Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <72>     >5>     >>
(celkem 712 příspěvků na 72 stránkách)

ÚS: Nepovolení nezbytné cesty podle nového občanského zákoníku (16.08.2019)

Vlastník nemovité věci, který žádá o povolení nezbytné cesty podle § 1029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, si již za předchozí zákonné úpravy musel být vědom, ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 8. 2019 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: K návrhu na přiznání odkladného účinku správní žaloby (16.08.2019)

Postup správního soudu, jímž nebyla stěžovatelce jako osobě zúčastněné na řízení, dána možnost vyjádřit se k návrhu na přiznání odkladného účinku správní žaloby, představu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 8. 2019 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Administrativní zánik silničních vozidel v tzv. polopřevodu (31.05.2019)

1. Napadené ustanovení čl. II (Přechodná ustanovení) bod 4 písm. b) zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacíc...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 5. 2019 01:07:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Exekuce na společné jmění manželů, které vůbec nevzniklo (31.05.2019)

Nepřihlédnutí ke smlouvě budoucích manželů o založení režimu oddělených jmění ke dni vzniku manželství v případě, kdy dlužníkem věřitele je pouze jeden z budoucích manželů, a...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 5. 2019 01:06:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Rozhodování o vydání věci dle § 80 odst. 1 trestního řádu (31.05.2019)

Analytická právní věta Orgány činné v trestním řízení mají povinnost při rozhodování o vrácení nebo vydání zajištěné věci dle § 80 odst. 1 trestního řádu zkoumat, zda v př...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 5. 2019 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Poplatek za odvolání ve věci náhrady škody způsobené státem (31.05.2019)

Vybírání soudního poplatku za odvolání podané žalobcem ve věci náhrady škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trest...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 5. 2019 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Povinnost odůvodnění výše výživného a jeho výpočtu (31.05.2019)

Soudy jsou při stanovení výživného povinny dostatečně konkrétně odůvodnit, z čeho odvíjejí jeho konkrétní výši. Pohlíží-li odvolací soud na věc po skutkové či právní stránc...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 5. 2019 01:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: K právu na bezplatnou obhajobu (31.05.2019)

Pro přiznání bezplatné obhajoby nemohou soudy stanovit podmínky, které nemají oporu v zákoně či v judikatuře. Jde zejména o podmínky vztahující se k budoucnosti, které toliko mohou, al...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 5. 2019 01:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Zadržování nesporné částky nadměrného odpočtu DPH (15.03.2019)

Chybějící zákonný základ pro zásah do vlastnického práva, chráněného článkem 11 Listiny, nelze nahradit konstatováním orgánu veřejné moci, že zákon neposkytuje konkrétní procesn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 3. 2019 00:06:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Princip legitimního očekávání při církevních restitucích (15.03.2019)

Analytická právní věta K porušení práva na tzv. legitimní očekávání na vydání historického církevního majetku v restituci dle čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky nedochází v p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 3. 2019 00:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <72>     >5>     >>

( celkem 712 příspěvků na 72 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,1024)