Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <72>     >5>     >>
(celkem 717 příspěvků na 72 stránkách)

ÚS: Náhrada nemajetkové újmy v případě osoby blízké obviněnému (01.11.2019)

Ústavní soud připomíná, že nárok na náhradu újmy způsobené zahájením trestního stíhání nemá výslovný základ v zákoně č. 82/1998 Sb., nýbrž byl v minulosti dotvořen judikatur...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(1. 11. 2019 00:05:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: K právu dítěte být slyšeno (01.11.2019)

Nepřihlédne-li obecný soud k právu dítěte podle čl. 12 odst. 2 ve spojení s čl. 9 odst. 2 Úmluvy o právech dítěte zúčastnit se řízení v jeho věci, sdělit své stanovisko a být sly...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(1. 11. 2019 00:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

SDEU: Výkon evropského zatýkacího rozkazu (01.11.2019)

Článek 1 odst. 3 rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, ve znění rámcového rozhodnu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(1. 11. 2019 00:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

SDEU: Evropský zatýkací rozkaz vydaný státním zastupitelstvím (01.11.2019)

Pojem „evropský zatýkací rozkaz“ uvedený v čl. 1 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi čle...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(1. 11. 2019 00:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

SDEU: Částečný pracovní úvazek na dobu určitou (01.11.2019)

1) Ustanovení 4 bod 1 rámcové dohody o částečném pracovním úvazku uzavřené dne 6. června 1997, která je přílohou směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o Rámcové dohodě o ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(1. 11. 2019 00:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Nepovolení nezbytné cesty podle nového občanského zákoníku (16.08.2019)

Vlastník nemovité věci, který žádá o povolení nezbytné cesty podle § 1029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, si již za předchozí zákonné úpravy musel být vědom, ...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 8. 2019 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: K návrhu na přiznání odkladného účinku správní žaloby (16.08.2019)

Postup správního soudu, jímž nebyla stěžovatelce jako osobě zúčastněné na řízení, dána možnost vyjádřit se k návrhu na přiznání odkladného účinku správní žaloby, představu...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(16. 8. 2019 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Administrativní zánik silničních vozidel v tzv. polopřevodu (31.05.2019)

1. Napadené ustanovení čl. II (Přechodná ustanovení) bod 4 písm. b) zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacíc...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 5. 2019 01:07:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Exekuce na společné jmění manželů, které vůbec nevzniklo (31.05.2019)

Nepřihlédnutí ke smlouvě budoucích manželů o založení režimu oddělených jmění ke dni vzniku manželství v případě, kdy dlužníkem věřitele je pouze jeden z budoucích manželů, a...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 5. 2019 01:06:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Rozhodování o vydání věci dle § 80 odst. 1 trestního řádu (31.05.2019)

Analytická právní věta Orgány činné v trestním řízení mají povinnost při rozhodování o vrácení nebo vydání zajištěné věci dle § 80 odst. 1 trestního řádu zkoumat, zda v př...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 5. 2019 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <72>     >5>     >>

( celkem 717 příspěvků na 72 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (2,0177)