Logo

Přihlášení - email: heslo:
Přihlásit přes Facebook (co to je?)
Zaregistrujte se (Společné pro Ftípky, Komik, Sprosťák, Herník, Romantik a Infík) - Potvrzení registrace - Zapomenuté heslo
Nacházíte se zde: INFIK.CZ > Legislativa


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <71>     >5>     >>
(celkem 710 příspěvků na 71 stránkách)

ÚS: Administrativní zánik silničních vozidel v tzv. polopřevodu (31.05.2019)

1. Napadené ustanovení čl. II (Přechodná ustanovení) bod 4 písm. b) zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacíc...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 5. 2019 01:07:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Exekuce na společné jmění manželů, které vůbec nevzniklo (31.05.2019)

Nepřihlédnutí ke smlouvě budoucích manželů o založení režimu oddělených jmění ke dni vzniku manželství v případě, kdy dlužníkem věřitele je pouze jeden z budoucích manželů, a...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 5. 2019 01:06:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Rozhodování o vydání věci dle § 80 odst. 1 trestního řádu (31.05.2019)

Analytická právní věta Orgány činné v trestním řízení mají povinnost při rozhodování o vrácení nebo vydání zajištěné věci dle § 80 odst. 1 trestního řádu zkoumat, zda v př...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 5. 2019 01:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Poplatek za odvolání ve věci náhrady škody způsobené státem (31.05.2019)

Vybírání soudního poplatku za odvolání podané žalobcem ve věci náhrady škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trest...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 5. 2019 01:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Povinnost odůvodnění výše výživného a jeho výpočtu (31.05.2019)

Soudy jsou při stanovení výživného povinny dostatečně konkrétně odůvodnit, z čeho odvíjejí jeho konkrétní výši. Pohlíží-li odvolací soud na věc po skutkové či právní stránc...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 5. 2019 01:01:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: K právu na bezplatnou obhajobu (31.05.2019)

Pro přiznání bezplatné obhajoby nemohou soudy stanovit podmínky, které nemají oporu v zákoně či v judikatuře. Jde zejména o podmínky vztahující se k budoucnosti, které toliko mohou, al...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(31. 5. 2019 01:00:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Zadržování nesporné částky nadměrného odpočtu DPH (15.03.2019)

Chybějící zákonný základ pro zásah do vlastnického práva, chráněného článkem 11 Listiny, nelze nahradit konstatováním orgánu veřejné moci, že zákon neposkytuje konkrétní procesn...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 3. 2019 00:06:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Princip legitimního očekávání při církevních restitucích (15.03.2019)

Analytická právní věta K porušení práva na tzv. legitimní očekávání na vydání historického církevního majetku v restituci dle čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky nedochází v p...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 3. 2019 00:04:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (15.03.2019)

I. Závěr o tom, že má soud podmínky polepšení se a pozitivní prognózy vedení řádného života do budoucna za splněné, náleží učinit jen a pouze příslušnému soudu, a to plně v so...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 3. 2019 00:03:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)

ÚS: Postoupení věci k rozhodnutí velkému senátu Nejvyššího soudu (15.03.2019)

Mezi dílčí složky práva na zákonného soudce (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) patří i povinnost senátu vrcholného soudu předložit věc jinému, zákonem předvídaném...

Odkaz na článek

Diskuze k článku - Odeslat emailem
(15. 3. 2019 00:02:00 - Profiprvo - Zpravodajstv)


<1> || <2> <3> <4> <5> <6> || <71>     >5>     >>

( celkem 710 příspěvků na 71 stránkách )


Welcome to Praetorian

Copyright © 2007-2013 WE INFIK.CZ - Reklama na serveru - Privacy policy - (1,8793)