Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <70>     >5>     >>
(celkem 692 příspěvků na 70 stránkách)

ÚS: Nesprávné posouzení podmínek pro snížení bolestného (18.01.2019)

Analytická právní věta Právo na náhradu nemajetkové újmy z titulu bolestného podle § 2958 občanského zákoníku nelze zaměňovat s právem na náhradu nemajetkové újmy v podobě dušev...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 1. 2019 00:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Nejednotnost rozhodovací praxe k neplatnosti rozhodčí doložky (18.01.2019)

Analytická právní věta Rozhodný okamžik z hlediska sjednocení rozhodovací praxe ohledně absolutní neplatnosti rozhodčí smlouvy nebo doložky neobsahující konkrétní určení rozhodce a...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 1. 2019 00:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Tzv. sedací vyhláška (18.01.2019)

I. Pro posouzení, zda zákaz sezení, stanovený vyhláškou Statutárního města Mostu, lze podřadit pod zákonem stanovenou působnost pro vydávání obecně závazných vyhlášek podle § 10 p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 1. 2019 00:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Právní zastoupení insolvenčního správce v bagatelních věcech (18.01.2019)

Analytická právní věta Zastoupení insolvenčního správce-advokáta jiným advokátem není vyloučeno, není porušením čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a nezakládá samo ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 1. 2019 00:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Porušení práva právnické osoby zvolit si obhájce v tr. řízení (18.01.2019)

Analytická právní věta S ohledem na základní právo právnické osoby na obhajobu, jehož součástí je i právo zvolit si obhájce, je třeba ustanovení § 34 odst. 4 zákona č. 418/2011 Sb...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(18. 1. 2019 00:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Pozastavení řidičského oprávnění za účelem vymožení dluhu (07.12.2018)

Zastavení exekuce pozastavením řidičského oprávnění povinného z důvodu nabytí zletilosti oprávněnými, kteří se domáhají vymožení nedoplatku na výživném za dobu jejich nezletilos...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 12. 2018 00:05:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Vícepráce podle smlouvy o dílo vs. samostatné plnění (07.12.2018)

I. Rozpor mezi obecnými soudy provedenými důkazy a jejich skutkovými zjištěními nebo mezi jejich skutkovými zjištěními a právními závěry má za následek porušení základního práva ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 12. 2018 00:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Nábor klientů advokátem prostřednictvím jiných osob (07.12.2018)

Etický kodex advokáta je jedním za základních stavovských předpisů, jehož naplnění musí být primárním zájmem každého advokáta. Namítá-li stěžovatel, že ustanovení § 32 etick...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 12. 2018 00:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Námitky obce proti zásadám územního rozvoje (07.12.2018)

I. Určení rozsahu účasti zastupitelstev územně samosprávných celků na územním plánování a řešení případné kolize působnosti je stanovením působnosti zastupitelstva ve smyslu čl...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 12. 2018 00:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Dokončení umělého oplodnění po smrti manžela (07.12.2018)

Právní úprava související s umělým oplodňováním vychází z morálních, kulturních, náboženských a etických hodnot dané společnosti. Podle Ústavního soudu je tak především na z...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(7. 12. 2018 00:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <70>     >5>     >>

( celkem 692 příspěvků na 70 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,9468)