Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<<     <5<     <1> || <4> <5> <6> <7> <8> || <435>     >5>     >>
(celkem 4345 příspěvků na 435 stránkách)

Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce za r. 2019 - část 4.

Výběr rozhodnutí vrcholných soudních instancí České republiky v oboru pracovního práva za r. 2019 - tedy přehled judikatury zahrnující jak judikáty v tom pravém, užším resp. nejužš...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(21. 10. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Trestní odpovědnost zadavatelů veřejných zakázek za vybrané trestné činy

Úvodem je na místě si připomenout, kdo je zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Ustanoven...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 10. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Hranice dobré víry při nabývání nemovitosti od nevlastníka

Nabytí vlastnictví k nemovitosti od nevlastníka[1] bývá i dnes složitým problémem, a to jak právním, tak i společenským z hlediska hledání obecné spravedlnosti. Důležitým aspektem na...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 10. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

§ 1799 OZ, aneb - když doslovný výklad prostě nestačí …

Obecně chtěným, ovšem zcela nedosažitelným standardem je, že zákonný text nevyvolává interpretační nejasnosti, a víceméně s jistotou navádí subjekt k chování určitého druhu (kdy ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 10. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Odpovědnost managementu aneb býti obezřetnější než obezřetný

Vztahy mezi managementem a vlastníky firem jsou důležitou, a zároveň velmi citlivou otázkou. Na vzájemném vztahu je třeba neustále pracovat, tak, aby se firma úspěšně vyvíjela a rozvíj...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 10. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)

Kdy odpovídá vlastník či správce pozemní komunikace za škodu?

S blížící se zimou je opět velmi aktuální otázka odpovědnosti vlastníků či správců chodníků a cest (pozemních komunikací) za škody, ke kterým dochází při zhoršené schůdnosti ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 10. 2019 00:09:00 - Eprvo.cz)

Společnost s ručením omezeným ve světle novely zákona o obchodních korporacích

Dne 1.1.2020 by měla nabýt účinnosti dlouho diskutovaná novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), která přináší řadu významných zm...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(17. 10. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Současná právní úprava data retention je dle Ústavního soudu ústavně konformní a tedy přípustná

Data retention je termín, kterým se označuje proces uchovávání provozních a lokalizačních údajů pro účely trestního řízení. Právě zákonná povinnost provádět data retention je ul...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 10. 2019 00:08:00 - Eprvo.cz)

Zaměstnanci požadují flexibilní pracovní úvazky

S růstem ekonomiky a zvýšenou poptávkou po zaměstnancích se objevují nové trendy v zaměstnávání a na trhu práce. Pracovníci s e již nespokojují s tradičními formami práce, jako je ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 10. 2019 00:07:00 - Eprvo.cz)

Dobrá víra a nabytí zástavního práva od neoprávněného

V souladu se starou římskoprávní zásadou „nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet,“ platí, že nikdo nemůže na jiného převést více práv, než sám má. Z tohoto pr...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 10. 2019 00:10:00 - Eprvo.cz)


<<     <5<     <1> || <4> <5> <6> <7> <8> || <435>     >5>     >>

( celkem 4345 příspěvků na 435 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,1991)