Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <366>     >5>     >>
(celkem 3659 příspěvků na 366 stránkách)

Zrušení pracovního poměru z důvodu vyhrožování zaměstnavateli

Nesmí-li zaměstnavatel zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů, tí...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(14. 12. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Ke zrušení účasti „spolumajitele“ podílu na společnosti

Spoluvlastnictví více osob k podílu na obchodní korporaci je skutečností poměrně neobvyklou. Není proto překvapivé, že otázka zrušení účasti takového „spolumajitele“ podílu na s...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(14. 12. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Licencování správců a kupujících pohledávek ze spotřebitelských úvěrů

Zákon o spotřebitelském úvěru Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZSU), prošel za dobu své krátké existence nejednou novelou. Poslední změna je účinná teprve k 1.1.201...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(14. 12. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Náhrada škody za nezákonný příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu

Podle § 7 odst. 1 ve spojení s § 8 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 12. 2018 00:11:00 - Eprvo.cz)

Nárok domnělého otce na styk s nezletilým dítětem během řízení o určení otcovství

V současné době se zvyšuje počet nesezdaných párů, kterým se narodí společný potomek. V případě existence manželství je otázka, kdo je právním rodičem, tedy kdo je zapsán v rodn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 12. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Minimální mzda v Německu a její dopady na české dopravce a řidiče

Trend plošného zavádění a vymáhání minimálních mezd v členských státech EU navzdory hlasité kritice a pochybnostech o souladu takových zákonů s evropským právem rozhodně není na ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 12. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Komparace právní úpravy sportovních organizací v českém zákoně o podpoře sportu a slovenském zákoně o sportu

I. Úvod Předmětem této stati je komparace právní úpravy sportu v českém zákoně č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, na jedné straně (dále jen „zákon o podpoře sportu v ČR“), a sl...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 12. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)

Vzdání se zástavního práva a potvrzení o zániku zástavního práva na jedné listině – ano či ne?

Věřitelé, jejichž pohledávky jsou zajištěny zástavním právem zřízeným k nemovitým věcem, mají typicky takové zástavní právo sjednáno nejen k existující pohledávce (např. pohle...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 12. 2018 00:10:00 - Eprvo.cz)

Materiály z pracovního pohovoru a GDPR

Nedávno jsem se setkal s dotazem kterak se má správně (tedy v souladu s českým a evropským právem) naložit s materiály od uchazečů, kteří neuspěli v pracovním pohovoru např. do městs...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 12. 2018 00:09:00 - Eprvo.cz)

Institut agenta pro zajištění v návrhu novely zákona o dluhopisech

Dne 15. 11. 2018 projednal Senát PČR návrh zákona, kterým se mimo jiné mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“). ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(12. 12. 2018 00:08:00 - Eprvo.cz)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <366>     >5>     >>

( celkem 3659 příspěvků na 366 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,7809)