Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <63>     >5>     >>
(celkem 625 příspěvků na 63 stránkách)

ÚS: K přepočtení kurzu výše pohledávky (20.04.2018)

Ustanovení § 87 až 89 exekučního řádu nelze interpretovat bez souvislostí vyplývajících z obecné úpravy nákladů řízení o výkon rozhodnutí (tj. z ustanovení § 270 a 271 o. s. ř.)...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 4. 2018 01:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Ke splnění podmínek pro postup dle § 114b o.s.ř. (20.04.2018)

K použití § 114b občanského soudního řádu nutno přistupovat, jen vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, přičemž tyto podmínky musí být interpretovány restriktivně (exc...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 4. 2018 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Důvodné pochybnosti o vině obžalovaného (20.04.2018)

Jestliže byl na pístu injekční stříkačky, která vypadla pachateli při činu z kapsy, identifikován profil DNA obžalovaného, jde o nepřímý důkaz, který sám o sobě nemůže postačova...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 4. 2018 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Zveřejnění usnesení o zahájení trestního stíhání (20.04.2018)

Adresátem právní normy uvedené v § 8b odst. 1 trestního řádu mohou být pouze ty osoby, kterým orgány činné v trestním řízení poskytly informace, na něž se vztahuje zákaz zveřejně...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 4. 2018 01:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Nedovolená policejní provokace (20.04.2018)

Z uvedených podkladů lze v obecné rovině vyvodit, že povahovým rysem institutů agenta a předstíraného převodu je nutnost aktivity policejních orgánů ještě před tím, než dojde ke sp...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 4. 2018 01:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Porušení principu rovnosti zbraní v civilním odvolacím řízení (20.04.2018)

Rozhodne-li odvolací soud o podaném odvolání navrhovatelů předběžného opatření, aniž jeho opis předtím zašle druhé straně řízení na vědomí, čímž jí fakticky znemožní vznés...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(20. 4. 2018 01:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: K posouzení otázky tzv. totožnosti skutku (13.04.2018)

I. Zamítá-li Nejvyšší soud dovolání nebo mění-li anebo zrušuje rozsudek odvolacího soudu (§ 243f odst. 4 občanského soudního řádu), musí podle pravidel řádně vedeného soudního ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 4. 2018 01:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: K zajištění věci s ohledem na délku trestního řízení (13.04.2018)

1. Zajištění věci podle ustanovení § 79a trestního řádu je institutem, který napomáhá objasňování závažné trestné činnosti, jehož podstatou je omezení dispozičního práva s dan...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 4. 2018 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Výše zadostiučinění v případě nezákonného trestního stíhání (13.04.2018)

I. Při rozhodování o výši náhrady za nemajetkovou újmu, způsobenou nezákonným trestním stíháním, musí obecné soudy zohlednit všechny zásahy, které stěžovatele poškodily a důklad...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 4. 2018 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Nedostatečně provedené dokazování (13.04.2018)

Vychází-li správní soudy při zjišťování skutkového stavu věci pouze z posudků Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí, které jsou nepřesvědčivé nebo neúplné, a j...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(13. 4. 2018 01:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <63>     >5>     >>

( celkem 625 příspěvků na 63 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (0,0132)