Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <71>     >5>     >>
(celkem 704 příspěvků na 71 stránkách)

ÚS: Zadržování nesporné částky nadměrného odpočtu DPH (15.03.2019)

Chybějící zákonný základ pro zásah do vlastnického práva, chráněného článkem 11 Listiny, nelze nahradit konstatováním orgánu veřejné moci, že zákon neposkytuje konkrétní procesn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 3. 2019 00:06:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Princip legitimního očekávání při církevních restitucích (15.03.2019)

Analytická právní věta K porušení práva na tzv. legitimní očekávání na vydání historického církevního majetku v restituci dle čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky nedochází v p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 3. 2019 00:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (15.03.2019)

I. Závěr o tom, že má soud podmínky polepšení se a pozitivní prognózy vedení řádného života do budoucna za splněné, náleží učinit jen a pouze příslušnému soudu, a to plně v so...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 3. 2019 00:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Postoupení věci k rozhodnutí velkému senátu Nejvyššího soudu (15.03.2019)

Mezi dílčí složky práva na zákonného soudce (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) patří i povinnost senátu vrcholného soudu předložit věc jinému, zákonem předvídaném...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 3. 2019 00:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Jízda nevidomého načerno (15.03.2019)

Vedení exekučního řízení za situace, kdy z doložených tvrzení povinného bez nutnosti dalšího dokazování jasně vyplývá, že stěžovatel žádnou svoji právní povinnost, vyplývajíc...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 3. 2019 00:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Opakované trestní stíhání po pravomocném zprošťujícím rozsudku (15.03.2019)

V trestním řízení není požadavek, aby pravomocná rozhodnutí soudů nebyla měněna, bezvýhradný. Též proto čl. 4 odst. 2 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základní...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 3. 2019 00:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: K dostupnosti léčivého přípravku na českém trhu (22.02.2019)

Úprava domněnky dostupnosti léčivého přípravku, o jehož nejvyšší ceně výrobce nebo úhradě bylo uzavřeno písemné ujednání, v § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veř...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 2. 2019 00:05:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Překlad trestního příkazu do cizího jazyka a jeho doručování (22.02.2019)

I. Orgány činné v trestním řízení jednají (formou tzv. jiného zásahu) v rozporu s čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 38 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, spojují...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 2. 2019 00:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Postavení ekologických spolků v řízení o správních deliktech (22.02.2019)

Analytická právní věta Je-li možné vykládat vnitrostátní právní normu více možnými způsoby, je obecný soud povinen zvolit výklad eurokonformní, případně náležitě zdůvodnit, p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 2. 2019 00:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Zákon o registru smluv (22.02.2019)

Ústavní soud dospěl k závěru, že zákon č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(22. 2. 2019 00:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <71>     >5>     >>

( celkem 704 příspěvků na 71 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,8336)