprvo.cz)

Vesničko má středisková aneb střediskové (divizní) akcie (nejen) z plastické chirurgie

Kdo by neznal dnes již kultovní film v hlavní roli se závozníkem Jánosem Bánem (alias Otíkem Rákosníkem), kterému řidič družstevního náklaďáku Marián Labuda (alias Karel Pávek) –...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 6. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Splynutí osoby pronajímatele a osoby podnájemce – když se podnájemce stane vlastníkem (pronajaté a dále podnajaté) věci

Představme si modelovou situaci: Osoba A, jakožto vlastník věci, pronajme tuto věc (předmět nájmu) osobě B (nájemci) na základě nájemní smlouvy. Za splnění všech zákonem, popř. té...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(19. 6. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Povinnost mlčenlivosti pro zdravotníky. Platí však absolutně?

Problematika zachování povinnosti mlčenlivosti poskytovatele zdravotních služeb se v České republice řídí zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytov...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 6. 2018 00:15:00 - Eprvo.cz)

K časově omezené možnosti dodavatele rozporovat zadávací dokumentaci

V souvislosti s novou úpravou veřejných zakázek obsaženou v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVZ 2016“), došlo mimo jiné i ke změnám v úpravě po...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 6. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Komerční arbitráže v roce 2017: další silný rok

Mezinárodní obchodní komora (ICC) a Londýnský soud pro mezinárodní arbitráže (LCIA) nedávno zveřejnili statistiky ohledně nových sporů za rok 2017. Statistiky ukazují další silný rok...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 6. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Zvyšování vs. prohlubování kvalifikace lékařů

Dle § 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a f...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 6. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Soudní řízení ve Francii

Francie je významným hráčem na mezinárodním trhu zboží a služeb, a tak se interakce mezi francouzskými a zahraničními společnostmi stává poměrně běžnou a častou praxí. Není nic n...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 6. 2018 00:07:00 - Eprvo.cz)

Pověření dalšího zástupce zaměstnancem jako zákonným zástupcem právnické osoby

Podle ustanovení § 166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), právnickou osobou zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém v...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(14. 6. 2018 00:15:00 - Eprvo.cz)

K rozdělení veřejné zakázky na části

V praxi často dochází k situaci, kdy předmětem veřejné zakázky je více plnění, které jsou ve svém souhrnu splnitelné jen pro omezený okruh potenciálních dodavatelů, avšak při rozd...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(14. 6. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <332>     >5>     >>

( celkem 3315 příspěvků na 332 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,5825)