Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > LegislativaZměny společenských smluv společností s ručením omezeným a rozhodování jejich valných hromad

S ohledem na blížící se konec lhůty pro uvedení společenských smluv do souladu se zákonem o obchodních korporacích je vhodné se zamyslet také nad aktuální úpravou rozhodování valné ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(27. 5. 2014 00:07:00 - Eprvo.cz)

Bulletin advokacie

eFocus Bulletin advokacie je stavovský odborný časopis, vydávaný Českou advokátní komorou, zapsaný do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR, a je držitelem prestižního ocen...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(27. 5. 2014 00:06:00 - Eprvo.cz)

Souhrn významných legislativních událostí 19.5.2014 – 25.5.2014

Ministerstvo financí poslalo k připomínkám návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty (DPH), který zavádí druhou sníženou sazbu DPH deset procent. Norma zároveň ponechává základní...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(26. 5. 2014 00:07:00 - Eprvo.cz)

Internetové stránky obchodních korporací – ještě je tu řada rezerv

Přestože zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) [dále jen „ZOK“], již od nabytí účinnosti ukládá povinnost zřídit interne...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(26. 5. 2014 00:05:00 - Eprvo.cz)

Řízení před rozhodčí komisí spolku a nový Statut Rozhodčí komise Českého olympijského výboru (ČOV)

Rozhodčí komise je orgánem spolku, který rozhoduje sporné otázky náležející do spolkové samosprávy. V souvislosti s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(23. 5. 2014 00:07:00 - Eprvo.cz)

Havel, Holásek & Partners již potřetí zvolena nejlepší advokátní kanceláří v České republice

Tisková zpráva Britská ratingová agentura Who’s Who Legal zveřejnila výsledky mezinárodního hodnocení nejlepších právnických firem světa. Česko-slovenskou kancelář Havel, Holásek...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(23. 5. 2014 00:04:00 - Eprvo.cz)

K některým novinkám v právech akcionářů podle zákona o obchodních korporacích – část I.

S vlastnictvím akcií je obecně spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se na řízení akciové společnosti, jejím zisku a likvidačním zůstatku při jejím zrušení. Jednotlivá...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 5. 2014 00:06:00 - Eprvo.cz)

Ochrana spotřebitele – náhrady podnikatele při odstoupení od smluv uzavíraných distančním způsobem

Právní úprava týkající se ochrany spotřebitele v našem právním řádu je do jisté míry úpravou implementující příslušné směrnice, nikoli úpravou původní. Přes diskutabilnost ot...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 5. 2014 00:05:00 - Eprvo.cz)

Občanské soudní řízení – soudcovský komentář

eFocus Publikace zpracovaná širokým autorským kolektivem vedeným soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou reprezentuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož středu stojí občansk...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 5. 2014 00:04:00 - Eprvo.cz)

Má územní rozhodnutí účinky i pro právní nástupce?

Následující článek má za cíl poukázat na neodůvodněnou právní nejistotu žadatelů o stavební povolení, kteří nabyli pozemek až po té, co k němu bylo vydáno územní rozhodnutí ve...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(21. 5. 2014 00:06:00 - Eprvo.cz)Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,2234)