Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <435>     >5>     >>
(celkem 4345 příspěvků na 435 stránkách)

K obnově řízení a podjatosti soudce

V souvislosti s přípravami nového trestního řádu vyvstala mezi odbornou veřejností i politiky diskuse na téma změny institutu obnovy řízení. Nově by měl o návrhu na povolení obnovy ř...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 11. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Teritorialita exekutorů – funkční model ověřený ze Slovenska

I přesto, že soudní exekutor má být podle platné právní úpravy nestranný a nezávislý, domnívá se až 76 % českých občanů, že exekutor v exekučním řízení zastupuje věřitele (v...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(6. 11. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2019 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Společnost EPRAVO.CZ vyhlásila výsledky již 12. ročníku firemního žebříčku Právnická firma roku. Záštitu nad letošním ročníkem převzalo, stejně jako v minulých letech Ministerstv...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 11. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Převrat v posuzování vlivu na ochranu osobních údajů?

Jedním z často diskutovaných elementů nařízení (EU) 2016/679, tedy známého GDPR, je i nutnost provádět posouzení dopadů na ochranu osobních údajů, které musí dělat každý správce ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 11. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Nejen k rozdílům mezi výpovědním důvodem nadbytečnost zaměstnance a zrušení části zaměstnavatele (část 1.)

I případ řešený Nejvyšším soudem pod spis. zn. 21 Cdo 864/2019 potvrzuje, že v praxi není vždy snadné odlišit, zda je naplněn výpovědní důvod nadbytečnost zaměstnance ve smyslu ust...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(5. 11. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

10 otázek pro ... Martina Halaje

Mgr. Martin Halaj, LL.M. je Senior Associate v Taylor Wessing Česká republika a členem Ligitation týmu a dále týmu Employment and Pensions. Zaměřuje se na poradenství národním a mezinárod...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 11. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

K právům věřitele vymáhat peněžité plnění přímo za statutárními zástupci neplatící obchodní korporace a možnostem rozpoznání protiprávního jednání statutárních zástupců t

S ohledem na skutečnost, že se nyní pravděpodobně nacházíme na vrcholu (nebo těsně za vrcholem) hospodářského cyklu, lze očekávat zpomalení ekonomiky, se kterým souvisí zvýšený po...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(4. 11. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Je možné „opravu“ věci podle nového občanského zákoníku „reklamovat“?

Snad každý z nás někdy potřeboval něco opravit. A ne každá oprava se zdaří, a ne každý opravář je tak důsledný, precizní a poctivý, jak by měl. Vzniká proto přirozená otázka: Je...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(1. 11. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Za jednání umožňující zásah do práv průmyslového vlastnictví nelze uložit povinnost k náhradě škody nebo povinnost poskytnout přiměřené zadostiučinění

Ustanovení občanského zákoníku o ochraně před zásahem do pověsti právnické osoby je ustanovením obecným ve vztahu ke speciálnímu ustanovení § 5 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(1. 11. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Brexit bez dohody a činnost britských finančních institucí v České republice

Podle rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/584[1] uplyne dne 31. října 2019 lhůta, kdy má podle čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU dojít k tzv. brexitu, tj. vystoupení Spojeného království Velké B...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 10. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)


<<     <1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <435>     >5>     >>

( celkem 4345 příspěvků na 435 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,019)